Blg.Temel Kavramlar

Bu Test 30 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır başarılar.


1. Bilgisayarı kısayoldan kapatmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl-F4
Alt-F4
Ctrl-Esc
Alt-Esc
Bilmiyorum

2. Uzantısı Doc olan bütün word belgelerini araştırarak bulmak için Başlat/ara seçeneğini seçtikten sonra gelen arama penceresinde arama satırına ne yazılmalıdır?
*.DOC
a*.DOC
WODD.*
DOCMENT
Bilmiyorum

3. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir?
Paint
Wordpad
Windows gezgini
Excel
Bilmiyorum

4. Hangisi program pencerelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir.
Pencerelerin boyutları değiştirilebilir
Bütün pencerelerin bir Başlık çubuğu vardır
Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir.
Bilmiyorum

5. Başlık çubuğu ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır.
Program ve belge adı görüntülenir.
Üzerinde Simge durumuna küçült, Ekranı kapla/Önceki boyut ve Kapat butonları vardır.
Başlık çubuğu standart renktedir değişmez
Başlık çubuğu çift tıklanarak Önceki boyut, Ekranı kaplama işlemleri yapılabilir.
Bilmiyorum

6. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için, fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?
Çerçevenin kenarlarından
Pencerenin iç orta kısmından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

7. Program Kısayolu nedir?
Disk üzerinde bulunan dosyalara kısayoldan erişebilmek için oluşturulan köprü görevini yapan simge.
Dosyaları birbirinden bağımsız tutmak için bir bölüm.
Bazı işlemleri daha kısayoldan yapmak için kullanılan tuşlar
Bilgisayarı daha hızlı çalıştırmak için yapılan disk düzenleme işlemleri
Bilmiyorum

8. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir?
Belgeler
Programlar
Donatılar
Başlangıç
Bilmiyorum

9. Klavyeden Başlat menüsünü açmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl-Esc veya Windows bayrağı tuşu
Alt-Tab
Alt-Esc
Ctrl-F4
Bilmiyorum

10. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır?
Çerçeve kenarları veya sağ alt köşesinden
Pencerenin iç ortasından
Menü çubuğundan
Başlık çubuğundan
Bilmiyorum

11. Durum çubuğunun görevi nedir?
Bilgisayarın hafıza durumunu görüntüler.
Program adı ve belge adını görüntüler.
Menülerde üzerinde bulunduğumuz seçenek hakkında açıklama görüntüler. Ayrıca programla ilgili açıklamaların görüntülendiği satırdır.
İstenilen klasöre doğrudan geçiş yapmak için bu satır kullanılır.
Bilmiyorum

12. Başlat/Ara seçeneği ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
İsmi ve uzantısı belirtilen bütün dosyaları disk üzerinden araştırır bulur ve ekrana listeler.
Joker karakterlerden (* ve ?) faydalanılarak arama yapılabilir.
Dosyaların kayıt tarihine göre arama yapılabilir
Bilgisayara takılan yeni bir donanım aygıtı araştırılarak bulunabilir.
Bilmiyorum

13. Başlat / Belgeler menüsünde hangi belge isimleri bulunur?
Disk üzerinden silinmiş olan belgeler
En son kullanılan bütün belgeler
Sadece Word belgeleri
Sadece Excel belgeleri
Bilmiyorum

14. Hafızada aktif durumda olan (Görev çubuğu üzerinde bulunan programlar) programlar arasında geçiş yapmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?
Ctrl-Tab
Alt-Tab
Ctrl-Shift
Alt-Shift
Bilmiyorum

15. Görev Çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır?
Görev çubuğunun ortasından tutularak sürüklenir.
Görev çubuğunun üst kenar çizgisi üzerinde iken fare oku iki yönlü ok olunca tutularak çekilir.
Görev çubuğu sabittir taşınmaz
Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir.
Bilmiyorum

16. Karakter Eşlem ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Bilgisayardaki mevcut karakterleri görüntüler
İstenilen bir karakter seçilerek, Seç – Kopyala komutları ile hafızaya alınır, başka bir programa yapıştır komutu ile aktarılır.
Yeni karakterler çizme / üretmeyi sağlar
Klavyede olmayan karakterlerin, diğer programlara kopyalanmasını sağlar.
Bilmiyorum

17. Hangi kısayol tuşları ile belge içersinde istenilen bir ifadeyi araştırarak bulabiliriz?
Ctrl-F
Alt-A
Shift-F
Ctrl-Z
Bilmiyorum

18. Hangi kısayol tuşları ile bir belgenin tümünü işaretleriz?
Ctrl-A
Alt-A
Shift-A
Ctrl-Alt-A
Bilmiyorum

19. Bir belgeyi kısayoldan yazdırmak için hangi kısayol tuşlarına basılır?
Alt-P
Ctrl-P
Alt Gr-P
Ctrl-Alt-P
Bilmiyorum

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Windows bir işletim sistemidir
Paint Windows’un bir çizim öğesidir
Masaüstü ve Menüler özelleştirilebilir
Microsoft Word, Windows İşletim Sisteminin bir program öğesidir.
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi Windows’ta dosya adı verirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Dosya ismi en fazla 255 karakter olabilir
Dosyalara uzantı vermek mecburidir.
Windows’ta her program otomatik olarak uzantı verir
Dosya ismi içersinde (<>,?,*,/,\) gibi işaretler kullanılmamalıdır
Bilmiyorum

22. Geri Alma işleminin kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl-A
Ctrl-C
Ctrl-V
Ctrl-Z
Bilmiyorum

23. Sildiğimiz bir dosyayı geri almak (kurtarmak) için Geri Dönüşüm Kutusuna girdikten sonra ne yapılır?
Kurtarmak istediğimiz dosyayı seçer, Dosya menüsünden Geri Al komutu ile kurtarırız
Kurtarılacak olan dosya seçilir Düzen/Geri al
Dosya/Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
Kurtarılacak dosya seçilir Dosya/Sil
Bilmiyorum

24. Windows ortamında bir dosya seçildikten sonra silmek için hangisi kullanılamaz?
Dosya/Sil
Düzen/Kes
Klavyeden Delete Tuşu
Klavyeden Shift-Delete tuşları
Bilmiyorum

25. Başlık çubuğunda bulunan bu butonların sırayla isimleri nedir?
Simge durumuna küçült / Ekranı kapla / Kapat
b) Önceki boyut / Ekranı kapla / Kapat
Önceki Boyut / Tam Ekran / Kapat
Simge Durumu / Önceki boyut
Bilmiyorum

26. Kopyala komutunun kısayol tuş karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl-V
Ctrl-B
Ctrl-C
Ctrl-U
Bilmiyorum

27. Yapıştır komutunun kısayol tuş karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Ctrl-V
Ctrl-B
Ctrl-C
Ctrl-U
Bilmiyorum

28. Windows ortamında silinen programlar hangi bölüme alınır?
Wordpad
Windows Gezgini
Bilgisayarım
Geri Dönüşüm Kutusu
Bilmiyorum

29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Programlar arasında veri transferi yapılabilir
Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez
Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir
Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir
Bilmiyorum

30. En son kullandığımız belgeleri hangi menüden çağırabiliriz/açabiliriz?
Belgeler
Başlangıç
Ayarlar
Donatılar
Bilmiyorum