Excel Testi - 4

Bu Test 38 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır başarılar.


1. Sayfa içerisine eklenen açıklama hangi seçenek ile silinemez
Düzen / Kes
Düzen / Temizleme / Açıklamalar
Fare’nin sağ tuşu ile tıklayıp kısayol menüsünden açıklamayı sil komutu seçilir.
İnceleme araç çubuğundan açıklama sil butonu ile
Bilmiyorum

2. Ekrandaki tabloda A sütunundan D sütununa kadar toplam 5 satır bilgi vardır. Bu bilgilerin adresi aşağıdakilerden hangisidir?
A1:D1
A5:D5
A1:D5
A1+D5
Bilmiyorum

3. A1=10, A2=40, A3=50 ise =Mak(A1:A3)*2 formülünün sonucu nedir?
50
100
40
20
Bilmiyorum

4. A1=6, B1=5, C1=4 değerine sahip ise D1 hücresine yazılan =A1+B1*C1 formülünün sonucu nedir?
26
15
34
45
Bilmiyorum

5. A1=100 ve A2=50 ise C1 hücresine =eğer(A1+A2=A2*3;A1;A2) Formülü yazılırsa sonuç ne olur?
100
50
150
200
Bilmiyorum

6. =Eğer(A2>A3;A2;A3) Görevi nedir?
A2 ile A3 hücrelerindeki sayıları toplar
A2>A3 ise istenilen hücreye A2 değerini yazar.
A2>A3 ise aritmetik ortalamasını alır
A2>A3 ise istenilen hücreye A3 değerini yazar
Bilmiyorum

7. A3=15000, B3=5000, C3=12500, D3= 7500 ise =Ortalama(A3:D3) ve =Topla(A3;B3;20000) işleminin sonucu nedir?
40000, 10000
10000, 40000
10000, 60000
40000, 60000
Bilmiyorum

8. =Nsat(43,75) fonksiyonunun sonucu nedir?
43,7
43,8
43
44
Bilmiyorum

9. A1=40, A2=20, A3=30, A4=50, A5=60 ise =eğer( min(A1:A5)=100;Mak(A1:A5);Ortalama(A1:A5) formülünün sonucu nedir?
20
60
40
30
Bilmiyorum

10. A1=10, B1=20 ise , =Eğer(A1*B1>=200;A1*B1;B1)
10
20
200
0
Bilmiyorum

11. A1=10, A2=20, A3=30, A4=40 ise =Eğer(Mak(A1:A4)>10;A1;A2)
10
20
30
40
Bilmiyorum

12. A1=10, A2=20, A3=30, A4=40 ise =Eğer(Min(A1:A4)>10;A1;A2)
10
20
30
40
Bilmiyorum

13. Aşağıdakilerden hangisi aritmetik işlem operatörü değildir?
^
*
&
+
Bilmiyorum

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hücre içerisindeki bilginin ilk giriş anındaki biçimine dönüştürülmesini sağlar?
Biçim / Hücreler / Sayı / Genel
Biçim / Hücreler / Sayı / Özel
Biçim / Hücreler / Sayı / Sayı
Biçim / Hücreler / Sayı / Para birimi
Bilmiyorum

15. Klavyeden hangi kısayol tuşuna basılarak yazım denetimi sağlanır?
F8
F7
F6
F5
Bilmiyorum

16. A1=40, A2=60, A3=50 ise =Topla(A1:A2) formülünün sonucu nedir?
100
150
40
60
Bilmiyorum

17. Makro Nedir?
Tabloyu otomatik şekillendiren bölümdür
Grafik çizmeyi sağlayan bölümdür
Bir takım işlemleri kısayoldan yapmak için işlem kısayolları tanımlayan bölümdür
Kopyalama yapmayı sağlayan bölümdür
Bilmiyorum

18. Yukardaki bulunan butonun görevi nedir?
Yeni makro kaydet
Web araç çubuğunu görüntüler ve gizler
İnternet Explorer’i çalıştırır
Köprü eklenmesini sağlar
Bilmiyorum

19. Excel programının çalışma ayarları hangi seçenek ile değiştirilir?
Araçlar / Seçenekler
Araçlar / Eklentiler
Araçlar / Özelleştir
Araçlar / Sihirbaz
Bilmiyorum

20. Bir satır numarası tıklanarak tüm satır işaretlendikten sonra düzen menüsünden sil komutu seçilirse ne olur?
Satırın içeriği boşaltılır
Satır silinir alt satır yukarı kaldırılır
Satır içindeki bilgiler kalır renk ve çerçeve silinir
Satır içindeki bilgiler silinir renk ve çerçeve kalır
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi sayfa sekme rengini değiştirir?
Biçim / Arka Plan
Düzen /
Biçim / Otomatik biçim
Sayfa sekmesi üzerinde sağ tuş / Sekme rengi
Bilmiyorum

22. Butonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Biçimlenmiş alandaki özellikleri başka bir alan uygular
Seçilen alanın silinmesini sağlar
Seçilen alanın yazı rengini değiştirir
Seçilen alanın zemin rengini değiştirir
Bilmiyorum

23. Sayfa1’deki A1 hücresi ile Sayfa2’deki A1 hücresinde bulunan değerlerin toplamı nasıl hesaplanır?
=Sayfa1+A1+Sayfa2+A1
=Sayfa1!A1+Sayfa2!A1
=Sayfa1&A1+Sayfa2&A1
=Sayfa1^A1+Sayfa2^A1
Bilmiyorum

24. Seçilen bölgeye çerçeve çizmeyi sağlayan buton hangisidir?
Bilmiyorum

25. Butonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Makro oluşturur
Fonksiyon yazma sihirbazını çalıştırır
Grafik oluşturma sihirbazını çalıştırır
Resim ekler
Bilmiyorum

26. Çalışma sayfası ismini değiştirmek için hangi seçenek kullanılamaz?
Sayfa ismi tek tıklanır
Sayfa ismi çift tıklanır
Biçim / Sayfa / Yeniden adlandır komutları seçilir.
Sayfa ismi farenin sağ tuşu ile tıklanır, yeniden adlandır komutu seçilir.
Bilmiyorum

27. Çalışma sayfasının tümünü seçmek için hangisi kullanılır?
Düzen menüsünden tümünü seç komutu seçilir.
Ctrl – A tuşuna basılır
A sütun isminin solundaki boş kutu tıklanır
Ctrl – P tuşuna basılır.
Bilmiyorum

28. Hücre göstericiyi otomatik olarak sayfa başlangıcına A1 hücresine konumlandırmak için hangi seçenek kullanılır?
Ctrl – Home
Home
Ctrl – End
Tab
Bilmiyorum

29. Butonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Dikdörtgen çizmeyi sağlar
Yazı boyutunu büyütür
Paragrafların ilk harflerinin büyük yazılmasını sağlar
Sayfa içerisine metin kutusu eklemeyi sağlar
Bilmiyorum

30. Butonunun görevi nedir?
Bilgileri aynı sütun içinde dikey ve yatay ortalar
Seçilen bölgedeki hücreleri birleştirir. Bilgiyi soldan ve sağdan ortalayarak yazar.
Word tablosu ekler
Hücreleri böler
Bilmiyorum

31. Biçim / Otomatik Biçim seçeneğinin görevi nedir?
Tabloyu otomatik olarak biçimlendirir
Tabloda otomatik kelime düzeltme yapar
Tablodaki bilgileri sıralar
Tablodaki bilgileri süzer
Bilmiyorum

32. Bir cümle halinde bulunan bir başlığın her bir kelimesini ayrı ayrı sütunlara birer başlık olarak yazmak için hangi seçenek kullanılır?
Biçim / Tablo
Veri / Metni sütunlara dönüştür
Araçlar / Şablon sihirbazı
Düzen / Gruplandır ve seviyelendir
Bilmiyorum

33. Hata durumunda ofis yardımcısının söylemesini istediğimiz mesajlar hangi bölümde yazılır?
Veri / Şablon sihirbazı
Biçim / Koşullu biçimlendirme
Veri / Doğrulama
Biçim / Biçem
Bilmiyorum

34. =Nsat(16,8) fonksiyonunun sonucu nedir?
16
17
8
0,8
Bilmiyorum

35. A1=20, B1=3, C1=5 değerlerine göre =Çarpım(A1:B1) formülünün sonucu nedir?
20
60
300
65
Bilmiyorum

36. A1=20, A2=50, A3=90, B1=200, B2=10, B3=60 ise =Mak(A1:A3) formülünün sonucu nedir?
90
200
10
50
Bilmiyorum

37. A1=70, B1=40 ise , =Eğer(ve(A1>=45;B1>=45);”Geçti”;”Kaldı”) formülü nasıl bir sonuç görüntüler.
70
40
KALDI
GEÇTİ
Bilmiyorum

38. A1=40, B1=60 ise =(A1*0,40)+(B1*0,60) formülü nasıl bir sonuç görüntüler?
40
52
16
36
Bilmiyorum