Bilgisayar İşletmenliği Kursu Meb

Bu Test 100 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 90 dakikadır başarılar.


1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden birisi değildir?
Power Supply
Scanner
Harddisk
Hiçbiri
Bilmiyorum

2. Hangisi yeni bir yazıcı tanımlamak için kullanılır?
Başlat/Programlar/Yazıcı ve Fakslar
Yerel Disk C / Yazıcı ve Fakslar
Program Files / Yazıcı ve Fakslar
Başlat / Ayarlar / Yazıcı ve Fakslar
Bilmiyorum

3. Windows başladığında karşınıza ilk gelen ekranın adı aşağıdakilerden hangisidir.?
Görev bölmesi
Denetim Masası
Windows Gezgini
Masaüstü
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden Hangisi Windows'un Standart programlarından biri değildir
Paint
WordPad
Windows gezgini
Excel
Bilmiyorum

5. Hangi kısayol tuş bileşeni ile yazdırma işlemi yapılır?
Alt – P
Ctrl – P
Shift – P
Ctrl – N
Bilmiyorum

6. Bellek Ölçü birimleri kaçar kaçar artar ve azalır?
1024
2048
1048
2024
Bilmiyorum

7. Bilgisayarı kısa yoldan kapatmak için hangi kısa yol tuşları kullanılır?
Ctrl+F4
Alt+Esc
Ctrl+Esc
Alt+ F4
Bilmiyorum

8. Windows'ta pencerelerin üstündeki çubuğun adı nedir?
Görev Çubuğu
Menü Satırı
Araç Çubuğu
Başlık Çubuğu
Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisi bir Paint belgesidir?
Kimlik.bmp
Kimlik.doc
Kimlik.txt
Kimlik.exe
Bilmiyorum

10. Hangisi program pencerelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir.
Pencerelerin boyutları değiştirilebilir.
Bütün pencerelerin bir başlık çubuğu vardır.
Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir.
Bilmiyorum

11. Klavyeden başlat menüsü hangisi kısa yol tuşlarıyla açılır?
Ctrl+Esc
Ctrl+F4
Alt+Esc
Alt+Tab
Bilmiyorum

12. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin iç ortasından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

13. Ctrl+F tuş bileşenlerinin görevi nedir?
Seçili alanın silinmesini sağlar
Ekrandaki dosyayı kayıt eder
Ekrandaki dosyadan başka dosya açar
Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar
Bilmiyorum

14. Aşağıdaki kısayol bileşenlerinden hangisinde Kes-Kopyala ve Yapıştır sıralaması doğru olarak verilmiştir?
Ctrl + X – Ctrl + C – Ctrl + V
Ctrl + Y – Ctrl + O – Ctrl + S
Ctrl + L – Ctrl + R – Ctrl + G
Ctrl + Y – Ctrl + X – Ctrl + V
Bilmiyorum

15. Rakamların üzerindeki özel işaretlerin yazılabilmesini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl+Alt
Shift
Ctrl
Alt
Bilmiyorum

16. Alt+Tab tuşları hangi işlemi gerçekleştirir?
İmlecin yerini değiştirir
İmleci istenilen yere konumlandırır
Programlar arası geçişi sağlar
Başka bir yerden belge açmamızı sağlar
Bilmiyorum

17. Bir dosyayı bilgisayardan tamamen silmek için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Shift+Delete
Delete
Ctrl+Shift
Shift+Alt
Bilmiyorum

18. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için, fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin orta kısmından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

19. Not defteri ile kayıt yapılan bir dosyanın uzantısı ne olur?
.bmp
.docx
.txt
.xlsx
Bilmiyorum

20. Windows ortamında silinen programlar hangi bölüme alınır?
Wordpad
Windows Gezgini
Geri Dönüşüm Kutusu
Bilgisayarım
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Programlar arasında veri transferi yapılabilir
Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez
Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir
Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir
Bilmiyorum

22. Doğrudan çalıştırılabilen belirli bir iş veya hizmeti gerçekleştiren yazılımlara ne ad verilir?
Belge
Klasör
Program
Hçbiri
Bilmiyorum

23. Büyük Harfle A yazmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
Alt+A
Del+a
Ctrl+A
Shift+A
Bilmiyorum

24. Winodws ortamında aynı klasör içindeki dosyalardan, farklı yerlerdeki dosyaları tek tek seçmek için hangi seçenek kullanılır?
Shift+Fare
Ctrl+Yön Tuşları
Shift+Yön Tüşları
Ctrl+Fare
Bilmiyorum

25. Geri alma işleminin kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+F
Ctrl+Z
Bilmiyorum

26. Windows gezginindeki Standart Araç çubuğunda bulunan Yukarı butonu ile ilgili hangisi doğrudur?
Alt klasörlerin görünmesini sağlar
Doğrudan ana klasöre çıkmayı sağlar
Klasörden bir seviye dışarı çıkmayı sağlar
Klasörleri yukarı doğru işaretler
Bilmiyorum

27. Word Program öğesinde hangi kısayol tuşu ile bir belgenin tümünü seçebiliriz?
Ctrl+A
Shift+A
Alt+A
Ctrl+Alt+A
Bilmiyorum

28. Yeni boş bir belge oluşturmak için klavyeden hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl+A
Ctrl+B
Ctrl+N
Ctrl+P
Bilmiyorum

29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Windows bir işletim sistemidir
Paint Windowsun içinde bir çizim öğesidir
Masaüstü ve menüler özelleştirilebilir
Word, Windows'un bir program öğesidir
Bilmiyorum

30. Word dosyalarının uzantılırı ............ olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir.
.docx
.xlsx
.pptx
.html
Bilmiyorum

31. Word programında oluşturulan dosyalara ne denir?
Veritabanı
Belge
Kitap
Sunu
Bilmiyorum

32. Microsoft Word programının işlevi nedir?
Tablolama Programıdır
Kelime İşlem Programıdır
Program Yazılım Dilidir
Bir İşletim Sistemi Programıdır
Bilmiyorum

33. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunun görüntülenmesi için hangi butona basılır?
Bilmiyorum

34. Tab durak işaretlerinden yanda belirtilen işaretin anlamı nedir?
Sağ sekme
Ondalık sekme
Sol sekme
Orta sekme
Bilmiyorum

35. Belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görüntüleyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Dosya/Baskı Önizleme
Düzen/Baskı Önizleme
Dosya/Yazdırma Alanı
Dosya/Sayfa Yapısı
Bilmiyorum

36. Nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile olur?
Bilmiyorum

37. Word programında sayfa kenarlığı hangi seçenekle verilir?
Madde İşaretleri ve Numaralandırma
Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Stiller ve Biçimlendirme
Otomatik Biçimlendirme
Bilmiyorum

38. Cetveli görüntülemek ve gizlemek için hangisi kullanılır?
Görünüm - Cetvel
Araçlar - Özelleştir
Ekle - Cetvel
Sayfa Düzeni - Cetvel
Bilmiyorum

39. Word programında satırların eşit yükseklikte olmasını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Satırları Dağıt
Sütunları Dağıt
Satırları Eşitle
Hiçbiri
Bilmiyorum

40. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini değiştirmez?
Görünüm - Anahat
Görünüm - Normal
Görünüm - Sayfa düzeni
Görünüm Yakınlaştır
Bilmiyorum

41. 30 m² cümlesindeki "2" nasıl yazılır?
Bu işeret klavyede var doğrudan yazılır
Giriş menüsünde yazı tipi bölümüden
Ekle menüsündeki resim bölümünden
Ekle menüsünden Nesne bölümünden
Bilmiyorum

42. Seçenekleri ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Tabloda yazı tipi ve satır yüksekliği
Yazı tipi ve yazı boyutu
Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu
Yazı tipi ve hücre genişliği
Bilmiyorum

43. Standart Araç Çubuğundaki Biçim Boyacısının görevi nedir?
Biçimlenmiş alandaki biçim özelliklerini, başka bir alana uygular
Seçimen bilgilerin silinmesini sağlar
Seçilen nesnelerin renklendirilmesini sağlar
Seçilen bilgilerin zemin renginin değiştirilmesini sağlar
Bilmiyorum

44. Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı seçeneği ile tanımalnmaz?
Soldan bırakılacak boşluk
İki yana hizalama
Sağdan bırakılacak boşluk
Üstten bırakılacak boşluk
Bilmiyorum

45. Seçilen bir grafik nesneyi en arka katmana göndermek için hangi kısayol butonu kullanılır?
Bilmiyorum

46. Tabloların iç rengi, çerçeve çizgi biçimi ve rengi, sayfa çerçevesi, hangi seçenek ile ayarlanır?
Biçim/Biçem
Biçim/Biçem Galerisi
Kenarlık ve Gölgelendirme
Biçim/Artan
Bilmiyorum

47. Word Programında sayfa numarası eklemek için hangi seçenek kullanılmaktadır?
Biçim/Dosya Numarası
Düzen/Sayfa Numarası
Dosya/Sayfa Numarası
Ekle/Sayfa Numarası
Bilmiyorum

48. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimi değiştirmez?
Yakınlaştır
Normal
Sayfa Düzeni
Anahat
Bilmiyorum

49. H2SO4 Yanda olduğu gibi taban değerlerinin yazılması için hangi seçeneklerden yararlanılır?
Biçim menüsünden Sekmeler seçeneğinden
Giriş menüsünden Yazı Tipi seçeneğinden
Ekle menüsünden Kesme seçeneğinden
Ekle menüsünden Alan seçeneğinden
Bilmiyorum

50. Sayfa numaralandırmak için kullanılan numaralama biçimlerinden hangisi yanlıştır?
1,2,3,....
3,2,1,....
I,II,III,.
A,B,C,...
Bilmiyorum

51. Çalışma sayfanızın yönünü(yatay, dikey) değiştirmek için aşağıdaki hangi menü ve sekme kullanılır?
Dosya-sayfa yapısı-kâğıt boyutu
Dosya-sayfa yapısı-yönlendirme
Dosya-sayfa yapısı-seçenekler
Dosya-sayfa yapısı-kenarlar
Bilmiyorum

52. Hızlı erişim araç çubuğundaki Yazdır simgesinin görevi nedir?
Baskı Önizleme
Belgeyi Yazıcıya gönderme
Rapor Hazırlama
Sayfa düzeni sağlama
Bilmiyorum

53. Hücre çizgilerine istenilen rengi vermek için hangi seçenek kullanılabilir?
Biçim / Sayfa
Biçim / Desenler
Koşullu Biçimlendirme
Biçim / Hücreler / Kenarlık
Bilmiyorum

54. A1=70, B1=40 ise, =Eğer(ve(A1>=45;B1>=45); ”Geçti”;”Kaldı”) formülü nasıl bir sonuç görüntüler.
70
40
Kaldı
Geçti
Bilmiyorum

55. =B1+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri hangisidir?
=Topla(B4:B7)
=Toplam(B1:B5)
=Toplam(B1;B6)
=Topla(B1:B7)
Bilmiyorum

56. Bir tablodaki birden fazla hücreyi birleştirerek tek bir hücreye dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır?
Hücre Sil
Hücreleri Birleştir
Hücreleri Böl
Hiçbiri
Bilmiyorum

57. Excel programında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hücre Aralığı doğru bir şekilde belirtilmiştir.?
AB:CD
A1:A5
A1:1B
A1;CD
Bilmiyorum

58. C2=50, D2=4, E2=2 ise =Çarpım(C2;E2) formülünün sonucu nedir?
400
100
50
0
Bilmiyorum

59. Excel ile Word arasındaki fark nedir?
Word veri tabanı, Excel kelime işlemcidir
Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir
Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir
Bilmiyorum

60. Bir sütun adı üzerinde fare ile sol tuş tıklandığında ne olur?
Satır silinir
Sütun silinir
Sütun seçilir
Hiçbiri
Bilmiyorum

61. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?
=bugün()
=şimdi()
=tarih()
=gün()
Bilmiyorum

62. 4 ve 6 sayılarının aritmatik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
=Ortalama(4;6)
=Ortalama(4+6/2)
=Ortalama((4+6)/2)
=Ortalama(4.6)
Bilmiyorum

63. Excel ilk başladığında otomatik dosya ismi ne olur?
Kitap1
Tablo1
Sunu1
Belge1
Bilmiyorum

64. Çalışma tablosuna boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir?
Görünüm / Satır
Ekle / Satır
Görünüm / Hücreler
Ekle / Sütun
Bilmiyorum

65. Farklı yerlerde bulunan hücreleri seçebilmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?
Shift + Mouse
Insert + Mouse
Tab + Mouse
Ctrl + Mouse
Bilmiyorum

66. Bir hücreye formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?
=A1*B1
=(A1*B1)/3
=156*4
45*27
Bilmiyorum

67. Excel Programında kullanıcı tarafından sadece belirtilen bölgenin yazdırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisisinin kullanılması gereklidir?
Dosya / Baskı Önizleme
Dosya / Yazdırma Alanı
Dosya / Sayfa Yapısı
Dosya / Bölge Yazdır
Bilmiyorum

68. Excel'de formüller hangi işaret ile başlamaktadır?
(
=
+
-
Bilmiyorum

69. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notunun "A1" hücresinde olduğunu varsayalım. Bu not 50 ve yukarı ise "geçti", 50'den aşağı ise kaldı sonucunu veren formül hangisidir?
=Eğer(a1<=50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(a1>50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(a1<50;”Geçti”;”Kaldı”)
=Eğer(a1>=50;”Geçti”;”Kaldı”)
Bilmiyorum

70. B1 hücresi ile B6 hücresi arasında kalan hücrelerin toplamını hesaplayan formül hangisidir?
=Topla(B1:B6)
=Topla(B1+B6)
=Topla(B1;B6)
=Topla(B1-B6)
Bilmiyorum

71. =Mak(21;3;16;22) işleminin sonucu nedir?
21
30
22
16
Bilmiyorum

72. =EĞER(D9>90;”GEÇTİ”;”KALDI”) formülünün sonucu GEÇTİ olabilmesi için D9 hücresi kaç olmalıdır?
70
85
90
98
Bilmiyorum

73. =Çarpım(T1:T3) formülünün açılımı nedir?
t1 + t2 + t3
t1 * t3 + t3
t1 + t2 * t3
t1 * t2 * t3
Bilmiyorum

74. A1,A10 hücreleri arası toplamını bulduran formül nedir?
=Topla(A1:A10)
=Topla(A1;A10)
=Toplama(A1:A10)
=Toplama(A1;A10)
Bilmiyorum

75. Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için, hangi seçenek kullanılır?
Dosya / Yeni
Biçim / Sayfa
Ekle / Dosya
Ekle / Çalışma Sayfası
Bilmiyorum

76. Bir tablodaki verileri sıralamaya tabi tutmak için hangi seçenek kullanılır?
Biçim / Otomatik Biçim
Biçim / Sekmeler
Veri / Sırala
Veri / Süz
Bilmiyorum

77. Yandaki tabloda C2 hücresine otonun %23 KDV’si hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir?
B1*%23
=B2*23
=B2+%23
=B2*0,23
Bilmiyorum

78. Bir bölge işaretlemek için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl – Yön tuşları
Shift – Yön tuşları
Alt – Yön tuşları
Tab tuşu
Bilmiyorum

79. sırası ile görevleri nelerdir?
Rakamların ondalık hanelerini arttırır / azaltır
Rakamların ondalık hanelerini azaltır / arttırır
Rakamların ondalık hanelerini yok eder
Rakamların ondalık hanelerini biçimlendirir
Bilmiyorum

80. Bir hücre içindeki bilgiyi düzeltmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
F2
F1
F5
F3
Bilmiyorum

81. butonları ile seçilen alan ile ilgili hangi değişiklikler yapılabilir?
Yazı biçimi ve zemin rengi
Zemin rengi ve yazı rengi
Çerçeve rengi ve yazı rengi
Yazı rengi ve Çerçeve sitili
Bilmiyorum

82. yandaki çalışma sayfasında B3 hücresine =Ortalama(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur?
3
9
6
7
Bilmiyorum

83. butonu ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Satır Yüksekliği
Sütun Genişliği
Çerçeve Biçimi
Çerçeve Rengi
Bilmiyorum

84. Klavye ile hücreleri seçmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangileri kullanılır?
Esc + Yön Tuşları
Tab + Yön Tuşları
Enter + Yön Tuşları
Shift + Yön Tuşları
Bilmiyorum

85. Çalışma sayfası içerisinde her nerede olursak olalım A1 hücresine gitmek için klavyeden hangi tuşlara basılır?
Home
Shift+Home
Ctrl+Home
Alt+H
Bilmiyorum

86. Aşağıdaki formüllerden hangisi yalnızca bu günün tarihini vermek için kullanılır?
=bugün()
=şimdi()
=tarih()
=saat()
Bilmiyorum

87. Aşağıdakilerden hangisi bir resim programıdır?
Windows
Paint
Wordpad
Powerpoint
Bilmiyorum

88. Aşağıdakilerin hangisi birkaç kelime ya da başlık yazarak internette yer alan sitelerin adreslerini listeler?
Arama Motorları
Telnet
Ftp
Rehber
Bilmiyorum

89. =70+50+60/3 işleminin sonucu nedir?
140
60
80
90
Bilmiyorum

90. Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların e-posta göndermek ve almak için kullandıkları bir arayüz programıdır?
Internet
Smtp
Outlook
Pop
Bilmiyorum

91. İnternete bağlanmamızı sağlayan kart hangisidir?
Ethernet
Modem
Mainboard
Ekran kartı
Bilmiyorum

92. İnternet adreslerinde eğitim kuruluşları için hangi kısaltma kullanılır?
.edu
.gov
.com
.net
Bilmiyorum

93. İnternetteki dosyaların genel olarak uzantısı nedir?
.html
.www
.http
.ftp
Bilmiyorum

94. Aynı maili birden fazla kişiye göndereceğimiz zaman iki adres arasında hangi simge kullanılmalıdır?
. (nokta)
; (noktalı virgül)
, (virgül)
! (ünlem)
Bilmiyorum

95. Mail adresi alırken hangi karakter kullanılamaz?
e
u
i
ç
Bilmiyorum

96. Bağlı olduğumuz web sayfasını yenilemek için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi kullanılır?
F1
F2
F4
F5
Bilmiyorum

97. Aşağıdaki sitelerden hangisi internette bir konuda arama yapmak için kullanılan arama motoruna örnektir?
www.hotmail.com
www.meb.gov.tr
www.google.com
Hiçbiri
Bilmiyorum

98. Bağlanmak istediğimiz web adresini internet explorer programının hangi bölümüne yazarız?
Durum Çubuğu
Adres Çubuğu
Araç Çubuğu
Başlık Çubuğu
Bilmiyorum

99. Elektronik posta adresinde yer alan simge hangisidir?
#
&
@
%
Bilmiyorum

100. İmlecin sağında bulunan karakterleri hangi tuş silebilir?
Insert
Home
End
Delete
Bilmiyorum