WORD - SINAV HAZIRLIK SORULARI

Bu Test 24 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 50 dakikadır başarılar.


1. Word program öğesinde hangi kısayol tuşu ile bir belgenin tümünü seçebiliriz?
Ctrl + A
Shift + A
Alt + A
Ctrl + Alt + A
Bilmiyorum

2. Word programında İmleci satır başına konumlandıran tuş aşağıdakilerden hangisidir?
End
PageUp
Home
Alt
Bilmiyorum

3. Word programında YENİ BOŞ BELGE oluşturmak için klavyeden hangi kısayol tuş bileşenleri kullanılır?
Ctrl + A
Ctrl + B
Ctrl + N
Ctrl + P
Bilmiyorum

4. Word programında klavyeden menü çubuğunun aktif olabilmesini sağlayan tuşa aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl
Shift
Alt
AltGr
Bilmiyorum

5. Word dosyalarının uzantıları ...... olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir.
.doc
.xls
.ppt
.htm
Bilmiyorum

6. Word programında oluşturulan dosyalara ne denir?
Veritabanı
Belge
Kitap
Sunu
Bilmiyorum

7. Microsoft Word programının işlevi nedir?
Tablolama Programıdır
Kelime İşlem Programıdır
Program Yazılım Dilidir
Bir İşletim Sistemi Programıdır
Bilmiyorum

8. Belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görüntüleyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Dosya / Baskı Önizleme
Düzen / Baskı Önizleme
Dosya / Yazdırma Alanı
Dosya / Sayfa Yapısı
Bilmiyorum

9. Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Ekle / Simge
Ekle / Nesne
Ekle / Dosya
Biçim
Bilmiyorum

10. İhtiyaç duyulan araç çubukları nasıl görüntülenir?
Görünüm / Açıklamalar
Görünüm / Araç Çubukları
Biçim / Araç Çubukları
Ekle / Açıklamalar
Bilmiyorum

11. Word programında sayfa kenarlığı hangi seçenekle verilir?
Madde İşaretleri ve Numaralandırma
Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Stiller ve Biçimlendirme
Otomatik Biçimlendirme
Bilmiyorum

12. Cetveli görüntülemek ve gizlemek için hangisi kullanılır?
Görünüm / Cetvel
Araçlar / Özelleştir
Ekle / Cetvel
Biçim / Cetvel
Bilmiyorum

13. Word programında satırların eşit yükseklikte olmasını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Satırları Düzgün Dağıt
Sütunları Düzgün Dağıt
Satırları Eşitle
Hiçbiri
Bilmiyorum

14. Birden fazla hücrenin birleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yapılabilir?
Hücreleri Birleştir
Hücreleri Böl
Hücreleri Sıkıştır
Hiçbiri
Bilmiyorum

15. Kaydırma çubukları hangi amaçla kullanılır?
Fare imlecini kaydırır
Ekran modunu değiştirir
Fare imlecini görüntüler / gizler
Sayfa görüntüsünü kaydırır
Bilmiyorum

16. Yazı karakterinin görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
Biçim / Yazı Tipi
Düzen / Yazı Tipi
Veri / Yazı Tipi
Görünüm / Yazı Tipi
Bilmiyorum

17. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini değiştirmez?
Görünüm / Anahat
Görünüm / Normal
Görünüm / Sayfa Düzeni
Görünüm / Yakınlaştır
Bilmiyorum

18. Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı seçeneği ile tanımlanamaz?
Soldan bırakılacak boşluk
İki yana hizalama
Sağdan bırakılacak boşluk
Üstten bırakılacak boşluk
Bilmiyorum

19. Tabloların iç rengi, çerçeve çizgi biçimi ve rengi, sayfa çerçevesi, hangi seçenek ile ayarlanır?
Biçim / Biçem
Biçim / Biçem Galerisi
Kenarlık ve Gölgelendirme
Biçim / Artalan
Bilmiyorum

20. Tablo veya Metin Kutusundaki bilgilerin yatay ve dikey olarak yazım yönü hangi seçenek ile değiştirilebilir?
Biçim / Sekmeler
Biçim / Metin Yönü
Araçlar / Özelleştir
Ekle / Metun Kutusu
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini DEĞİŞTİRMEZ?
Yakınlaştır
Normal
Sayfa Düzeni
Anahat
Bilmiyorum

22. Hangi kısayol tuş bileşeni ile yazdırma işlemi yapılır?
Alt + P
Ctrl + P
Shift + P
Ctrl + N
Bilmiyorum

23. Araç çubuğundaki Yazdır simgesinin görevi nedir?
Baskı Önizleme
Belgeyi yazıcıya gönderme
Rapor Hazırlama
Sayfa düzenini sağlama
Bilmiyorum

24. Hücre çizgilerine istenilen rengi vermek için hangi seçenek kullanılabilir?
Biçim / Sayfa
Biçim / Desenler
Koşullu Biçimlendirme
Biçim / Hücreler / Kenarlık
Bilmiyorum