Bilgisayar - Ofis Programlari

Bu Test 50 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 50 dakikadır başarılar.


1. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir?
Paint
WordPad
Word
Windows Gezgini
Bilmiyorum

2. Hangisi program pencerelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir.
Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir.
Bütün pencerelerin bir Başlık çubuğu vardır.
Pencerelerin başlık çubuğunda kapat butonu vardır.
Bilmiyorum

3. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için, fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?
Çerçevenin kenarlarından
Başlık çubuğundan
Pencerenin iç orta kısmından
Başlat menüsünden
Bilmiyorum

4. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır?
Çerçeve kenarları
Sol alt köşeden
Sağ alt köşeden
Hepsi
Bilmiyorum

5. Başlat / Belgeler menüsünde hangi belge isimleri bulunur?
En son kullanılan resimler
En son kullanılan word belgeleri
Hepsi
En son kullanılan Excel belgeleri
Bilmiyorum

6. Başlat / Belgeler menüsünde ki belge isimleri hangi seçenekler ile silinebilir yada boşaltılır?
Başlat / Ayarlar / Denetim Masası
Başlat / Ayarlar Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü
Başlat / Belgeler
Başlat / Programlar / Belgeler
Bilmiyorum

7. Denetim Masasındaki Program Ekle/Kaldır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
Windows içerisine sonradan yüklenmiş olan programları Windows’tan silerek kaldırma
Windows’un program öğelerini yükleme ve kaldırma
Sistemden Windows’u silerek kaldırır.
FlashDisk veya Cd-Rom’dan yeni programlar yükleme
Bilmiyorum

8. Masa üstündeki İnternet Explorer ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?
İnternete bağlanmayı sağlar
Web sitelerini görüntüler
Web sayfası tasarlamayı sağlar
Çeşitli internet adreslerini yazarak istenilen bilgi ve belgeye ulaşmayı sağlar
Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Windows bir işletim sistemidir
Paint Windows’un bir çizim öğesidir
Masaüstü ve Menüler özelleştirilebilir
Microsoft Word, Windows İşletim Sisteminin bir program öğesidir
Bilmiyorum

10. Windows gezginindeki Standart Araç çubuğunda bulunan Yukarı butonu ile ilgili hangisi doğrudur?
Alt klasörlerin görünmemesini sağlar
Doğrudan ana klasöre çıkmayı sağlar
Bulunduğumuz klasörden bir seviye dışarı çıkmayı sağlar
Klasörleri yukarı doğru işaretler
Bilmiyorum

11. Hafızada aktif durumda olan (Görev çubuğu üzerinde bulunan programlar) programlar arasında geçiş yapmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl-Tab
Alt-Tab
Ctrl-Shift
Alt-Shift
Bilmiyorum

12. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir?
Belgeler
Programlar
Donatılar
Başlangıç
Bilmiyorum

13. Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı butonun görevi nedir?
Biçimlenmiş alandaki biçim özelliklerini, başka bir alana uygular
Seçilen bilgilerin silinmesini sağlar
Seçilen nesnelerin renklendirilmesini sağlar
Kes yada kopyala komutuyla hafızaya alınan bilgilerin başka bir alan yapıştırılmasını sağlar.
Bilmiyorum

14. Tablo içindeki bilgileri alfabetik sıralamak için hangi buton kullanılır?
Bilmiyorum

15. Biçim – Paragraf bölümünde hangi ayar yapılamaz?
Paragrafların hizalama biçimi
Paragrafların girintileri
Paragrafların satır aralığı
Paragrafların zemin deseni
Bilmiyorum

16. Bir belgeyi kayıt yaparken kayıt penceresinde ekrana görüntülenen yukarıdaki butonların sırası ile görevleri nedir?
Bir seviye yukarı – Masa üstünü görüntüle
Bir seviye yukarı – Yeni klasör oluştur
Bir düzey yukarı – Sık kullanılanlara bak
Bir önceki klasör – Bir sonraki klasör
Bilmiyorum

17. Yanda olduğu gibi taban değerlerinin yazılması için hangi seçeneklerden yararlanılır?
Biçim menüsünden Sekmeler seçeneğinden
Biçim menüsünden Yazı Tipi seçeneğinden
Ekle menüsünden Kesme seçeneğinden
Ekle menüsünden Alan seçeneğinden
Bilmiyorum

18. Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?
İnternet gezginini çalıştırır
Harita ekler
Web araç çubuğunu görüntüler / gizler
Bulunduğumuz belge içerisinden başka belge veya web adreslerine köprü ekler
Bilmiyorum

19. Satır yüksekliklerinin birbirlerine eşit hale getirilmesi için satırlar seçildikten sonra hangi seçenek seçilmelidir?
Bilmiyorum

20. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notunun “A1” hücresinde olduğunu varsayalım. Bu not 50 ve yukarı ise “geçti”, 50’den aşağı ise kaldı sonucunu veren formül hangisidir?
=Eğer(a1>=50;”Geçti”;”Kaldı”)
=Eğer(a1<50;”Geçti”;”Kaldı”)
=Eğer(a1>50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(a1<=50;”Kaldı”;”Geçti”)
Bilmiyorum

21. B1 hücresi ile B6 hücresi arasında kalan hücrelerin toplamını hesaplayan formül hangisidir?
=Topla(B1:B6)
=Topla(B1;B6)
=Topla(B1+B6)
=Topla(B1-B6)
Bilmiyorum

22. butonunun görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
Seçilen rakamların toplamını hesaplar
Seçilen rakamların ortalamasını hesaplar
Seçilen rakamların çarpımını hesaplar
Hepsi
Bilmiyorum

23. Formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?
=A1*B1
=(A1*B1)/3
=156*4
45*27
Bilmiyorum

24. 4 ve 6 sayılarının aritmetik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?
=Ortalama(4;6)
=(4+6)/2
= 4+6/2
Hepsi
Bilmiyorum

25. =10+40/4-3 işleminin sonucu nedir?
40
50
18
17
Bilmiyorum

26. A1=50, A2=10, A3=20, A4=70 ise =Topla(A1;A3;30) formülünün sonucu nedir?
110
70
90
100
Bilmiyorum

27. C2=50, D2=4, E2=0 ise =Çarpım(C2;E2) formülünün sonucu nedir?
400
100
50
0
Bilmiyorum

28. yanda görülen çalışma sayfasında B1 hücresine =Çarpım(A1;A3) yazılırsa sonuç ne olur?
36
12
18
11
Bilmiyorum

29. Yandaki tabloda vizenin %30’u ile Finalin %70’i toplanarak yıl sonu notu hesaplanacaktır. Buna göre, D2 hücresine yazılacak formül hangisidir?
=B2+%30+C2+%70
=(B2*0,30)+(C2*0,70)
=B2*%70+C2*%30
=(B2*0,30+C2*0,70)/2
Bilmiyorum

30. yanda ki tabloda D2 hücresine =büyük(B2:C3;2) formülü yazılırsa sonuç ne olur?
48
53
45
44
Bilmiyorum

31. Yukarıda ki tabloda D2 hücresine =Bağ_Değ_Say(A1:C3) formülü yazılırsa sonuç ne olur?
4
6
9
10
Bilmiyorum

32. A1=10, A2=40, A3=50 ise =Mak(A1:A3)*1 formülünün sonucu nedir?
50
100
40
20
Bilmiyorum

33. A1=6, B1=5, C1=4 değerine sahip ise D1 hücresine yazılan =(A1+B1)*C1 formülünün sonucu nedir?
26
44
34
45
Bilmiyorum

34. A1=100 ve A2=50 ise C1 hücresine =eğer(A1+A2=A2*3;A1;A2) Formülü yazılırsa sonuç ne olur?
100
50
150
200
Bilmiyorum

35. A1=40, A2=20, A3=30, A4=50, A5=60 ise =eğer( min(A1:A5)=100;Mak(A1:A5);Ortalama(A1;A5) formülünün sonucu nedir?
20
60
40
50
Bilmiyorum

36. A1=10, B1=20 ise , =Eğer(A1*B1>200;A1*B1;B1) sonucu nedir?
10
20
200
0
Bilmiyorum

37. A1=10, B1=20 ise, =A1&B1 formülünün sonucu nedir?
10
20
1020
30
Bilmiyorum

38. Sayfa1’deki A1 hücresi ile Sayfa2’deki A1 hücresinde bulunan değerlerin toplamı nasıl hesaplanır?
=Sayfa1+A1+Sayfa2+A1
=Sayfa1&A1+Sayfa2&A1
=Sayfa1!A1+Sayfa2!A1
=[Sayfa1A1+Sayfa2A1]
Bilmiyorum

39. A1=70, B1=40 ise, =Eğer(ve(A1>=45;B1>=45);”Geçti”;”Kaldı”) formülü nasıl bir sonuç görüntüler.
70
40
Kaldı
Geçti
Bilmiyorum

40. =2^3 Formülünün sonucu nedir?
2
3
6
8
Bilmiyorum

41. yandaki tabloya göre; =EĞERSAY(A1:D1;”<3”) Formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
4
3
2
1
Bilmiyorum

42. Yandaki tabloya göre; =küçük(A1:D1;2)*2 Formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
4
3
2
1
Bilmiyorum

43. yandaki tabloya göre; hangisi doktorların toplam maaşını hesaplar?
=ETOPLA(A2:C4;”Doktor”;C2:C4)
=ETOPLA(A2:C4;”Doktor”;B2:B4)
=ETOPLA(B2:B4;”Doktor”;C2;C4)
=ETOPLA(B2:B4;”Doktor”;C2:C4)
Bilmiyorum

44. Yandaki tabloda A1 hücresine hemen altta görülen Türkçe kelimelerden biri yazıldığında B1 hücresine İngilizce karşılığının çıkması istenmektedir, buna göre B1 hücresine yazılması gereken formül hangisidir?
=DÜŞEYARA(A1;A2:B4;2)
=EĞER(A1="";"";DÜŞEYARA(A1;A2:B4;2))
Hepsi
=EĞER(A1< >"";DÜŞEYARA(A1;A2:B4;2;YANLIŞ);"")
Bilmiyorum

45. Bildiğiniz gibi ehliyet sınavlarında ehliyet almayı hak kazanmak için yukarıda görülen derslerden her birinden en az 70 alma şartı aranmaktadır, buna göre ilgili formül aşağıdakilerden hangisidir?
=EĞER(VE(B2>=70;C2>=70;D2>=70); "Kazandı";"Kazanamadı")
=EĞER(VE(B2<70;C2<70;D2<70); "Kazanamadı";"Kazandı")
=EĞER(VE(B2<=70;C2<=70;D2<=70); "Kazandı";"Kazanamadı")
=EĞER(YADA(B2>=70;C2>=70;D2>=70); "Kazandı";"Kazanamadı")
Bilmiyorum

46. PowerPoint’te bulunan bu butonun görevi nedir?
Yeni slayt ekler
Sunuya saat ekler
Slayt gösterisini başlatır
Sunuya ses ekler
Bilmiyorum

47. ………….. Programı, brifing, seminer ve animasyonlu görüntüler oluşturmak için kullanılan bir programdır.
Excel
Word
Movie Maker
PowerPoint
Bilmiyorum

48. Bir nesneye animasyon verebilmenin yöntemlerinden biride üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden …… komutunun seçilmesidir.
özel animasyon
özel efektler
eylem ayarları
özel skriptler
Bilmiyorum

49. Hangisi PowerPoint’te F5 tuşunun görevidir?
İstenilen sayfaya gider
İstenilen bölüme gider
Slayt gösterisini başlatır
Çalışmayı tam ekran yapar
Bilmiyorum

50. PowerPoint’te yanda görülen butonun görevi nedir?
Yeni slayt açar
Tam Ekran yapar
Slayt gösterisini başlatır
Yeni Şablon açar
Bilmiyorum