Excel Testi - 2

Bu Test 36 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır başarılar.


1. Excelde oluşturulan dosyalara ……….denir. Bu dosyalar ………………dan meydana gelmiştir. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Kitap – Defter
Çalışma Kitabı – Çalışma Sayfası
Kitap – Belge
Belge – Sayfa
Bilmiyorum

2. Excel dosyalarının uzantıları ………… olarak program tarafından otomatik olarak verilmektedir.
XLS
Doc
Ppt
Mdb
Bilmiyorum

3. Ekranın herhangi bir bölgesi üzerinde iken farenin sağ tuşuna basıldığında aktif olan ve o bölge ile ilgili seçenekleri içeren menüye ne ad verilir?
Denetim menüsü
Kısayol Menüsü
Pull Down Menu
Popup Menu
Bilmiyorum

4. Farklı yerlerde bulunan hücreleri seçebilmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?
Shift + Mouse
Insert + Mouse
Tab + Mouse
Ctrl + Mouse
Bilmiyorum

5. Birden çok hücreyi birleştirerek, bir bilgiyi seçilen bölge içerisinde ortalanarak yazılmasını sağlamak için hangi buton kullanılır?
Bilmiyorum

6. butonları ile seçilen alan ile ilgili hangi değişiklikler yapılır?
Yazı Biçimi ve Zemin Rengi
Zemin Rengi ve Yazı Rengi
Çerçeve Rengi ve Yazı Rengi
Yazı Rengi ve Çerçeve Rengi
Bilmiyorum

7. butonu ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Satır yüksekliği
Sütun genişliği
Çerçeve Biçimi
Çerçeve Rengi
Bilmiyorum

8. butonlarının sırasıyla görevleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Kes – Kopyala – Yapıştır
Temizle – Kopyala – Özel Yapıştır
Kes – Kopyala – Not yaz
Kopyala – Kes – Temizle
Bilmiyorum

9. Bir hücredeki rakama, Para Birimi biçim özelliğini vermek için hangisi kullanılır?
Bilmiyorum

10. Hangisi sayfaya resim eklemek için kullanılır?
Ekle / Resim / Büyük Resim
Ekle / Resim / Küçük Resim
Ekle / Dosya
Ekle / Nesne
Bilmiyorum

11. Hücre içerisine formül yazmak için hangi kısayol butonu kullanılır?
Bilmiyorum

12. İhtiyaç duyulan araç çubuklarını görüntülemek için hangi seçenek kullanılır?
Görünüm / Formül Çubuğu
Görünüm / Araç çubukları
Görünüm / Durum çubuğu
Düzen / Araç çubukları
Bilmiyorum

13. Son yapılan işlemi iptal ederek işlemin öncesine dönmeyi sağlayan seçenek hangisidir?
Bilmiyorum

14. Nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile yapılır?
Bilmiyorum

15. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notunun “A1” hücresinde olduğunu varsayalım. Bu not 50 ve yukarı ise “geçti”, 50’den aşağı ise kaldı sonucunu veren formül hangisidir?
=Eğer(a1<=50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(a1>50;”Kaldı”;”Geçti”)
=Eğer(a1<50;”Geçti”;”Kaldı”)
=Eğer(a1>=50;”Geçti”;”Kaldı”)
Bilmiyorum

16. B1 hücresi ile B6 hücresi arasında kalan hücrelerin toplamını hesaplayan formül hangisidir?
=Topla(B1:B6)
=Topla(B1+B6)
=Topla(B1;B6)
=Topla(B1-B6)
Bilmiyorum

17. Kısayol butonunun görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
Seçilen rakamların toplamını hesaplar
Seçilen rakamların ortalamasını hesaplar
Seçilen rakamların çarpımını hesaplar
Seçilen rakamların karekökünü hesaplar
Bilmiyorum

18. Hücre çizgilerine istenilen rengi vermek için hangi seçenek kullanılır?
Biçim / Sayfa
Biçim / Koşullu Biçimlendirme
Biçim / Hücreler / Kenarlık
Biçim / Hücreler / Desenler
Bilmiyorum

19. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sayfasına yeni bir satır ekler?
Biçim / Hücreler
Biçim / Satır
Ekle / Satır
Ekle / Nesne
Bilmiyorum

20. Bir hücreye formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?
=A1*B1
=(A1*B1)/3
=156*4
45*27
Bilmiyorum

21. 4 ve 6 sayılarının aritmetik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
=Ortalama(4;6)
=Ortalama(4+6/2)
=Ortalama(4:2)
=Ortalama(4.6)
Bilmiyorum

22. butonları ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?
Hücre biçimi ve genişliği
Yazı tipi ve yazı boyutu
Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu
Yazı tipi ve hücre genişliği
Bilmiyorum

23. bir hücreye bilgi girerken formül çubuğunda beliren butonların sırası ile görevleri nedir?
İptal, Gir, Fonksiyon Ekle
Kabul, İptal, Formül Girişi
Yardım, Sil, Topla
İptal, Kabul, Sil
Bilmiyorum

24. Sayfa isimlerinin sol kısmında bulunan kısayol butonlarının sırası ile görevleri nedir?
İlk sayfa, Önceki sayfa, Sonraki, Son sayfa
Bir sayfa geri, Önceki hücre, Sonraki hücre, Bir sayfa ileri
Sayfa başlangıcı, Bir sayfa geri, Bir sayfa ileri, Sayfa sonu
İlk hücre, Önceki hücre, Sonraki hücre, Son hücre
Bilmiyorum

25. A1 - C5 bölgesindeki sayıların en büyüğünü bulmak için hangi fonksiyon kullanılır?
=Min(A1/C5)
=Mak(A1:C5)
=Mak(A1; C5)
=Mak(A1+C5)
Bilmiyorum

26. Aşağıdaki kısayol butonlarından hangisi ile bir düzyazı alanı (metin kutusu) oluşturulur
Bilmiyorum

27. Seçilen bir grafik nesneyi en arka katmana göndermek için hangi kısayol butonu kullanılır?
Bilmiyorum

28. Seçilen alan içindeki tüm ifadeleri, yazı, renk ve çerçeve özelliklerini silerek alanı boşaltmak için hangi seçenek kullanılır?
Düzen / Kes
Düzen / Temizle/ Tümü
Düzen / Temizle / Biçimler
Düzen / Sil
Bilmiyorum

29. Yandaki dosyalardan hangisi Excel belgesidir?
Kimlik
Not
Sınıf
Deneme
Bilmiyorum

30. Çalışma sayfası korumaya alındıktan sonra seçilen bir bölgenin korumasız kalmasını sağlamak için çalışma sayfasını koruma altına almadan önce korumasız kalmasını istediğimiz bölgeyi işaretledikten sonra hangi işlem yapılır?
Biçim / Hücre / Koruma / Kilitli seçeneğinin işareti kaldırılır
Biçim / Hücreler / Koruma / Kilitli seçeneği işaretlenir.
Biçim / Hücreler / Koruma / Gizil seçeneğinin işareti kaldırılır.
Biçim / Hücreler / Koruma / Gizli seçeneği işaretlenir.
Bilmiyorum

31. Seçilen bir sütun içerisindeki sayısal bilgilerin toplamını otomatik hesaplamak için hangi kısayol butonu kullanılır?
Bilmiyorum

32. Hangi kısayol tuş bileşeni ile kayıt işlemi yapılır?
Alt – S
Ctrl – S
Shift – N
Ctrl – N
Bilmiyorum

33. Şekilde gösterilen liste hangi amaçla kullanılır?
Yazı tipi boyutunun ayarı
Sütun genişliğinin artırılması
Görünüm uzaklığı seçimi
Satır yüksekliğinin artırılması
Bilmiyorum

34. Kısayol butonlarının görevleri sırasıyla hangisidir?
Bir önceki / Sonraki formüle gitmek
Yapılan işlemleri geri / İleri almak
Aratılıp yerleri belirlenen kelimelerin bir öncekine / Sonrakine gitmek
Bir önceki / Sonraki sayfaya gitmek
Bilmiyorum

35. Yeni bir çalışma kitabı açmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl – N
Alt – N
Ctrl – S
Alt – S
Bilmiyorum

36. Bir tablodaki bilgilerden belirtilen ölçüte göre sadece istenilen niteliklerdeki bilgileri listeleyen seçenek hangisidir?
Araçlar / Değişiklikleri izle
Veri / Süz
Veri / Sırala
Düzen / Doldur
Bilmiyorum