Web Tasarım

Bu Test 43 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır başarılar.


1. Harici CSS style sheets dosyaları hangi uzantılı dosyada saklanır?
.html
.txt
.css
.txtcss
Bilmiyorum

2. BODY { font-family:Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif ; } nitelemesi ne yapar?
Belirtilen fontlarin web sayfasinda dönüsümlü kullanilmasini saglar
Belirtilen fontlari kullanicinin makinasindaki tarayiciya yollar
Belirtilen fontlari kullanicinin makinasindaki tarayiciya yollar
Tarayici, sistemde var olan fontu, yazilis sirasiyla kullanir
Bilmiyorum

3. Harici stil sayfasını bağlamak için aşağıdaki kod gruplarından hangisi kullanılırStil
Bilmiyorum

4. CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz.
Bir tablonun border’ının rengi kırımızı yapılması
Bir yazının fontunun Arial yapılması
Bir link alt çizgisinin kaldırılması
Bir sayfanın yeniden yüklenmesi
Bilmiyorum

5. HTML nedir?
Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
Diğer sayfaları bağlayan linkler
Nesneyi bağlayan linkler
XML etiketleri
Bilmiyorum

6. Bir sayfadaki tüm linklerin alt çizgisini kaldırmak için aşağıdaki hangi style’li kullanmamız gerekir.
a{text-line:none}
a{text-line:none}
a{text-decoration:none}
a{text-decoration:null}
Bilmiyorum

7. Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?
< >
# #
{ }
“ “
Bilmiyorum

8. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?
anasayfa.htm
anasayfa.html
index.html
giris.htm
Bilmiyorum

9. Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?
< body >
< html >
< head >
< title >
Bilmiyorum

10. Başlık etiketlerinde hangisinde yazı boyutu en büyüktür?
< h1 >
< h2 >
< h3 >
< h4 >
Bilmiyorum

11. HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?
< body >
< html >
< head >
< title >
Bilmiyorum

12. HTML dokümanının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar?
< body >
< html >
< head >
< title >
Bilmiyorum

13. Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< br >
< hr >
< enter >
< /p >
Bilmiyorum

14. Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< br >
< hr >
< draw >
< layer >
Bilmiyorum

15. Aşağıdakilerden hangisi boşluk bırakmak için kullanılır?
< br >
 & nbsp;
< hr >
< b >
Bilmiyorum

16. Link(bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< a >
< li >
< img >
< div >
Bilmiyorum

17. Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
target=”_top”
target=”_parent”
target=”_self”
target=”_blank”
Bilmiyorum

18. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
target=”_top”
target=”_parent”
target=”_self”
target=”_blank”
Bilmiyorum

19. Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< body >
< html >
< head >
< table >
Bilmiyorum

20. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< td >
< tr >
< column >
< row >
Bilmiyorum

21. Tablo içerisinde sütun açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< td >
< tr >
< column >
< row >
Bilmiyorum

22. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir?
border
rowspan
colspan
cellspacing
Bilmiyorum

23. Bir tablonun arkaplanına resim yerleştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
bgcolor
img
image
background
Bilmiyorum

24. Bir tablonun arkaplan rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
bgcolor
img
image
background
Bilmiyorum

25. HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?
< body color=”blue” >
< body bgcolor=”blue” >
< body background=”blue” >
< body set=”blue” >
Bilmiyorum

26. Paragraf için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< p >
< hr >
< td >
< tr >
Bilmiyorum

27. Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< img >
< body >
< div >
< table >
Bilmiyorum

28. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?
< link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> mailto:megep@meb.gov.tr< /link>
< href=”mailto:megep@meb.gov.tr” > maillerinizi bekliyoruz.
< href=”to:megep@meb.gov.tr” >to:megep @meb.gov.tr
< a href=”mailto:megep@meb.gov.tr” > megep@meb.gov.tr< /a>
Bilmiyorum

29. Resmin kaynağını belirtmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
img
align
src
border
Bilmiyorum

30. Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
height
width
left
top
Bilmiyorum

31. Bir tablo veya resmin yüksekliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
height
width
left
top
Bilmiyorum

32. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
top
align
valign
height
Bilmiyorum

33. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
top
align
valign
height
Bilmiyorum

34. Bir yazının yazı karakter tipini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
size
face
title
color
Bilmiyorum

35. Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
< iframe >
< div >
< p >
< marquee >
Bilmiyorum

36. Hangisi alan adı ile IP adresi eşleştirmesini yapar?
DNS
TCP/IP
DHCP
HTTP
Bilmiyorum

37. Hangisi veritabanı yazılımıdır?
Sql
Photoshop
Frontpage
Internet Explorer
Bilmiyorum

38. Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır?
Swish
Photoshop
Frontpage
Chrome
Bilmiyorum

39. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?
IP
Domain
İnternet
Protokol
Bilmiyorum

40. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
gov: Hükümet kurumları
com: Ticari kurumlar
edu: Eğitim kurumları
org: Askeri kurumlar
Bilmiyorum

41. FTP(File Transfer Protocol) nedir?
Dosya transfer protokolü
İnternet protokolü
Alan adı
Web sunucu
Bilmiyorum

42. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
txt
doc
html
http
Bilmiyorum

43. Aşağıdaki programlardan hangisi site hazırlamak ve yönetmek için en ideal programdır?
Swish
Visual Studio
Photoshop
Excel
Bilmiyorum