Bilgisayar İşletmenliği Soru Bankası

Bu Test 200 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 180 dakikadır başarılar.


1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden birisi değildir?
Power Supply
Scanner
Harddisk
Hiçbiri
Bilmiyorum

2. Aşağıdakilerden hangisi Windows'un standart programlarından biri değildir?
Paint
WordPad
Windows Gezgini
Excel
Bilmiyorum

3. Windows başladığında karşınıza ilk gelen ekranın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Görev bölmesi
Denetim Masası
Windows Gezgini
Masaüstü
Bilmiyorum

4. Bellek ölçü birimleri kaçar kaçar artar ve azalır?
1024
2048
1048
2024
Bilmiyorum

5. Bilgisayarı insanlardan ayıran en önemli özellik nedir?
İşlem Hacmi
Yorum Yeteneği
Düşünme Gücü
Mantık Yürütme
Bilmiyorum

6. Hangisi program pencerelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir
Pencerelerin boyutları değiştirilebilir
Bütün pencerelerin bir başlık çubuğu vardır
Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir
Bilmiyorum

7. Klavyeden başlat menüsü hangi kısa yol tuşlarıyla açılır?
Ctrl+Esc
Alt+Esc
Ctrl+F4
Alt+Tab
Bilmiyorum

8. Rakamların üzerindeki özel işaretlerin yazılabilmesini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl+Alt
Ctrl
Shift
Alt
Bilmiyorum

9. A1=70, B1=40 ise, =Eğer(ve(A1>=45;B1>=45);"Geçti";"Kaldı") formülü nasıl bir sonuç görüntüler?
70
40
Kaldı
Geçti
Bilmiyorum

10. Alt+Tab tuşları hangi işlemi gerçekleştirir?
İmlecin yerini değiştirir
İmleci istenilen yere konumlandırır
Programlar arası geçişi sağlar
Başka bir yerden belge açmamızı sağlar
Bilmiyorum

11. Bir dosyayı bilgisayardan tamamen silmek için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Shift+Del
Delete
Ctrl+Shift
Shift+Alt
Bilmiyorum

12. Yapıştır komutunun kısa yol tuş karşılığı hangisidir?
Ctrl+V
Ctrl+P
Ctrl+Y
Ctrl+S
Bilmiyorum

13. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için, fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin orta kısmından
Menü çubuğundan
Başlık Çubuğundan
Bilmiyorum

14. Not defteri ile kayıt yapılan bir dosyanın simgesi nasıl olur?
Bilmiyorum

15. Denetim Masasındaki Program Ekle/Kaldır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
Sistemden Windows'u silerek kaldırır
Windows'a yüklenmiş olan programları kaldırır
Windows'un program öğelerini yükleme ve kaldırma
Dvd veya CD-Rom dan yeni programlar ekleme
Bilmiyorum

16. İnternet Explorer veya Crhome ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Web Tarayıcılardır
Web Sitelerini görüntüler
Web Sayfası tasarlamayı sağlar
Çeşitli internet adreslerinden bilgi edinmeyi sağlar
Bilmiyorum

17. Genellikle bir seçenek, pencere ya da işlemden çıkmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Enter
End
Esc
Hiçbiri
Bilmiyorum

18. Aşağıdakilerden hangisi bir Paint belgesidir?
kimlik.bmp
kimlik.doc
kimlik.txt
kimlik.exe
Bilmiyorum

19. Belirli bir iş veya hizmeti gerçekleştiren yazılımlara ne ad verilir?
Belge
Klasör
Program
Hiçbiri
Bilmiyorum

20. Bilgisayarda sayı sistemlerinden hangisi kullanılır
256'lı sayı sistemi
16'lı sayı sistemi
10'lu sayı sistemi
2'li sayı sistemi
Bilmiyorum

21. Büyük harfle A yazmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
Alt+A
Del+A
Ctrl+A
Shift+A
Bilmiyorum

22. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Programlar arasında veri transferi yapılabilir
Başlat menüsüne yeni program eklenemez
Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir
Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir
Bilmiyorum

23. Windows ortamında aynı klasör içindeki dosyalardan, farklı yerlerdeki dosyaları tek tek seçmek için hangi seçenek kullanılır?
Shift+Fare
Ctrl+Yön Tuşları
Shift+Yön Tuşları
Ctrl+Fare
Bilmiyorum

24. Geri alma işleminin kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+Z
Ctrl+F
Bilmiyorum

25. Arama yaparken karakter sayısı bilinmiyorsa kullanılacak simge aşağıdakilerden hangisidir?
#
?
%
*
Bilmiyorum

26. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımızda oluşan zararlı değişiklikleri geri almak, ayarlarını ve performansını geri yüklemek için kullanılır?
Sistem Geri Yükleme
Disk temizleme
Karakter Eşlem
Disk birleştirici
Bilmiyorum

27. Klasör pencerelerin üst kısılarında bulunan Yukarı butonu ile ilgili hangisi doğrudur?
Alt klasörlerin görünmesini sağlar
Doğrudan ana klasöre çıkmayı sağlar
Bir üst klasöre çıkmayı sağlar
Klasörleri yukarı doğru işaretler
Bilmiyorum

28. Kullanıcının müdahale edemediği, silemediği bellek türü hangisidir?
Rom
Ram
Base Ram
Hiçbiri
Bilmiyorum

29. Word Programında imleci satır başına konumlandıran tuş aşağıdakilerden hangisidir?
End
PgUp
Home
Alt
Bilmiyorum

30. ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Bilgisayardaki mevcut karakterleri görüntüler
Belgemize karakter eklememizi sağlar
Yeni karakter çizme/üretmeyi sağlar
Klavyede olmayan karakterlerin kullanımını sağlar
Bilmiyorum

31. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
Klavye
Monitör
Mouse
Daktilo
Bilmiyorum

32. Bulunduğumuz klasörde varsa gizli dosya ve klasörleri görüntülemek için hangisi yapılabilir?
Görünüm/Gizli Öğeler
Windowsta dosyalar gizlenemez
Gizlenen bir dosya görüntülenemez
Görünüm/Listele
Bilmiyorum

33. Yeni boş bir belge oluşturmak için klavyeden hangi kısa yol tuşları kullanılır?
Ctrl+A
Ctrl+Z
Ctrl+N
Ctrl+P
Bilmiyorum

34. Windows işletim sisteminde en basit metin düzenleme programı aşağıdakilerden hangisidir?
Not defteri
Hesap makinesi
Paint
Windows gezgini
Bilmiyorum

35. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir?
Sistem
Virüs
Uygulama
Kısayol
Bilmiyorum

36. Ölçü birimlerinden hangisi en küçük ölçü birimidir?
Megabyte
Gigabyte
Kilobyte
Terabyte
Bilmiyorum

37. Aşağıdaki simgelerden hangisi klavyede bulunmaz?
#
&
§
½
Bilmiyorum

38. Ms Ofis Programlarında Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Ekle/Simge
Ekle/Nesne
Ekle/Dosya
Biçim
Bilmiyorum

39. Durum çubuğunun görevi nedir?
Bilgisayarın hafıza durumunu görüntüler
Üzerinde bulunduğumuz seçenek hakkında açıklama görüntüler
Program adı ve belge adını görüntüler
İstenilen klasöre doğrudan geçiş yapmak için bu satır kullanılı
Bilmiyorum

40. Denetim Masasındaki Güç Seçenekleri hangi amaçla kullanılır?
Bilgisayarın 220/110 volt ile çalışma ayarını yapar
Bilgisayara takılan güç kaynağının modelinin tanımlanmasını sağlar
Bilgisayarın düşük voltajlardaki enerji seviyelerinde çalışmasını sağlar
Bilgisayarın enerji tasarrufu yapması için ekran ve sabit disk gibi ünitelerin kullanılmayınca bir süre sonra kapatılması ile ilgili ayarları belirler
Bilmiyorum

41. Ctrl+Esc tuş bileşeninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aktif pencereyi kapatır
Aktif uygulamayı kapatır
Başlat menüsünü açar
Pencereler arasında geçiş yapar
Bilmiyorum

42. Windows ortamında çalışma esnasında birden çok dosya açıkken dosya isimleri hangi alanda görüntülenir?
Görev çubuğu
Klasörler
Denetim masası
Bilgisayarım
Bilmiyorum

43. Windows ortamında silinen öğeler nereye alınır?
Bilgisayarım
Gelen kutusu
Geri dönüşüm kutusu
Microsoft Windows
Bilmiyorum

44. Başlık çubuğunun görevi nedir?
Bilgisayarın hafıza durumunu görüntüler
Üzerinde bulunduğumuz seçenek hakkında açıklama görüntüler
Program adı ve belge adını görüntüler
İstenilen klasöre doğrudan geçiş yapmak için bu satır kullanılı
Bilmiyorum

45. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır?
Çerçevenin kenar yada köşelerinden
Pencerenin iç ortasından
Menü çubuğundan
Başlık Çubuğundan
Bilmiyorum

46. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Windows bir işletim sistemidir
Paint Windows içinde bir çizim öğesidir
Masaüstü ve menüler özelleştirilebilir
Windows ortamında klasör simgeleri değiştirilemez
Bilmiyorum

47. Aşağıdakilerden hangisi donanımın bir parçası değildir?
Sürücüler
Ekran
Windows
Klavye
Bilmiyorum

48. Başlık Çubuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Program ve belge adı görüntülenir
Simge Durumu, Kapat, Boyutlandırma butonları vardır
Başlık çubuğu standart renktedir değişmez
Çift tıklama ile boyutlandırma yapılabilir
Bilmiyorum

49. Hangisi Açık olan programı kapatır?
Ctrl+Tab
Alt+Tab
Ctrl+F1
Alt+F4
Bilmiyorum

50. Bir pencere tüm bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında ve altında ne görüntülenir?
Araç çubukları
Kaydırma çubukları
Durum Çubuğu
Yardım Çubuğu
Bilmiyorum

51. Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir programlama dilidir
Bir işletim sistemidir
Virüs temizleme programıdır
Veri tabanıdır
Bilmiyorum

52. Taşıma amaçlı kullanılan kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl+A
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+D
Bilmiyorum

53. Windowsta herhangi bir bölümde iken farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana görüntülenen menüye ne ad verilir?
Klasik Menü
Başlat Menüsü
Kısayol Menüsü
Hiçbiri
Bilmiyorum

54. Aşağıdaki birimlerden hangisi veri girişi için kullanılır?
Monitör
Klavye
Yazıcı
Mouse
Bilmiyorum

55. Aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi seçili olan dosyayı silmek için kullanılabilir?
Ctrl+K
Ctrl+R
Ctrl+D
Ctrl+X
Bilmiyorum

56. Paint programında yapılan çizimi tam ekran görebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Görünüm/Yaklaş
Görünüm/Normal
Görünüm/Uzaklaş
Görünüm/Tam Ekran
Bilmiyorum

57. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir?
Belgeler
Programlar
Başlat
Hiçbiri
Bilmiyorum

58. Sabit diskimizde belge ve programlara daha kısayoldan ulaşmak amacıyla oluşturulan simgelere ne denir?
Program
Belge
Klasör
Kısayol
Bilmiyorum

59. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Programlar arasında veri transferi yapılabilir
Başlık çubuğunun rengi sabittir değiştirilemez
Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir
Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir
Bilmiyorum

60. Windowsta aynı anda birden fazla seçim yapabilmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
Alt
Ctrl
PgDown
Shift
Bilmiyorum

61. İmleçin sağında bulunan karakterleri hangi tuş silebililr?
İnsert
Home
End
Delete
Bilmiyorum

62. Windows'ta pencerenin üstündeki çubuğun adı nedir?
Görev çubuğu
Menü Satırı
Araç çubuğu
Başlık Çubuğu
Bilmiyorum

63. Word dosyalarının uzantıları …….. olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir.
Docx
xlsx
pptx
htm
Bilmiyorum

64. Word programında oluşturulan dosyalara ne denir?
Veritabanı
Belge
Kitap
Sunu
Bilmiyorum

65. Microsoft Word programının işlevi nedir?
Tablolama Programıdır
Kelime İşlem Programıdır
Program Yazılı Dilidir
Bir İşletim Sistemi Programıdır
Bilmiyorum

66. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunun görüntülenmesi için hangi butona basılır?
Bilmiyorum

67. Belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görüntüleyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Yazdır
Baskı Önizleme
Sayfa Yapısı
Görünüm
Bilmiyorum

68. Nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile olur?
Bilmiyorum

69. Word Programında sayfa kenarlığı hangi seçenekle verilir?
Madde İşaretleri ve Numaralandırma
Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Stiller ve Biçimlendirme
Otomatik Biçimlendirme
Bilmiyorum

70. Cetveli görüntülemek ve gizlemek için hangisi kullanılır?
Görünüm – Cetvel
Araçlar – Özelleştir
Ekle – Cetvel
Biçim – Cetvel
Bilmiyorum

71. Word programında Tabloda seçili satırların yüksekliğini kendi aralarında eşit olarak dağılımını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Satırları Eşit Dağıt
Satırları Biçimlendir
Sütunları Düzgün Dağıt
Hücreleri Kenar Boşlukları
Bilmiyorum

72. Bir belgenin kağıda yazılmış şekliyle ekranda görüntülenmesi işlemine ne ad verilir?
Sayfa kontrolü
Yazdır
Yazım ve dilbilgisi denetimi
Baskı önizleme
Bilmiyorum

73. Kaydırma çubukları hangi amaçla kullanılır?
Fare imlecini kaydırıır
Ekran modunu değiştirir
Fare imlecini görüntüler/gizler
Sayfa görüntüsünü kaydırır
Bilmiyorum

74. Bilgisayarlarda veri depoları için kapasite ölçü birimi nedir?
Metre
Kilogram
İnç
Byte
Bilmiyorum

75. 30 m2 cümlesindeki “2” nasıl yazılır?
Bu işaret klavyede var doğrudan yazılır
Yazı Tipi grubundan Üst Simge’ye tıklayarak
Ekle menüsündeki resim bölümünden
Ekle menüsünden Nesne bölümünden
Bilmiyorum

76. Yazı Tipi Seçenekleri ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Tablolarda yazı tipi ve satır yüksekliği
Yazı Tipi ve Yazı boyutu
Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu
Yazı tipi ve hücre genişliği
Bilmiyorum

77. Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı seçeneği ile tanımlanamaz?
Soldan bırakılacak boşluk
İki yana hizalama
Sağdan bırakılacak boşluk
Üstten bırakılacak boşluk
Bilmiyorum

78. Seçilen bir grafik nesneyi en arka katmana göndermek için hangi kısayol butonu kullanılır ?
Bilmiyorum

79. Tablo içindeki bilgilerin yatay ve dikey olarak yazım yönü hangi seçenek ile değiştirilebilir?
Sayfa Yapısı
Tablo Yapısı
Metin yönü
Metin Biçimi
Bilmiyorum

80. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini değiştiremez?
Sayfa Düzeni
Yakınlaştır
Normal
Anahat
Bilmiyorum

81. Hangi kısayol tuş bileşeni ile yazdırma işlemi yapılabilir?
Alt-P
Ctrl-P
Shift-P
Alt-N
Bilmiyorum

82. Araç çubuğundaki Yazdır simgesinin görevi nedir?
Baskı önizleme
Rapor hazırlama
Belgeyi yazıcıya göndermek
Sayfa düzenini sağlama
Bilmiyorum

83. Ekrandaki belgenin kağıttaki halini görmek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılır?
Bilmiyorum

84. Belge içinde 1. Sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl-C tuşlarına basıp, daha sonra 2. Sayfaya geçerek Ctrl-V tuşlarına basılırsa ne olur?
1. Sayfadaki nesne 2. Sayfaya taşınır
1. Sayfadaki nesne 2. Sayfaya kopyalanır
2. Sayfadaki nesne 1. Sayfaya taşınır
2. Sayfadaki nesne 1. Sayfaya kopyalanır
Bilmiyorum

85. Sayfa numaralandırmak için kullanılan numaralama biçimlerinden hangisi yanlıştır?
1, 2, 3,…
3, 2, 1, …
I, II, III, …
A, B, C, …
Bilmiyorum

86. H2SO4 Yanda olduğu gibi taban değerlerinin yazılması için hangi seçeneklerden yararlanılır?
Giriş menüsünden Sekmeler seçeneğinden
Ekle menüsünden Kesme seçeneğinden
Giriş menüsünden Yazı Tipi seçeneğinden
Ekle menüsünden Alan seçeneğinden
Bilmiyorum

87. Aşağıdakilerden hangisi bir resim programıdır?
Windows
Paint
WordPad
Powerpoint
Bilmiyorum

88. Tab durak işaretlerinden yanda belirtilen işaretin anlamı nedir?
Sağ Sekme
Sol Sekme
Orta Sekme
Ondalık Sekme
Bilmiyorum

89. =B1+B5+B6+B7 İşleminin eşdeğeri hangisidir?
=Topla(B4:B7)
=Toplam(B1;B6)
=Toplam(B1:B5)
=Topla(B1:B7)
Bilmiyorum

90. Word Programında Sayfa numarası eklemek için hangi seçenek kullanılır?
Gözden Geçir / Dosya Numarası
Görünüm / Sayfa Numarası
Dosya / Sayfa Numarası
Ekle / Sayfa Numarası
Bilmiyorum

91. Word Programında imleci satır sonuna getiren tuş hangisidir?
Home
End
İnsert
Del
Bilmiyorum

92. Word Programı içindeki bir tabloda hücreden hücreye aşağıdaki hangi tuşla geçiş yapılabilir?
Tab
Alt
Del
Ctrl
Bilmiyorum

93. Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralarını hizalama türü değildir?
Solda
Kenarda
Ortada
Sağda
Bilmiyorum

94. Bir tablodaki birden fazla hücreyi birleştirerek tek bir hücreye dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır?
Hücre Sil
Hücre Böl
Hücreleri Birleştir
Hücreleri Dağıt
Bilmiyorum

95. Kelimeler arası boşluk bırakan tuş hangisidir?
Backspase
Enter
Spacebar
Shift
Bilmiyorum

96. Belgenin en uygun görüntü oranı nedir?
%100
%75
%90
%110
Bilmiyorum

97. Word Programında solda ve üstte bulunan cetvel ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sekme durakları ayarlanabilir
Kenar boşlukları ayarlanabilir
Sayfanın doluluk oranını gösterir
Üst Alt boşlukları ayarlanabilir
Bilmiyorum

98. Sayfamızdaki yazım hatalarını belirlemek için hangi seçenek kullanılır?
Gözden Geçir / Sözcük Sayımı
Gözden Geçir / Dil
Gözden Geçir / Yazım ve Dil Bilgisi
Gözden Geçir / Otomatik Düzelt
Bilmiyorum

99. Word Programında hangi tuşlar ile yazı seçme yapılabilir?
CapsLock+Yön Tuşları
Shift+Yön Tuşları
AltGr+Yön Tuşları
Alt + Yön Tuşları
Bilmiyorum

100. Aşağıdaki kasıyol bileşenlerinden hangisinde Kes-Kopyala-Yapıştır sıralaması doğru olarak verilmiştir?
Ctrl+X – Ctrl+C – Ctrl+V
Ctrl+V – Ctrl+Z – Ctrl+G
Ctrl+C – Ctrl+X – Ctrl+V
Ctrl+Y – Ctrl+C – Ctrl+X
Bilmiyorum

101. Belgeye resim eklemek için hangisi kullanılır?
Ekle / Resim
Ekle / Küçük Resim
Ekle / Nesne
Ekle / Simge
Bilmiyorum

102. Word Programında sayfaya tablo hangi sekmeden eklenebilir?
Görünüm
Biçim
Ekle
Sayfa Düzeni
Bilmiyorum

103. Excel Programında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hücre Aralığı doğru şekilde belirtilmiştir?
AB:CD
A1:A7
A1:1B
A1:CD
Bilmiyorum

104. Excel Programında oluşturulan dosyalara ………. denir. Bu dosyalar ………lardan meydana gelmiştir. Bu boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Kitap – Defter
Kitap – Sayfa
Kitap – Belge
Belge – Sayfa
Bilmiyorum

105. Excel ile Word arasındaki en temel fark nedir?
Excel kelime işlemci, Word veri tabanıdır,
Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir.
Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir
Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir.
Bilmiyorum

106. Bir sütun adı üzerinde fare ile sol tuş tıklandığında ne olur?
Satır silinir
Sütun silinir
Satır seçilir
Sütun seçilir
Bilmiyorum

107. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?
=bugün()
=şimdi()
=yıl()
=gün()
Bilmiyorum

108. Bir hücreye ne tür bilgi girilemez?
Rakam
Metin
Formül
Resim
Bilmiyorum

109. Excel ilk başladığında otomatik dosya ismi ne olur?
Kitap 1
Tablo 1
Sayfa 1
Belge 1
Bilmiyorum

110. Çalışma tablosuna boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir?
Görünüm / Satır
Ekle / Satır
Görünüm / Hücreler
Ekle / Sütun
Bilmiyorum

111. Farklı yerlerde bulunan hücreleri seçebilmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?
Shift + Mouse
Tab + Mouse
İnsert + Mouse
Ctrl + Mouse
Bilmiyorum

112. Excel Programında kulanıcı tarafından sadece belirtilen bölgenin yazdırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kullanılması gereklidir?
Dosya / Baskı Önizleme
Dosya / Yazdır-Ayarlar- Seçimi Yazdır
Dosya / Sayfa Yapısı
Dosya / Belge Yazdır
Bilmiyorum

113. Excel’de formüller hangi işaret ile başlamaktadır?
(
=
*
-
Bilmiyorum

114. hangisi geri al işlevini yapar?
Bilmiyorum

115. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notunun “A1” hücresinde olduğunu varsayalım. Bu not 50 ve yukarı ise “geçti”, 50’den aşağı ise “kaldı” sonucunu veren formül hangisidir?
=Eğer(A1<=50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(A1>50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(A1<50;”Geçti”;”Kaldı”)
=Eğer(A1>=50;”Geçti”;”Kaldı”)
Bilmiyorum

116. B1 hücresi ile B6 hücresi arasında kalan hücrelerin toplamını hesaplayan formül hangisidir?
=Toplam(B1:B6)
=Topla(B1;B6)
=Topla(B1+B6)
=Toplam(B1-B6)
Bilmiyorum

117. =Mak(21;3;16;22) işleminin sonucu nedir?
21
30
22
16
Bilmiyorum

118. =Eğer(D9>90;”Geçti”;”Kaldı”) formülünün sonucu GEÇTİ olabilmesi için D9 hücresi kaç olmalıdır?
79
85
90
92
Bilmiyorum

119. Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı veren yardımcı tuş hangisidir?
Ctrl
Shift
Tab
Num Lock
Bilmiyorum

120. =Çarpım(T1:T3) formülünün açılımı nedir?
T1 + T2 + T3
T1 * T2 + T3
T1 + T2 * T3
T1 * T2 * T3
Bilmiyorum

121. A1, A10 hücreleri arası toplamını bulduran formül hangisidir?
=Topla(A1:A10)
=Toplama(A1;A10)
=Topla(A1;A10)
=Toplam(A1-A10)
Bilmiyorum

122. Bir hücreye formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?
=A1*B1
=(A1*B1)/3
=156*4
45*27
Bilmiyorum

123. =10+40/4-2 işleminin sonucu nedir?
40
13
18
32
Bilmiyorum

124. C2=50, D2=4, E2=2 ise =Çarpım(C2;E2) formülünün sonucu nedir?
400
100
50
0
Bilmiyorum

125. Aşağıdaki kapasite birimlerinden hangisi daha büyüktür?
KiloByte
MegaByte
GigaByte
TeraByte
Bilmiyorum

126. Bilgisayarda kapasite birimleri neden 8'in bir katı olarak ölçülendirilmiştir?
Bir karakter en az 8 bit olduğu için
Hesaplaması kolay olduğu için
Bilgisayar ikili sayı sistemini kullandığı için
Diğer ölçü standartlarından farlı olsun diye
Bilmiyorum

127. Random Access Memory olarak da isimlendirilen bu hafıza, çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bellektir, bu belleğin büyük olması bilgisayarın çalışma hızını önemli oranda etkiler, bilgisayar kapatıldığında, resetlendiğinde ya da elektrik kesildiğinde bu hafızadaki bilgiler kaybolur. Bu açıklamada hangisinden bahsedilmektedir?
Ram
Rom
İşlemci
Anakart
Bilmiyorum

128. Read Only Memory (sadece okunabilir bellek), anakart üzerinde yerleşik olarak gelen bilgisayarın işlem yapmaya hazır hale gelmesi için temel kodların yüklendiği bellektir. Kullanıcılar bu bölümde değişiklik yapamazlar. Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?
Ram Bellek
Rom Bellek
Taşınabilir Bellek
Harddisk
Bilmiyorum

129. B2 hücresinde bulunan fiyatın, C2 hücresine %23 KDV’si hesaplanarak yazılması gerekiyor. Doğru formül aşağıdakilerden hangisidir?
B1*%23
=B2*23
=B2+%23
=B2*0,23
Bilmiyorum

130. Hangisi taşınabilir bellektir?
Hard Disk
Flash Bellek
Ram Bellek
Rom Bellek
Bilmiyorum

131. Bilindiği üzere günümüzde, sürücü ve diskler C harfinden başlayarak isim alırlar. Örneğin Yerel Disk C, CDRom D, gibi başka diskler eklendikçe artarak devam etmektedir. Neden bu isimlendirme C harfinden başlamaktadır?
Latin alfabesi C harfinden başlamaktadır
C den başlamak daha kolaydır
A ve B Disket Sürücülerine ayrılmıştır
A ve B söylenmesi zor harflerdir
Bilmiyorum

132. Bilgisayarda bütün üniteler bir şekilde bu karta bağlıdır, MainBoard olarak da isimlendirilen bu kart, işlemci ve ram'i de üzerinde bulunduran bir karttır. Açıklamada hangisinden bahsedilmektedir?
Ekran Kartı
Ses Kartı
Ana Kart
Kamera Kartı
Bilmiyorum

133. Aşağıdaki Kayıt ortamlarından hangisi daha yeni bir teknolojidir?
Plak
Disket
Cd
Dvd
Bilmiyorum

134. Çalışma sayfası içerisinde her nerde olursak olalım A1 hücresine gitmek için klavyeden hangi tuşlara basılır?
Home
Shift+Home
Ctrl+Home
Alt+Home
Bilmiyorum

135. Hangisi bilgisayarın güç kaynağı olarak bilinir?
Power Suply
MainBoard
Cpu
Hdd
Bilmiyorum

136. Bilgisayarın en önemli parçası olup, bilgisayar sistemine isimini veren bir ünitedir. Örneğin i9 bilgisayar, derken neden bahsedilmektedir?
Ram
Rom
İşlemci
Anakart
Bilmiyorum

137. Bir bölge işaretlemek için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl+Yön Tuşları
Alt+Yön Tuşları
Shift+Yön Tuşları
Tab Tuşu
Bilmiyorum

138. Hangisi bir belgeyi tarayarak bilgisayar sistemine kaydetmek için kullanılır?
Printer
Fax
Scanner
Fotokopi
Bilmiyorum

139. Hangisi klasör ismi olarak verilemez?
Cin
Can
Con
Com
Bilmiyorum

140. Hangisi en son çıkan yazıcı teknolojisidir?
Nokta Vuruşlu Yazıcılar
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
Lazer Yazıcılar
Bilmiyorum

141. 4 ve 6 sayılarının aritmetik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
=Ortalama(4;6)
=Ortalama(4:2)
=Ortalama(4+6)/2)
=Ortalama(4,6)
Bilmiyorum

142. Bir klasörü gizli (görünmez) yapabilmek için hangisi kullanılabilir?
ilgili klasörün özelliklerinden gizli kutucuğunu işaretleyerek
Klasöre böyle bir özellik verilemez
Yeni klasör oluştur aşamasında yapılabilir
İlgili Klasörü zipleyerek veya rarlayarak
Bilmiyorum

143. Hangi yazıcı türü belgenin bütün satırlarını aynı anda yazar?
Nokta Vuruşlu Yazıcılar
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
Lazer Yazıcılar
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
Bilmiyorum

144. butonu ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Satır Yüksekliği
Sütun Yüksekliği
Çerçeve Rengi
Çerçeve Biçimi
Bilmiyorum

145. Hangisi bilgisayar işletim sistemlerinden biri değildir?
Windows
Pardus
Linux
Android
Bilmiyorum

146. =70+50+60/3 işleminin sonucu nedir?
140
60
80
90
Bilmiyorum

147. Klavyelerde bulunan windows bayrağı tuşunun işlevi nedir?
Sağ tuş menüsünü açar
Başlat menüsünü açar
Sık kullanılanlar menüsünü açar
Hiç bir fonksiyonu yoktur sadece logo reklamı için konulmuştur
Bilmiyorum

148. Butonları ile seçilen alan ile ilgili hangi değişiklikler yapılabilir?
Yazı Biçimi ve Yazı Rengi
Zemin Rengi ve Yazı Rengi
Çerçeve Rengi ve Yazı Rengi
Yazı Rengi ve Çerçeve Biçimi
Bilmiyorum

149. Genellikle AltGr Tuşunun yanında bulunan sağ tuş menüsüne alternatif (ikame) tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Shift - F10
AltGr - F12
Alt - F1
Ctrl - F2
Bilmiyorum

150. Aşağıdaki formüllerden hangisi yalnızca bu gününü tarihini vermek için kullanılır?
=bugün()
=şimdi()
=tarih()
=saat()
Bilmiyorum

151. Hangi tuş belge ya da klasörü yeniden adlandırmada kullanılabilir?
F1
F2
F3
F4
Bilmiyorum

152. yandaki butonun görevi nedir?
Seçilen bilgileri A’dan Z’ye sıralar
Sayfa isimlerini A’dan Z’ye sıralar
Sadece formülleri A’dan Z’ye sıralar
Sadece karaktersel bilgileri A’dan Z’ye sıralar
Bilmiyorum

153. Hangisi windows ortamında arama yapmak için kullanılabilir?
F1
F2
F3
F4
Bilmiyorum

154. Klavyeden Ctrl+Home tuşlarına basılırsa Çalışma Sayfasında nereye gitmiş oluruz?
Satır Başına
Sütun Başına
A1 Hücresine
Sayfa Sonuna
Bilmiyorum

155. Hangisi genellikle yardım için kullanılan tuştur?
F1
F2
F3
F4
Bilmiyorum

156. Hangisi ekran görüntüsünün fotoğrafını almak için kullanılır?
Insert
Delete
Print Screen
Page Down
Bilmiyorum

157. Ctrl + F tuş bileşenlerinin görevi nedir?
Seçili alanın silinmesini sağlar
Ekrandaki dosyayı kayıt eder
Ekrandaki dosyadan başka dosya açar
Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar
Bilmiyorum

158. Hangisi aktif pencerenin fotoğrafını almak için kullanılır?
Alt - Home
Alt - Print Screen
AltGr - Print Screen
Alt - Insert
Bilmiyorum

159. Hangisi büyük küçük harf modu geçiş tuşudur?
Num Lock
Fn Lock
Caps Lock
Shift
Bilmiyorum

160. Hangisi Excel'de hücre içerisinde ki bilgiyi düzeltmek için kullanılabilir?
F2
F1
F5
F3
Bilmiyorum

161. Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?
Ram - Rom
Hardware - Software
Merkezi İşlem Birimi - Monitör
Ana makine - Klavye
Bilmiyorum

162. Hangisi Klavye düzeneğini değiştirmenin kısa yoludur?
Ctrl - Shift
Ctrl - Alt
Alt - F10
Shift - F10
Bilmiyorum

163. Hangisi açık olan bütün programları minimize ederek masaüstü (Desktop) görüntüsünü ekrana getirir?
Shift - F10
Windows Bayrağı - D
Windows Bayrağı - F10
Alt - F10
Bilmiyorum

164. Veri girişi sırasında verinin belirtilen kriterlere uymadığı durumlarda uyarı veren aşağıdakilerden hangisidir?
Veri aralama
Veri süzme
Veri doğrulama
Veri filtreleme
Bilmiyorum

165. Ofis programlarında yazı biçim özellikleri hangi sekmeden yapılabilir?
Giriş
Ekle
Sayfa Düzeni
Başvurular
Bilmiyorum

166. Ms Ofis programlarında Biçim Boyacısı olarak bilinen butonun işlevi nedir?
İstenilen biçimlerin verilmesini sağlar
Yazı rengini ayarlar
Seçili olan alanın biçim özelliklerini aynen başka bir alana aktarmaya yarar
Seçili olan alana başka biçim özellikleri vermek için kullanılır
Bilmiyorum

167. Kısayol dan istenen bir hücre yada bölgeye gitmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
F7
F3
F5
F2
Bilmiyorum

168. Tablolarda ve formlarda Tab tuşu tek başına kullanıldığında nasıl bir eylem gerçekleşir?
Takibindeki kutucuğa geçiş yapar
Üzerinde bulunulan alanın dışına çıkar
Başka bir tabloya geçiş sağlar
Tab tuşunun tek başına bir işlevi yoktur
Bilmiyorum

169. Hangisi hücreye sığmayan bir metni aynı hücre içerisinde satırlar halinde göstermek için kullanılabilir?
Biçim boyacısı
Birleştir ve ortala
Filtrele ve sırala
Metni kaydır
Bilmiyorum

170. Hangisi tablolarda ve formlarda bir önceki kutucuğa geri geçmek için kullanılır?
Alt - Tab
Ctrl - Tab
Shift - Tab
AltGr - Tab
Bilmiyorum

171. Hangisi Excel'de yeni bir çalışma sayfası ekler?
Ctrl - N
Ctrl - O
Sayfa sekme başlığına sağ tuş Ekle diyerek
Sağ tuş menüsünden yeni diyerek
Bilmiyorum

172. Pencerelerde Fare (mouse) kullanılmadan menü kullanılmak istenirse öncelikle hangi tuş kullanılmalıdır?
Alt
Ctrl
AltGr
Shift
Bilmiyorum

173. Hangisi Excel'de satır eklemek için kullanılır?
Satır başılığı üzerine sağ tıklayarak
Sütun başlığı üzerine sağ tıklayarak
Ctrl - N
Ctrl - O
Bilmiyorum

174. Bir hücre içindeki her hangi bir sayıyı TL biçiminde göstermek istediğimizde hangi işlemi yaparız?
Sayı / Kesir
Sayı / Yüzde oranı
Sayı / Para birimi
Sayı / Genel
Bilmiyorum

175. Hangisi Excel'de çalışma sayfasının adını değiştirmek için kullanılabilir?
F2
İlgili sayfa adının üzerinde sağ tıklayarak
Ekle sekmesinden yeniden adlandır
Ctrl - R
Bilmiyorum

176. Aşağıdakilerden hangisi yandaki kısayol butonun görevlerinden biri değildir?
Seçili hücrelerdeki sayıların toplamlarını hesaplar
Seçili hücrelerdeki sayıların ortalamasını hesaplar
Seçili hücrelerdeki sayıların çarpımını hesaplar
Seçili hücrelerdeki sayıların karekökünü hesaplar
Bilmiyorum

177. Ekle sekmesinde bulunan yandaki kısayol butonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Paint belgesi ekler
Grafik Araç çubuğunu görüntüler ve gizler
Seçili verilerin grafiğini oluşturur
Çizim Araç çubuğunu görüntüler ve gizler
Bilmiyorum

178. Tüm çalışma sayfasını seçebilmek için klavyeden hangi kısayol tuşları kullanılır?
Shift+A
Ctrl+C
Ctrl+A
Ctrl+V
Bilmiyorum

179. Herhangi bir sayfayı Farklı Kaydetmek için hangi fonksiyon tuşu kullanılır?
F5
F2
F3
F12
Bilmiyorum

180. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesildiği zaman bilgiler silinir?
Ram
Prom
Eprom
Rom
Bilmiyorum

181. Aşağıdakilerden hangisi birkaç kelime yada başlık yazarak internette yer alan sitelerin adreslerini listeler?
Arama Motorları
Telnet
Ftp
Rehber
Bilmiyorum

182. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların e-posta göndermek ve almak için kullandıkları bir arayüz programıdır?
İnternet
Smtp
Outlook
Pop
Bilmiyorum

183. Excel'de bir bölgeye ad vermek için hangisi kullanılabilir?
İlgili bölge seçilerek sağ tuş menüsünden
Alt - F2
Shift - F2
Bölgelere isim verilemez
Bilmiyorum

184. Arama motorları ne işe yarar?
İnternet ortamında arama yapmamızı sağlar
Grafik tasarım yapmamızı sağlar
Resim yapmamızı sağlar
Program yazmamızı sağlar
Bilmiyorum

185. Bir metne iki kez tıklanırsa nasıl bir eylem gerçekleşir?
Paragraf seçilmiş olur
Tıklanan kelime seçilmiş olur
İlgili satır seçilmiş olur
Hiç bir şey olmaz
Bilmiyorum

186. Aşağıdakilerden hangisi internetin bize sağladığı imkanlardır?
Elektronik haberleşme
Bilgi kaynaklarına ulaşma
İletişim sağlama
Hepsi
Bilmiyorum

187. Bir metne 3 kez tıklanırsa nasıl bir eylem gerçekleşir?
Paragraf seçilmiş olur
Tıklanan kelime seçilmiş olur
İlgili satır seçilmiş olur
Sayfanın tamamı seçilmiş olur
Bilmiyorum

188. İnternet adreslerinde eğitim kuruluşları için hangi kısaltma kullanılır?
edu
gov
com
net
Bilmiyorum

189. Dosya ve belgeleri saklamak için kullanılan ortamlardır. Tanımı hangisine ait olabilir?
Program
Klasör
Pencere
MasaÜstü
Bilmiyorum

190. İnternetteki dosyaların genel olarak uzantısı nedir?
html
www
htp
ftp
Bilmiyorum

191. Dosya isimlerinin sonuna bir nokta ile ayrılarak ilgili program tarafından otomatik olarak verilen ve genellikle 3 harfli olan eklentidir. Bu eklenti sayesinde belgenin hangi programda yapıldığını ve türünü anlamış oluruz. Açıklaması hangisine ait olabilir?
Dosya adları
Böyle bir eklenti yoktur
Dosya uzantıları
Hepsi
Bilmiyorum

192. Aynı maili birden fazla kişiye göndereceğimiz zaman iki adres arasında hangi simge kullanılmalıdır?
.(nokta)
;(noktalı virgül)
,(virgül)
!(ünlem)
Bilmiyorum

193. Hangi tuş sayfa sayfa aşağı ilerlemeye yarar
PageUp
PageDown
Hom
End
Bilmiyorum

194. Mail adresi alırken hangi karakter kullanılamaz?
e
u
i
ç
Bilmiyorum

195. Klavyede Sayısal Tuş bölümünü açar kapatır?
Caps Lock
Num Lock
Fn Lock
Lock
Bilmiyorum

196. Aşağıdaki sitelerden hangisi internette bir konuda arama yapmak için kullanılan arama motoruna örnektir?
www.hotmail.com.tr
www.meb.gov.tr
www.google.com
Hiçbiri
Bilmiyorum

197. Hangisi, genellikle dizüstü bilgisayarlarda bulanan ve o bilgisayara özel fonksiyonları açmaya ve kapamaya yarayan tuştur?
Caps Lock
Num Lock
Fn Lock
Lock
Bilmiyorum

198. Bağlanmak istediğimiz web adresini Google Chrome programının hangi bölümüne yazarız?
Durum Çubuğu
Adres Çubuğu
Araç çubuğu
Başlık Çubuğu
Bilmiyorum

199. Bir bilgisayarda "Yerel Disk C" diye adlandırılan bölüm aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Rom Bellek
Usb Bellek
Ram Bellek
Hdd (HardDisk)
Bilmiyorum

200. Elektronik posta adreslerinde yer alan simge hangisidir?
#
&
@
%
Bilmiyorum