TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

Bu Test 61 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.


1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden birisi değildir?
Power Supply
Scanner
Harddisk
Hiçbiri
Bilmiyorum

2. Aşağıdakilerden hangisi Windows'un standart program öğelerinden birisi değildir?
Paint
Wordpad
Windows Gezgini
Excel
Bilmiyorum

3. Windows başladığında karşınıza ilk gelen ekranın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Görev Bölmesi
Denetim Masası
Windows Gezgini
Masaüstü
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir yazıcı tanımalamak için kullanılır?
Başlat / Programlar / Yazıcı ve Faxlar
Yerel Disk C / Yazıcı ve Faxlar
Program Files / Yazıcı ve Faxlar
Başlat / Ayarlar / Yazıcı ve Faxlar
Bilmiyorum

5. Bellek ölçü birimleri kaçar kaçar artar ve azalır?
1024
2048
1048
2024
Bilmiyorum

6. Bilgisayarı kısayoldan kapatmak için hangi kısayol tuş bileşenleri kullanılmaktadır?
Ctrl + F4
Alt + Esc
Ctrl + Esc
Alt + F4
Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisi program pencerelerinin ortak özelliklerinden birisi değildir?
Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir
Pencerelerin boyutları değiştirilebilir
Bütün pencerelerin bir başlık çubuğu vardır
Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir
Bilmiyorum

8. BAŞLAT MENÜSÜ klavyeden hangi kısayol tuş bileşenleri ile açılabilir?
Ctrl + Esc
Ctrl + F4
Alt + Esc
Alt + Tab
Bilmiyorum

9. Rakamların üzerindeki özel işaretlerin yazılabilmesini sağlayan tuş veya tuşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl + Alt
Shift
Ctrl
Alt
Bilmiyorum

10. Görüntü özelliklerinden hangisi yapılamaz?
Masaüstü ayarları
Ekran Koruyucu ayarları
Güvenlik ayarları
Temalar
Bilmiyorum

11. Alt + Tab tuşlarının fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
İmlecin yerini değiştirir
İmleci istenilen yere konumlandırır
Programlar arası geçişi sağlar
Başka bir yerden belge açmamızı sağlar
Bilmiyorum

12. Bir dosyayı bilgisayardan tamamen silmek için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Shift + Delete
Delete
Ctrl + Shift
Shift + Alt
Bilmiyorum

13. Yapıştır komutunun kısayol tuş karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl + V
Ctrl + P
Ctrl + Y
Ctrl + S
Bilmiyorum

14. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için farek okul ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin orta kısmından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

15. Başlat / Belgeler menüsünde hangi belge isimleri bulunur?
Diskten silinmiş belgeler
En son kullanılan belgeler
Sadece Word belgeleri
Sadece Excel belgeleri
Bilmiyorum

16. Başlat / Belgeler menüsünde ki belge isimleri hangi seçenekler ile silinebilir?
Başlat / Ayarlar / Denetim Masası
Başlat / Belgeler
Başlat / Ayarlar / Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü
Başlat / Programlar / Belgeler
Bilmiyorum

17. Denetim Masası'ndaki Fare seçeneği ile hangi ayar yapılamaz?
Orta Tuşa görev tanımlama
Sol veya sağ ele göre yapılandırma
Çift tıklama hızını ayarlama
İşaretçinin hızı ve iz bırakma durumunu ayarlama
Bilmiyorum

18. Denetim Masası'ndaki Program Ekle / Kaldır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
Sistemden Windows'u silerek kaldırır
Windows'a yükenmiş olan programları kaldırır
Windows'un program öğelerini yükleme ve kaldırma
Disket veya Cd-Rom'dan yeni programlar ekleme
Bilmiyorum

19. Masaüstündeki Internet Explorer ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?
İnternete bağlanmayı sağlar
Web sitelerini görüntüler
Web sayfası tasarlamayı sağlar
Çeşitli internet adreslerinden bilgi edinmeyi sağlar
Bilmiyorum

20. Dosya adı 5 karakter olan ve A harfi ile başlayan Excel çalışması nasıl bulunabilir?
A*.exe
A?*.xls
A????.xls
?????.xls
Bilmiyorum

21. Genellikle bir seçenek, pencere ya da işlemden çıkmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Enter
End
Esc
Hiçbiri
Bilmiyorum

22. Aşağıdakilerden hangisi bir Paint belgesidir?
Kimlik.bbp
Kimlik.doc
Kimlik.txt
Kimlik.exe
Bilmiyorum

23. Doğrudan çalıştırılabilen belirli bir iş veya hizmeti gerçekleştiren yazılımlara ne ad verilir?
Belge
Klasör
Program
Hiçbiri
Bilmiyorum

24. Windows ortamında silinen programlar hangi bölüme alınır?
Wordpad
Windows Gezgini
Geri Dönüşüm Kutusu
Bilgisayarım
Bilmiyorum

25. Büyük harfle A yazmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
Alt + A
Del + a
Ctrl + A
Shift + a
Bilmiyorum

26. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Programlar arasında veri transferi yapılabilir
Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez
birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir
Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir
Bilmiyorum

27. Windows ortamında aynı klasör içindeki dosyalardan, farklı yerlerdeki dosyaları tek tek seçmek için hangi seçenek kullanılır?
Shift + Fare
Ctrl + Yön Tuşları
Shift + Yön Tuşları
Ctrl + Fare
Bilmiyorum

28. Geri alma işleminin kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl + A
Ctrl + C
Ctrl + F
Ctrl + Z
Bilmiyorum

29. Arama yaparken karakter sayısı bilinmiyorsa kullanılacak simge aşağıdakilerden hangisidir?
#
?
%
*
Bilmiyorum

30. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgilerin korunmasına yardımcı olmaktadır?
Yedekleme
Disk Temizleme
Disk Birleştirme
Karakter Eşlem
Bilmiyorum

31. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
Klavye
Ekran
Mouse
Daktilo
Bilmiyorum

32. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin orta kısmından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

33. Bilgisayarım bölümünde bulunduğumuz sürücüdeki bütün gizli dosyaları görebilmek için hangi seçenek kullanılır?
Görünüm / Gizli Dosyaları Göster
Araçlar / Klasör Seçenekleri / Görünüm / Gizli Dosya Göster
Görünüm / Gizli Seçeneğini Kaldır
Görünüm / Listele
Bilmiyorum

34. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir?
Sistem
Virüs
Uygulama
Kısayol
Bilmiyorum

35. Aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi EN KÜÇÜK ölçü birimidir?
Megabyte (mb)
Gigabyte (gb)
Kilobyte (kb)
Terabyte (tb)
Bilmiyorum

36. Aşağıdaki simgelerden hangisi klavyede bulunmamaktadır?
#
&
§
½
Bilmiyorum

37. Durum çubuğunun görevi nedir?
Bilgisayarın hafıza durumunu görüntüler
Menülerde üzerinde bulunduğumuz seçenek hakkında açıklama görüntüler
Program adı ve belge adını görüntüler
İstenilen klasöre doğrudan geçiş yapmak için bu satır kullanılır
Bilmiyorum

38. Windows ortamında bir klasörün özelliklerini görmek ve değişitrmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Dosya / Özellikler
Düzen / Değiştir
Biçim / Değiştir
Görünüm / Özellikler
Bilmiyorum

39. Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri hangi amaçla kullanılmaktadır?
Bilgisayarın 220/110 volt ile çalışma ayarını yapar
Bilgisayara takılan güç kaynağının modelinin tanımlanmasını sağlar
Bilgisayarın düşük voltajlardaki enerji seviyelerinde çalışmasını sağlar
Bilgisayarın enerji tasarrufu yapması için ekran ve sabit disk gibi ünitelerin kullanılmaycınca bir süre sonra kapatılması ile ilgili ayarları belirler
Bilmiyorum

40. Ctrl + Esc tuş bileşenlerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aktif pencereyi kapatır
Aktif uygulamayı kapatır
Başlat menüsünü açar
Pencereler arasında geçiş yapar
Bilmiyorum

41. Windows ortamında çalışma esnasında birden çok dosya açıkken dosya isimleri hangi alanda görüntülenir?
Görev Çubuğu
Denetim Masası
Klasörler
Bilgisayarım
Bilmiyorum

42. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?
Çerçeve kenarlarından
Pencerenin iç ortasından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

43. Klavyeden başlat menüsü hangi tuşlarla açılabilir?
Ctrl + Esc
alt + Tab
Alt + Esc
Hiçbiri
Bilmiyorum

44. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Windows bir işletim sistemidir
Paint Windows içinde bir çizim öğesidir
Masaüstü ve Menüler özelleştirilebilir
Word, Windows'un standart bir program öğesidir
Bilmiyorum

45. Aşağıdakilerden hangisi donanım parçası değildir?
Sürücüler
Ekran
Windows
Klavye
Bilmiyorum

46. Başlık çubuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Program ve Belge Adı görüntülenir
Simge Durumu, Kapat, Boyutlandırma butonları vardır
Başlık Çubuğu standart renktedir değişmez
Çift tıklama ile boyutlandırma yapılabilir
Bilmiyorum

47. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?
Ctrl + Tab
Alt + Tab
Ctrl + F1
Alt + F4
Bilmiyorum

48. Bir pencere tüm bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında ve altında ne görüntülenir?
Araç Çubukları
Kaydırma Çubukları
Durum Çubuğu
Yardım Çubuğu
Bilmiyorum

49. Window için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir programlama dilidir
Bir işletim sistemidir
Virüs temizleme programıdır
Veri Tabanıdır
Bilmiyorum

50. Taşıma işlemi için kullanılan kısayol tuş bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl + A
Ctrl + X
Ctrl + C
Ctrl + D
Bilmiyorum

51. Windowsta herhangi bir bölümde iken farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana görüntülenen menüye ne ad verilir?
Klasik Menü
Başlat Menüsü
Kısayol Menüsü
Hiçbiri
Bilmiyorum

52. Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara VERİ GİRİŞİ için kullanılır?
Monitör
Klavye
Yazıcı
Mouse
Bilmiyorum

53. Aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi silme işlemi için kullanılır?
Ctrl + K
Ctrl + R
Ctrl + D
Ctrl + X
Bilmiyorum

54. Paint programında yapılan bir çizimi tam ekran görebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Görünüm / Yaklaş
Görünüm / Uzaklaş
Görünüm / Normal
Bit Eşlem Göster
Bilmiyorum

55. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir?
Belgeler
Programlar
Başlangıç
Hiçbiri
Bilmiyorum

56. Sabit diskimizde belge ve programlara daha kısayoldan ulaşmak amacıyla oluşturulan simgelere ne denir?
Program
Belge
Klasör
Kısayol
Bilmiyorum

57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Programlar arasında veri transferi yapılabilir
Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez
Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir
Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir
Bilmiyorum

58. Windows'ta aynı anda birden fazla seçim yapabilmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
Alt
Ctrl
PgDown
Shift
Bilmiyorum

59. Paint programında resmi daha yakından ve detaylı görebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Görünüm / Yakınlaştır
Görünüm / Uzaklaştır
Görünüm / Resmi Göster
Bit Eşlem Göster
Bilmiyorum

60. İmlecin sağında bulunan karakterleri hangi tuş silebilir?
Insert
Home
End
Delete
Bilmiyorum

61. Windows'ta pencerelerin üstündeki çubuğun adı nedir?
Görev Çubuğu
Menü Satırı
Araç Çubuğu
Başlık Çubuğu
Bilmiyorum