Word Testi

Bu Test 94 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 100 dakikadır başarılar.


1. Word’de oluşturulan dosyalara ……….. denir.
Sunu
Belge
Çalışma kitabı
Veritabanı
Bilmiyorum

2. Word dosyalarının uzantıları ………olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir.
Xls
Doc
Ppt
Mdb
Bilmiyorum

3. Ekranın herhangi bir bölgesi üzerinde iken farenin sağ tuşuna basıldığında aktif olan, ve o bölge ile ilgili seçenekler içeren menüye ne ad verilir.
Denetim menüsü
Kısayol menüsü
Çek menüsü
Popup menü
Bilmiyorum

4. Yandaki dosyalardan hangisi Word belgesidir?
2
1
3
4
Bilmiyorum

5. Seçilen bir başlık veya paragrafı ortalamak için hangi buton kullanılır.
Bilmiyorum

6. butonları ile seçilen bilgiler üzerinde hangi değişiklikler yapılabilir?
Yazı biçimi ve zemin rengi
(Vurgu) Bilgilerin üzerini boyama ve yazı rengi
Renk silici ve yazı rengi
Tablo çizme ve çerçeve Rengi
Bilmiyorum

7. butonu ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Çerçeve rengi
Tablo satır yüksekliği
Tablo sütun genişliği
Tablo ve seçilen bilgilerin çerçeve biçimi
Bilmiyorum

8. Butonlarının görevleri sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Kes-Kopyala-Yapıştır
Sil-Kopyala-Yapıştır
Temizle-Kopyala-Yapıştır
Taşı-Yapıştır-Kopyala
Bilmiyorum

9. Otomatik madde numarası vererek, maddeler halinde bir belge yazmak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?
Bilmiyorum

10. Sayfa içerisine resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Ekle/Resim/Büyük resim
Ekle/Resim/Küçük resim
Ekle/Resim/Wordart
Ekle/Resim/Tarayıcıdan
Bilmiyorum

11. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunu görüntülemek için hangi butona basılır?
Bilmiyorum

12. Bir tablodaki verileri sıralamaya tabi tutmak için hangi seçenek kullanılır?
Biçim / Otomatik Biçim
Biçim / Sekmeler
Tablo / Sırala
Veri / Süz
Bilmiyorum

13. İhtiyaç duyulan araç çubuklarını görüntülemek için hangi seçenek kullanılır?
Görünüm / Açıklamalar
Görünüm / Araç Çubukları
Biçim / Araç Çubukları
Ekle / Açıklamalar
Bilmiyorum

14. Son yapılan işlemi iptal ederek işlemin öncesine dönmeyi sağlayan kısayol tuşu hangisidir
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+X
Ctrl+C
Bilmiyorum

15. Nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile sağlanabilir?
Bilmiyorum

16. butonlarının görevleri sırası ile nedir?
Bilgiyi hücre içerisinde üst-orta-alt’a hizalama
Bilgiyi hücre içerisinde sol-orta-sağ’da hizalama
Bilgiyi hücre içerisinde sağ-orta-sol’da hizalama
Bilgiyi hücre içerisinde orta-alt-orta’da hizalama
Bilmiyorum

17. Aşağıda ki kısayol butonlarından hangisi belge içerisine Excel çalışma sayfası ekler?
Bilmiyorum

18. Sayfamızdaki yazım hatalarını belirlemek için hangi seçenek kullanılır.
Araçlar – Sözcük sayımı
Araçlar – Dil
Araçlar – Otomatik düzelt
Araçlar – Yazım ve dil bilgisi
Bilmiyorum

19. Belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görüntüleyen baskı ön izleme seçeneği hangisidir?
Dosya – Baskı önizleme
Düzen – Baskı önizleme
Dosya – Yazdırma alanı
Dosya – Sayfa yapısı
Bilmiyorum

20. kısayol butonlarının görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni – Aç – Kaydet
Tek Sayfa – Kaydet – Aç
Aç – Kaydet – Farklı Kaydet
Aç – Kaydet – Yeni
Bilmiyorum

21. Tabloların iç rengi, çerçeve çizgi biçimi ve rengi, sayfa çerçevesi, hangi seçenek ile ayarlanır?
Biçim – Biçem
Biçim – Biçem Galerisi
Biçim – Kenarlık ve gölgelendirme
Biçim – Artalan
Bilmiyorum

22. Tablo veya metin kutusundaki bilgilerin yatay ve dikey olarak yazım yönü hangi seçenek ile değiştirilir?
Biçim – Sekmeler
Biçim – Metin yönü
Araçlar – Özelleştir
Ekle – Metin kutusu
Bilmiyorum

23. Cetveli görüntülemek ve gizlemek için hangi seçenek kullanılır?
Görünüm – Cetvel
Araçlar – Özelleştir
Ekle – Cetvel
Biçim – Cetvel
Bilmiyorum

24. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini değiştirmez?
Görünüm – Anahat
Görünüm – Normal
Görünüm – Sayfa düzeni
Görünüm – Yakınlaştır
Bilmiyorum

25. Araçlar belgeyi koru seçeneği belge için nasıl bir koruma sağlar?
Şifreyi bilmeyenlerin dosyayı açamamasını sağlar.
Belgenin değişikliğe karşı korunmasını sağlar.
Belgenin görünmez olmasını sağlar.
Belgenin disk üzerinden silinmez olmasını sağlar.
Bilmiyorum

26. Sayfa Numaralandırmak için kullanılan numaralama biçimlerinden hangisi yanlıştır?
1,2,3, ……..
3,2,1, ……..
A, B, C, ……
I, II, III, ……
Bilmiyorum

27. Belge içerisine köprü eklemek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Alt + Ctrl + K
Alt + K
Ctrl + Alt + K
Ctrl + Alt + Del + K
Bilmiyorum

28. Bu gün hava 32 C0 dir cümlesindeki derece işareti belge içerisine nasıl yazılır.
Bu işaret klavyede var doğrudan yazılır
Ekle menüsünde ki simge bölümünden
Ekle menüsünde ki resim bölümünden
Ekle menüsünden Nesne bölümünden
Bilmiyorum

29. Bir belge yazılırken başka eserlerden yapılan alıntılar belge içerisinde nasıl belirtilir?
Çeşitli simgeler ile
Tablo ile çerçeve içine alarak
Dipnot ile
Açıklama kutuları ekleyerek
Bilmiyorum

30. Ekrandaki belge içerisine disk üzerinden başka bir belgeyi eklemek için hangi seçenek kullanılır?
Ekle – Metin kutusu
Ekle – Dosya
Ekle – Alan
Ekle – Yer imi
Bilmiyorum

31. Seçenekleri ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Tablolarda yazı tipi ve satır yüksekliği
Yazı tipi ve yazı boyutu
Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu
Yazı tipi ve hücre genişliği
Bilmiyorum

32. paragrafların ya da satırların hizalama biçimini değiştirmek için kullanılan butonların sırası ile isimleri nedir?
Sola hizala, Ortala, Sağa hizala, İki yana yasla
Sağa hizala, Ortala, Sola hizala, Blok yazı
Sola hizala, Ortala, Sağa hizala, Sağa yasla
Sola hizala, Ortala, Sağa hizala, Sola yasla
Bilmiyorum

33. Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı butonun görevi nedir?
Biçimlenmiş alandaki biçim özelliklerini, başka bir alana uygular
Seçilen bilgilerin silinmesini sağlar
Seçilen nesnelerin renklendirilmesini sağlar
Seçilen bilgilerin zemin renginin değiştirilmesini sağlar
Bilmiyorum

34. Yazı tipi biçimini değiştirmek için kullanılan kısayol butonlarının sırası ile görevleri nedir?
Kalın – İtalik – Alt çizgili
Kalın – İtalik – Ortası çizgili
Kalın – Yatık – İlk harfi büyük
Kalın – El yazısı – Altı çizgili
Bilmiyorum

35. Aşağıdaki kısayol butonlarının hangisi ile bir metin kutusu oluşturulur?
Bilmiyorum

36. Seçilen (Bloklanan) alan içindeki tüm ifadeler ve nesneleri başka bir yere yapıştırmak için hangisi ile kesilmelidir?
Ctrl – X
Ctrl – C
Ctrl – V
Ctrl – Z
Bilmiyorum

37. Sayfa içerisindeki herhangi bir ifadeyi aramak ve bulmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl – F
Ctrl – Z
Ctrl – Y
Ctrl – O
Bilmiyorum

38. Sayfa içerisinde istenilen bir ifadeyi arayıp bularak yerine başka bir ifade yazılmasını sağlayan kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl – Z
Ctrl – F
Ctrl – H
Ctrl – Y
Bilmiyorum

39. Tablo içindeki bilgileri alfabetik sıralamak için hangi buton kullanılır?
Bilmiyorum

40. Ekrandaki bilgileri bir dosya olarak disk veya diskete kayıt yapmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl – O
Ctrl – S
Ctrl – P
Ctrl – N
Bilmiyorum

41. Disk veya disketten bir dosya açmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
Ctrl – O
Ctrl – P
Ctrl – Y
Ctrl – Z
Bilmiyorum

42. Hangi kısayol tuş bileşeni ile yazdırma işlemi yapılır?
Alt – P
Ctrl – P
Shift – P
Ctrl – N
Bilmiyorum

43. Şekilde gösterilen liste hangi amaç için kullanılır?

Yazı tipi boyutunun ayarı
Sütun genişliğinin artırılması
Görünüm uzaklığı (yakınlaştır) ayarı
Satır yüksekliğinin artırılması
Bilmiyorum

44. Biçim – Paragraf bölümünde hangi ayar yapılamaz?
Paragrafların hizalama biçimi
Paragrafların satır aralığı
Paragrafların girintileri
Paragrafların zemin deseni
Bilmiyorum

45. Önceden açmış olduğumuz bir başka belgeye geçmek için hangi menüden yararlanırız?
Pencere
Görünüm
Düzen
Araçlar
Bilmiyorum

46. Kısayol butonlarının görevleri nedir?
Bir önceki / Sonraki başlığa gitmek
Yapılan işlemleri geri / ileri almak
Aratılarak yerleri belirlenen kelimelerin bir öncekine / sonrakine gitmek
Bir önceki / sonraki sayfaya gitmek
Bilmiyorum

47. Yeni bir belge oluşturmak için hangi kısayol tuşlarına basılır?
Ctrl – N
Alt – N
Ctrl – S
Alt – S
Bilmiyorum

48. Bir tablodaki birden fazla hücreyi birleştirerek tek bir hücreye dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır?
Tablo / Hücre sil
Tablo / Hücreleri böl
Araçlar / Hücreleri birleştir
Tablo / Hücreleri birleştir
Bilmiyorum

49. Ofis yardımcısını görüntülemek için hangi tuşa basılır?
F3
F2
F1
F5
Bilmiyorum

50. Bir ifadeyi kalın yapmak için hangi kısayol tuşuna basılır?
Ctrl – K
Ctrl – T
Ctrl – A
Alt– K
Bilmiyorum

51. Bir ifadeyi yatık yapmak için klavyeden hangi kısayol tuşlarına basılır?
Ctrl – K
Ctrl – T
Ctrl – A
Alt – A
Bilmiyorum

52. Bir başlığı kısayoldan ortalamak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl – L
Ctrl – R
Ctrl – G
Ctrl – D
Bilmiyorum

53. Ekrandaki belgeyi internet sayfası olarak kayıt yapmak için hangi seçenek kullanılır?
Kaydet
Farklı Kaydet
Web Sayfası olarak kaydet
Sürümler
Bilmiyorum

54. Daha önce kayıtlı olan bir belge açılarak şifreli olarak kayıt yapılmak istenirse aşağıdaki işlemlerden hangisi takip edilmelidir?
Dosya – Farklı Kaydet – Araçlar – Güvenlik seçenekleri
Dosya – Kaydet – Araçlar – Açma parolası
Dosya - Html olarak kaydet
Dosya – Sürümler
Bilmiyorum

55. Bir belgeyi kayıt yaparken kayıt penceresinde ekrana görüntülenen yandaki butonların sırası ile görevleri nedir?
Bir seviye yukarı – Masa üstünü görüntüle
Bir seviye yukarı – Yeni klasör oluştur
Bir düzey yukarı – Sık kullanılanlara bak
Bir önceki klasör – Bir sonraki klasör
Bilmiyorum

56. Farklı kaydet penceresinde görüntülenen bu butonun işlevi nedir?
İçinde bulunduğumuz klasörde bulunan dosyaların (Büyük simgeler, küçük resimler, liste vb) görünüm biçimlerini değiştirmek için kullanılır
Kayıt yerini seçmek için kullanılır
Masa üstünü görüntüler
Şifre verilmesini sağlar
Bilmiyorum

57. Word programında sayfa marj ayarları ne zaman yapılması daha uygundur?
Belgeyi yazdıktan sonra
Belgeyi yazmadan önce
Belgeyi kağıda yazdırmadan önce
Belgenin ilk sayfasının yazdıktan sonra
Bilmiyorum

58. (sığdırmak için küçült) baskı önizleme aşamasında görüntülenen butonlardan yandaki butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Belgenin soldan ve sağdan daraltılmasını sağlar
Tablo içerisine hücrelere sığmayan verileri küçültür
Belge içerisindeki resimleri küçültür
Belgede ki artık sayfalardan kurtulmak için belgenin belirli oranlarda küçültülmesini sağlar.
Bilmiyorum

59. Sayfalara üst ve alt bilgi vermek için kullanılan butonların görevleri sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?
Sayfa numarası ekle – Sayfa sayısı ekle – Sayfa numarası biçimlendir
Sayfa no – Toplam sayfa no – Tarih
Yazı tipi – Sayfa no – Toplam sayfa no
Tarih – Sayfa no – Toplam sayfa no
Bilmiyorum

60. Sayfalara üst ve alt bilgi verirken kullanılan bu butonların görevleri sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?
Tarih ekle – Saat ekle
Belge adı – Tarih
Yazı tipi – Saat
Sayfa numarası biçimlendir – Tarih ekle
Bilmiyorum

61. Standart Araç çubuğundaki yazdır butonu ile Dosya menüsünde ki yazdır komutu arasında ne fark vardır?
Herhangi bir fark yoktur
Dosya menüsünden yazdır komutuyla yazıcı seçenekleri ayarlanabilir fakat standart araç çubuğundaki yazıcı simgesi tıklandığında herhangi bir seçim yapılmadan doğrudan yazdırma işlemi gerçekleşir.
Dosyadan yazdır komutunda istenilen sayfa yazdırılır. Yazıcı simgesine tıklanarak bulunduğumuz sayfadan sonraki sayfalar yazdırılır.
Dosyadan yazdır komutunda seçilmemiş sayfalar yazdırılmaz. Yazıcı simgesine tıklanarak seçilmiş sayfalar yazdırılır.
Bilmiyorum

62. Ekrandaki belgenin kağıttaki halini görmek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılır?
Bilmiyorum

63. Ekrandaki belgeyi kısayoldan kayıt yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Bilmiyorum

64. Belge içinde 1. sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl – C tuşlarına basıp, daha sonra 2. sayfaya geçerek Ctrl – V tuşlarına basılırsa ne olur?
1. sayfadaki nesne 2. sayfaya taşınır
1. sayfadaki nesne 2. sayfaya kopyalanır.
2. sayfadaki nesne 1. sayfaya taşınır.
2. sayfadaki nesne 1. sayfaya kopyalanır
Bilmiyorum

65. Belge içerisinde 1. sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl – X tuşlarına basılıp, daha sonra 2. sayfaya geçip Ctrl – V tuşlarına basılırsa ne olur?
1. sayfadaki nesne 2. sayfaya taşınır.
1. sayfadaki nesne 2. sayfaya kopyalanır.
2. sayfadaki nesne 1. sayfaya taşınır.
2. sayfadaki nesne 1. sayfaya kopyalanır.
Bilmiyorum

66.
çizim araç çubuğunda bulunan yukarıdaki butonların sırası ile görevi nedir?

Nesnelerin dolgu rengi, çizgi rengi
Nesnelerin iç rengi, Yazı rengi
Nesnelerin iç rengi, Fırça rengi
Nesnelerin çizgi rengi, Kalem rengi
Bilmiyorum

67.
Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki yukarıda gösterilen butonların görevi nedir

Tablo çiz – Silgi – Çizgi Biçimi
Resim çiz – Silgi – Çizgi kalınlığı
Resim çiz – Silgi – Çizgi Biçimi
Tablo çiz – Silgi – Çizgi uzunluğu
Bilmiyorum

68. butonlarının sırası ile görevleri nedir?
Yazdır penceresi – Büyültme – Kontrol
Yazdır – Baskı önizleme – Yazım ve dilbilgisi
Yazdır – Yakınlaştır – Kontrol
Yazıcı Ayarları – Uzaklaştır – Kontrol
Bilmiyorum

69. Biçim araç çubuğundaki yukarıda belirtilen butonların sırası ile görevi nedir?
Dış kenarlık – Vurgu – Yazı tipi rengi
Tablo oluşturma – Silgi – Yazı tipi seçimi
Çerçeve – Silgi – Yazı Boyutu
Çerçeve – Renk Silici – Yazı rengi
Bilmiyorum

70. Çizim araç çubuğundaki yanda gösterilen butonun görevi nedir?
Çizgi kalınlığı
Ok biçimleri
Çizgi rengi
Kesik çizgi stili
Bilmiyorum

71. butonlarının görevi nedir?
Gölgelendirme, 3 boyut
Gölge biçimleri
Nesnelere iç rengi verme
Nesnelerin biçimini değiştirme
Bilmiyorum

72. Standart araç çubuğunda bulunan yandaki butonların görevi nedir?
Bilgilerin girintilerini artırır/azaltır
Bilgilerinin girintilerini azaltır/artırır
Tablolarda satır ekler/çıkartır
Tablolarda satır siler/satır ekler
Bilmiyorum

73. Butonlarının sırası ile ismi nedir?
Çizgi, ok, Dikdörtgen
Eğri, Ok, Çokgen
Açılı çizgi, Ok, Oval
Eğri, Ok, Metin kutusu
Bilmiyorum

74. yanda olduğu gibi kare işaretlerini yazmak için hangi seçenekten yararlanılır?
Biçim menüsünden Yazı Tipi seçeneğinden
Ekle menüsünde kesme seçeneğinden
Ekle menüsünden alan seçeneğinden
Ekle menüsünden yer imi seçeneğinden
Bilmiyorum

75. H2SO4 Yanda olduğu gibi taban değerlerinin yazılması için hangi seçeneklerden yararlanılır?
Biçim menüsünden Sekmeler seçeneğinden
Biçim menüsünden Yazı Tipi seçeneğinden
Ekle menüsünden Kesme seçeneğinden
Ekle menüsünden Alan seçeneğinden
Bilmiyorum

76. Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?
Belgeyi istenilen sayıda sütuna böler ve sütunlar halinde belge yazmayı sağlar
Paragraf ayarlarını belirler
Paragrafları soldan hizalar
Paragrafları iki yandan hizalar
Bilmiyorum

77. Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?
Otomatik şekil seçeneklerini görüntüler
Çizim araç çubuğunu görüntüler ve gizler
Wordart ekler
Gölgelendirme yapar
Bilmiyorum

78. Tab durak işaretlerinden yanda belirtilen işaretin anlamı nedir?
Sağ sekme
Ondalık sekme
Sol sekme
Orta sekme
Bilmiyorum

79. Paragrafların ilk kelimelerinin ilk karakterini büyük yazmak için hangi seçenek kullanılır?
Biçim/Büyük / Küçük harf değiştir
Biçim/Biçem
Biçim/Başlangıcı büyüt
Biçim /Biçem Galerisi
Bilmiyorum

80. Tab durak işaretlerinden, yanda belirtilen işaretin anlamı nedir?
Sağ sekme
Ondalık sekme
Sol sekme
Orta sekme
Bilmiyorum

81. Sayfaya zemin rengi vermek veya zemin rengini değiştirmek için hangi seçenek kullanılır?
Biçim/Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Biçim/Otomatik biçim
Biçim/Artalan (Arka Plan)
Biçim/Biçem
Bilmiyorum

82. Ekrandaki belge hakkında istatiksel bilgi için hangi seçenek kullanılır
Araçlar/Otomatik düzelt
Araçlar/Sözcük sayımı
Araçlar/Otomatik özet
Araçlar/Seçenekler
Bilmiyorum

83. Yeni bir araç çubuğu oluşturmak veya mevcut araç çubuklarına yeni butonlar eklemek ya da çıkarmak için hangi seçenek kullanılır?
Araçlar /Özelleştir
Araçlar/Seçenekler
Araçlar/Makro
Araçlar/Şablonlar ve eklentiler
Bilmiyorum

84.
Tablolar ve kenarlıklar çubuğunda bulunan yukarıda belirtilen butonların görevleri nedir?

Çizgi kalınlığı, Renk silici
Silgi kalınlığı, Silgi
Çerçeve kalınlığı, Tablo çizme
Çizgi kalınlığı, Kenarlık rengi
Bilmiyorum

85. Çizim araç çubuğunda ki dolgu butonu ile Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki gölgelendirme rengi butonu arasındaki fark nedir?
Çizim araç çubuğundaki nesnelerin iç rengini değiştirir. Kenarlıklar ve gölgelendirme araç çubuğundaki çerçevelere gölge verir.
Çizim araç çubuğundaki nesnelerin çizgi rengini değiştirir. Kenarlık ve gölgelendirme çubuğundaki tabloların iç rengini değiştirir.
Çizim araç çubuğundaki nesnelerin iç rengini değiştirir. Tablolar ve kenarlıklar çubuğundaki tabloların iç rengini değiştirir.
Her ikisi de aynı görevi görür, fark yoktur.
Bilmiyorum

86. Tabloda bir hücreyi birden fazla hücreye bölmek için hangi seçenek kullanılır?
Bilmiyorum

87. Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğundaki yanda belirtilen butonun görevi nedir?
Madde işareti verir
Word art ekler
Tablo ve metin kutusundaki metnin yönünü değiştirir.
Metin kutusu ekler
Bilmiyorum

88. Bir içindekiler sayfası hazırlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
Ekle /Dizin ve tablolar
Ekle /Çapraz başvuru
Ekle /Yer imi
Ekle /Nesne
Bilmiyorum

89. Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğunda bulunan yandaki butonun görevi nedir?
Yeni tablo oluşturur
Otomatik olarak tablo biçimlendirilmesini sağlar
Tablo çizmeyi sağlar
Hücreleri birleştirir
Bilmiyorum

90. Satır yüksekliklerinin birbirlerine eşit hale getirilmesi için satırlar seçildikten sonra hangi seçenek seçilmelidir?
Bilmiyorum

91. Sütun genişliklerinin birbirine eşit hale getirilmesi için sütunlar seçildikten sonra hangi seçenek seçilmelidir?
Bilmiyorum

92. Çizim araç çubuğundaki çiz menüsünde bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?
Seçilen nesneyi en üste alır
Seçilen nesneyi en alta gönderir
Seçilen nesneyi bir kademe alta gönderir
Seçilen nesneyi metnin altına gönderir
Bilmiyorum

93. Çizim araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?
Seçilen nesneyi 270 derece döndürür
Seçilen nesneyi 90 derece sola döndürür
Seçilen nesneyi 180 derece sola döndürür
Seçilen nesneyi 90 derece sağa döndürür
Bilmiyorum

94. Çizim araç çubuğu aracılığıyla eklenmiş olan otomatik şekillerin üst kısımlarında beliren üstteki nokta hangi amaçla kullanılır?
Seçilen nesneyi 360 derece döndürür
Seçilen nesneyi 90 derece döndürür
Seçilen nesneyi 180 derece döndürür
Seçilen nesnenin Mouse ile istenilen açıda döndürülmesini sağlar
Bilmiyorum