Excel Testi (İleri Düzey)

Bu Test 40 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır başarılar.


1. Kayıtlı olan bir dosyayı açmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl – O
Ctrl – S
Ctrl – P
Ctrl – N
Bilmiyorum

2. Hangisi yazdırma penceresini görüntüler
Ctrl – O
Ctrl – S
Ctrl – P
Ctrl – N
Bilmiyorum

3. =10+40/4-2 işleminin sonucu nedir?
40
13
18
32
Bilmiyorum

4. C2=50, D2=4, E2=2 ise =Çarpım(C2;E2) formülünün sonucu nedir?
400
100
50
0
Bilmiyorum

5. A1=50, A2=10, A3=20, A4=70 ise =Toplam(A1;A3;40) formülünün sonucu nedir?
110
70
90
80
Bilmiyorum

6. Kısayoldan istenilen bir hücreye veya bölgeye gitmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?
F2
F3
F4
F5
Bilmiyorum

7. Bir hücre veya bölge içerisindeki bilgileri başka bir alana taşımak için fare işaretçisi ile hücre veya bölgenin neresinden tutulmalıdır?
Herhangi bir kenar çizgisinden
Sağ alt köşesinden
Hücrenin ortasından
İşaretçi ile hücreler taşınmaz
Bilmiyorum

8. =büyük(A1:A20;1) Formülü ile =MAX(A1:A20) Formülü arasında ne fark fardır?
Hiçbir fark yoktur
Biri büyükten küçüğe sıralar diğeri tersini sıralar
Excel'de böyle bir formül yoktur
biri rakamları diğeri metinleri sıralar
Bilmiyorum

9. yanda görülen çalışma sayfasında B1 hücresine =Çarpım(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur?
36
11
5,5
30
Bilmiyorum

10. =TOPLAM(A:A) formülünün işlevi nedir?
A1 ile A2 hücresinin toplamını alır
A sütununun toplamını alır
1. Satırın toplamını alır
A sütununun ortalamasını alır
Bilmiyorum

11. yanda ki çalışma sayfasında B3 hücresine =Toplam(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur
9
10
11
12
Bilmiyorum

12. =A1&B1 formülü yazıldığı hücrede nasıl bir sonuç oluşturur?
A1 ve B1 Hücrelerindeki rakamları toplar
A1 ve B1 Hücrelerindeki verileri yazıldığı hücrede birleştirir
Herhangi bir sonuç üretmez
A1 ve B1 hücresindeki verilerin ortalamasını yazar
Bilmiyorum

13. yandaki çalışma sayfasında B3 hücresine =Ortalama(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur?
3,6
4,5
5,5
6
Bilmiyorum

14. =BİRLEŞTİR(A1;B1) Formülünün sonucu nedir?
A1 ve B1 Hücresindeki rakamların ortalamasını alır
A1 ve B1 Hücresindeki verileri yazıldığı hücrede toplar
Bu formül yanlış yazılmış
A1 ve B1 hücrelerindeki verileri yazıldığı hücrede birleştirir
Bilmiyorum

15. =eğersay(a1:a20;"e")
formülünün işlevi nedir?

a1:a20 bölgesindeki e harflerinin sayısını verir
e harfinin a1 ve a20 aralığına kopyalanmasını sağlar
e harfinin a1 ve a20 den silinmesini sağlar
böyle bir formül olmaz
Bilmiyorum

16. =RASTGELEARADA(0;100) formülünün sonucu nedir?
yazıldığı hücreye 0 veya 100 yazar
100 ve 1000 arasında bir değer yazar
Yazıldığı hücreye 0 ve 100 aralığından rastgele bir sayı üretir
yazıldığı hücreye 0 sonucunu üretir
Bilmiyorum

17. =Etopla(A1:A20;"Doktor";B1:B20)
formülünün işlevi nedir?

A1 ve A20 de Doktor içerikli bir bilgi var mı bakar
A1:A20 Aralığında Doktor içerikli verilerin B1:B20 bölgesinden toplamlarını verir.
A1:A20 bilgesindeki verilerin B1:B20 bölgesine kopyalanmasını sağlar
B1 ve B20 Bölgesindeki tüm Doktorların sayısını verir
Bilmiyorum

18. =TOPLAM(A1:A20) ile =TOPLAM(A1;A20) Formülü arasında ne fark vardır?
Biri A1 ve A20 Aralığındaki Tüm rakamların toplamını alır, diğeri Sadece A1 ve A20 Hücrelerindeki verilerin toplamını alır
Herhangi bir fark yoktur
Biri A1 ve A20 arasındaki verilerin ortalamasını alır diğeri A1 ve A20 arasındaki verilerin ortalamasını alır
Biri ortalar, diğeri birleştirir
Bilmiyorum

19. PiwotTable fonsiyonu ne işe yarar?
Satır ve Sütunların toplamını verir
Grafik oluşturulmasını sağlar
Tabloların istenilen yapıda özet gösterimini sağlar
Tablo çizmeyi sağlar
Bilmiyorum

20. =Yuvarla(82,36;0) fonksiyonunun sonucu nedir?
80
81
82
83
Bilmiyorum

21. =BİRLEŞTİR(A1;B1) ile =A1&B1 formülü arasında nasıl bir fark vardır?
Hiçbir fark yoktur
Biri birleştirir diğeri toplar
Biri ortalamasını alır diğeri toplamını alır
Biri toplar diğeri çarpar
Bilmiyorum

22. =DÜŞEYARA(A1;A2:C100;2;)
Formülünün işlevi nedir?

A1 hücresinde bulunan verinin A2:C100 Bölgesine yazılmasını sağlar
A2:C100 Hücrelerinde bulunan A1 Değerinin sayısını verir
A1 deki değerin aşağı doğru aranmasını sağlar
A1 hücresine girilen verinin A2:C100 Bölgesinde aranmasını ve varsa 2. sütundaki değerin yazılmasını sağlar.
Bilmiyorum

23. =Yukarıyuvarla(53,12;0) fonksiyonunun sonucu nedir?
52
54
53
0,12
Bilmiyorum

24. B1 Hücresine =A1+B1 yazılırsa ne olur?
B1 hücresine A1 ve B1 deki rakamların toplamını alır
B1 hücresinde A1 ve B1 hücrelerini birleştirir
Döngüsel başvuru hatası oluşur
A1 ve B1 Hücrelerine B1 hücresini kopyalar
Bilmiyorum

25. =Aşağıyuvarla(5,9;0) fonksiyonunun sonucu nedir?
5
4
9
6
Bilmiyorum

26. Çoklu veri girişlerinde bir satır veya sütunun ekranda sabit kalmasını istersek aşağıdakilerden hangisini yaparız?
ilgili satır veya sütunu seçmek yeterlidir
Görünüm sekmesinden Böl komutunu kullanırız
Böyle bir şey mümkün değildir
Bu işlemi üst bilgiden yapabiliriz
Bilmiyorum

27. B1 Hücresine =A1 yazarsak ne olur?
Hata olur
A1 hücresindeki veriyi aynen B1 hücresine çekmiş oluruz
Herhangi bir şey olmaz
A1 hücresine B1 Hücresindeki veri kopyalanır
Bilmiyorum

28. Bir hücreye 01/01/1900 yazar ve sayı formatına çevirirsek sonuç ne olur?
1 olur
2 olur
3 olur
Anlamsız bir sonuç çıkar
Bilmiyorum

29.
Yukarıdaki tabloda C2 hücresine otonun %23 KDV’si hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir?

B1*%23
=B2*23
=B2+%23
=B2*0,23
Bilmiyorum

30.
yukarıdaki tabloda D2 hücresine oto’nun %8 eğitime katkı payı hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir?

=B1*%8
=B2*8
=B2+%08
=B2*0,08
Bilmiyorum

31. Bir sonuca yada değere bağlı olarak biçim özelliklerinin değişmesi hangi bölümden yapılır?
Veri Doğrulama
Tablo olarak biçimlendir
Süzme
Koşullu Biçimlendirme
Bilmiyorum

32. A1 Hücresinde Doğum tarihiniz, B1 hücresinde de bugünün tarihi yazdığını varsayarak herhangi bir hücreye =B1-A1 yazarak sayı formatına çevirirsek sonuç ne olur?
Tarihlerle 4 işlem yapılamaz
Yaşadığım gün sayısını verir
Yaşayacağım gün sayısını verir
Sıfır sonucunu üretir
Bilmiyorum

33.
Yukarıdaki tabloda vizenin %30’u ile Finalin %70’i toplanarak hesaplanacaktır. D2 hücresine yazılacak formül hangisidir?

=B2+%30+C2+%70
=B2*%70+C2*%30
=(B2*0,30)+(C2*0,70)
=(B2*0,30:C2*0,70)
Bilmiyorum

34. Bir bölgeye yada hücreye, sadece izin verdiğimiz değerlerin yazılabilmesini hangi bölümden yapabiliriz?
Makrolar
Koşullu Biçimlendirme
Veri doğrulama
Gözden geçir
Bilmiyorum

35.
yukarıda ki tabloda D2 hücresine =MAK(B2:C3) formülü yazılırsa sonuç ne olur?

48
53
45
44
Bilmiyorum

36.
yukarıda ki tabloda D2 hücresine =Min(B2:C3) formülü yazılırsa sonuç ne olur?

48
53
45
44
Bilmiyorum

37.
Yukarıda ki tabloda D2 hücresine =Bağ_Değ_Say(A1:C3) formülü yazılırsa sonuç ne olur?

4
6
8
10
Bilmiyorum

38.
Yukarıda ki tabloda D2 hücresine =Bağ_Değ_Dolu_Say(A1:C3) formülü yazılırsa sonuç ne olur?

4
6
9
8
Bilmiyorum

39. Çalışma sayfası içerisinde her nerede olursak olalım A1 hücresine gitmek için klavyeden hangi tuşlara basılır?
Home
Shift – Home
Ctrl – Home
Alt – Home
Bilmiyorum

40. Bir bölge işaretlemek için klavyeden hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl – Yön tuşları
Shift – Yön tuşları
Alt – Yön tuşları
Tab tuşu
Bilmiyorum