Excel Test - 1

Bu Test 24 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 45 dakikadır başarılar.


1. Excel ile Word arasındaki fark nedir?
Word;veri tabanı , Excel; kelime işlemcidir
Word;hesap tablosu, Excel;kelime işlemcidir
Excel;hesap tablosu, Word;kelime işlemcidir
Excel;bellek hizmet programı, Word;kelime işlemcidir
Bilmiyorum

2. Bir sütun adı üzerinde fare ile sol tuş tıklandığında ne olur?
Satır silinir
Sütun silinir
Sütun seçilir
Hiçbiri
Bilmiyorum

3. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?
=bugün()
=şimdi()
tarih()
gun()
Bilmiyorum

4. Bir hücreye ne tür bilgi girilemez?
Rakam
Metin
Formül
Resim
Bilmiyorum

5. Excel ilk başladığında otomotik dosya ismi ne olur?
Kitap1
Tablo1
Sayfa1
Belge1
Bilmiyorum

6. Çalışma tablosuna boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir?
Görünüm / Satır
Görünüm / Hücreler
Ekle / Satır
Ekle / Sütun
Bilmiyorum

7. Excel'de formüller hangi işaret ile başlamaktadır?
(
=
*
-
Bilmiyorum

8. =Mak(21;3;16;22) işleminin sonucu nedir?
21
30
22
16
Bilmiyorum

9. =eğer(D9>90;"Geçti";"Kaldı") formülünün sonucu GEÇTİ olabilmesi için D9 hücresi kaç olmalıdır?
70
85
90
98
Bilmiyorum

10. =Çarpım (T1:T3) formülünün açılımı nedir?
t1 + t2 + t3
t1 * t2 - t3
t1 + t2 * t3
t1 * t2 * t3
Bilmiyorum

11. A1 ve A10 hücreleri arası toplamını bulduran formül nedir?
=Topla(A1:A10)
=Topla(a1;A10)
=Toplama(A1:A10)
=Toplama(A1:A10)
Bilmiyorum

12. Hangisi Excel'de çalışma sayfasına yeni bir satır ekle?
Biçim / Hücreler
Biçim / Satır
Ekle / Satır
Ekle / Nesne
Bilmiyorum

13. Çalışma sayfasının ismini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
Ekle / Ad / Etiket
Ekle / Ad / Tanımla
Biçim / Biçem
Biçim / Sayfa / Yeniden Adlandır
Bilmiyorum

14. Excel'de hücre biçimleri nerden ayarlanabilir?
Biçim / Hücreler
Veri / Hücreler
Görünüm / Hücreler
Hiçbiri
Bilmiyorum

15. Sadece hücreye verilmiş olan açıklamanın silinmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
Dosya / Temizle / Açıklamalar
Biçim / Temizle / Açıklamalar
Düzen / Temizle / Açıklamalar
Pencere / Temizle / Açıklamalar
Bilmiyorum

16. #AD? hatasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Sayıyla ilgili bir problem vardır
Excel'de bulunmayan bir işlev kullanılmıştır
Bir sayının sıfıra bölümünün tanımsızlığı oluşmuştur
Formülün metinsel kısmı yanlış yazılmıştır
Bilmiyorum

17. Yazdır menüsünde Sayfa Aralığına 2-4 ve 5,9 yazıldığında yazıcıdan hangi sayfalar yazdırılacaktır?
2,4,9
2,3,5,9
2,3,4,5,9
Hiçbiri
Bilmiyorum

18. Aşağıdaki formüllerden hangisi yalnızca bu günün tarihini vermek için kullanılır?
=bugün()
=şimdi()
=tarih()
=saat()
Bilmiyorum

19. Klavye ile hücreleri seçmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangileri kullanılır?
Esc + Yön Tuşları
Tab + Yön Tuşları
Enter + Yön Tuşları
Shift + Yön Tuşları
Bilmiyorum

20. Ctrl + F tuş bileşenlerinin görevi nedir?
Seçili alanın silinmesini sağlar
Ekrandaki dosyayı kayıt eder
Ekrandaki dosyadan başka dosya açar
Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar
Bilmiyorum

21. Bir hücre içindeki bilgiyi düzeltmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
F2
F1
F5
F3
Bilmiyorum

22. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin iç ortasından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

23. Veri girişi sırasında verinin belirtilen kriterlere uymadığı durumlarda uyarı veren aşağıdakilerden hangisidir?
Veri Aralama
Veri Süzme
Veri Doğrulama
Veri Filtreleme
Bilmiyorum

24. Kısayoldan istenen bir hücre ya da bölgeye gitmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
F7
F3
F5
F2
Bilmiyorum