Ön Muhasebe (K.Sertifika)

Bu Test 37 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 20 dakikadır başarılar.


1. Hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biridir?
Kaydetme
Sınıflandırma
Özetleme
Hepsi
Bilmiyorum

2. Hangisi muhasebenin türlerinden biridir?
Maliyet Muhasebesi
Genel Muhasebe
Hepsi
Yönetim Muhasebesi
Bilmiyorum

3. Ev hanımının, konfeksiyon işletmesine el işi ürün sattığını var sayarsak, Konfeksiyon işletmesi hangi belgeyi düzenlemek zorundadır.
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Müşteri Listesi
Yolcu Listesi
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi fatura ve yerine geçen belgeleri düzenleyen kanundur?
Gelir Vergisi Kanunu
KDV Kanunu
Kurumlar vergisi Kanunu
Vergi Usul Kanunu (VUK)
Bilmiyorum

5. Hangisi konaklama firmalarında kullanılan belgedir?
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Yolcu Listeleri
Günlük Müşteri Listesi
Bilmiyorum

6. Hangisi otobüs firmalarında araçta bulundurulması gereken belgedir?
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Yolcu Listeleri
Günlük Müşteri Listesi
Bilmiyorum

7. Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?
2
3
5
10
Bilmiyorum

8. Kredi kartı çekilmek sureti ile alış veriş yapılan cihazlara ne denir?
Pos Cihazı
Atm
Yazar Kasa
Hiçbiri
Bilmiyorum

9. Pos cihazından alınan ve bir nüshası müşteriye verilen belgeye ne ad verilir?
Fatura
Slip
Adisyon
Z Raporu
Bilmiyorum

10. Elektrik olmadığı durumlarda yazarkasa fişi yerine aşağıdaki belgelerin hangisi düzenlenebilir?
Perakende Satış Fişi
Sevk İrsaliyesi
Adisyon
Slip
Bilmiyorum

11. Hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemez?
Muhasebeci
Avukat
Dişçi
İşçi
Bilmiyorum

12. İşlemlerin ticari defterlere kayıt süresi aşağıdakilerden hangisidir?
10 Gün
15 Gün
20 Gün
30 Gün
Bilmiyorum

13. Kasa fişleri kullanılıyorsa, İşletmenin kasasından çıkan paralar hangi fişe kaydedilir?
Gider Fişi
Tediye Fişi
Tahsil Fişi
Gelir Fişi
Bilmiyorum

14. Hangisi çeki düzenleyen kişidir?
Sorumlu
Muhatep
Lehtar
Keşideci
Bilmiyorum

15. Bonoda alacaklıya ne ad verilir?
Sorumlu
Muhatap
Lehtar
Keşideci
Bilmiyorum

16. Fatura, malın teslim tarihinden itibaren kaç gün içinde düzenlenmelidir?
5 Gün
15 Gün
10 Gün
1 Ay
Bilmiyorum

17. Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tarafından müşteriye verilen ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
Müstahsil Makbuzu
Sevk İrsaliyesi
Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Bilmiyorum

18. Mal hareketlerinin kontrol etmek amacıyla getirilen, malın sevki anında mal ile birlikte bulundurulan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Müstahsil Makbuzu
Sevk İrsaliyesi
Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Bilmiyorum

19. Fatura düzenlemek, vermek ve almak zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini göstermek amacıyla kullanılın belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Perakende Satış Fişi
Bilmiyorum

20. İşverenlerin her ay ödedikleri ücretleri gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Ücret Tahakkuk
Ücret Bordrosu
Gider Pusulası
Hiçbiri
Bilmiyorum

21. Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Perakende Satış Fişi
Bilmiyorum

22. Bir bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtilen paranın ödenmesini gerektiren kambiyo senedi hangisidir?
Çek
Bono
Senet
Poliçe
Bilmiyorum

23. Lehine ciro yapılan kişinin belirtildiği ciro şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Tam Ciro
Beyaz Ciro
Muhatap
Lehtar
Bilmiyorum

24. Çekin hamiline yazılı çek gibi dolaşmasını sağlayan ciro şekli hangisidir?
Tam Ciro
Beyaz Ciro
Muhatap
Lehtar
Bilmiyorum

25. İşlemlerini önce muhasebe fişleri bordro gibi yetkili amirlerin imza parafını taşıyan belgelere dayanarak yürüten işletmelerin bu kayıtları esas deftere kaç gün içinde işlenmesi uygundur?
10 Gün
7 Gün
45 Gün
6 Ay
Bilmiyorum

26. Hangisi serbest meslek makbuzu düzenleyemez?
Berber
Avukat
Doktor
Muhasebeci
Bilmiyorum

27. Hangisi Eta’da kayıt yapar ve yeni kayda hazır bekler?
F3
Shift - F2
Ctrl - F2
Alt - F4
Bilmiyorum

28. Hangisi Eta’da bir önceki menüye geçiş için kullanılır?
Delete
Insert
Esc
Shift
Bilmiyorum

29. Hangisi Eta’da iptal için kullanılan tuşlardan biridir?
F3
F4
F5
F6
Bilmiyorum

30. Eta paket programında yazdırma işlemi için aşağıdaki genel tuşlardan hangisi kullanılır?
F3
F4
F5
F6
Bilmiyorum

31. Hangisi Eta’da genel olarak kart listeleme tuşudur?
F3
F4
F5
F6
Bilmiyorum

32. Hangisi Genel olarak Yardım Tuşudur?
F1
F2
F3
F10
Bilmiyorum

33. Hangisi LOGO’da yeni bir kart eklemek için kullanılır?
Yeni Ekle Simgesine Tıklayarak
F9 Tuşuna basılarak gelen menüden ekle komutu siçelerek
İlgili Pencere üzerinde sağ tıklayarak gelen pencereden ekle komutu seçilerek
Hepsi
Bilmiyorum

34. Hangisi Mikro’da firma tanıtım ve kuruluş işlemlerinin yapıldığı bölümdür?
Cari
Mikbüro
Mikrokur
Fatura
Bilmiyorum

35. Hangisi Mikro’da ticari işlemlerin yapıldığı bölümdür?
Cari
Mikbüro
Mikrokur
Fatura
Bilmiyorum

36. Hangisi Mikroda üzerinde bulunan bölüm ile ilgili kısayol tuşlarını verir?
Shift - Y
Ctrl - Y
Shift - F10
Alt - Y
Bilmiyorum

37. Hangisi hem logo da hem mikroda kart listesini ekrana getirir?
f2
f3
f4
f10
Bilmiyorum