Noya Bilgisayar Kursu
"20 yıllık tecrübeyle..."

Yazılım Notları

yazılım notları

Yazılım Notları

Bu notları bir yazılımcının kısa notları olup, sistematik bir yapıya sahip değildir, bir anlam bütünlüğü de yoktur, Belirli bir seviyede olan yazılımcaya hatırlatma niteliğinde notlardır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
----------------------------------
bir kayıt varsa
 
    void refVarsa()
    {
        SqlCommand say = new SqlCommand("SELECT * FROM referanslar", db.Ac());
        SqlDataAdapter say_da = new SqlDataAdapter(say);
        DataTable say_dt = new DataTable();
        say_da.Fill(say_dt);
        if (say_dt.Rows.Count == 0)
        {
            pnlRefler.Visible = false;
        }                
    }
 
----------------------------------
css arka plan resim ayarlama 
 
<body style="background:url(img/bg6.jpg)  no-repeat center center fixed; 
              -webkit-background-size: cover;
              -moz-background-size: cover;
              -o-background-size: cover;
              background-size: cover;
">
---------------------------------------------
repeater la çekilmiş bir tabloda bir alanı güncelleme
 
--- paga leyout a postback ını ekle
if (!Page.IsPostBack)
        {
            var buton = (Button)Master.FindControl("btnOzelVinc");
            buton.BackColor = Color.WhiteSmoke;
 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM ozelVinc ORDER BY id DESC", db.Ac());
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
 
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
---
--- repeaater a   onitemcommand="Repeater1_ItemCommand"  ekle
  <asp:repeater id="Repeater1" runat="server" onitemcommand="Repeater1_ItemCommand">
        <ItemTemplate>
        </ItemTemplate>
    </asp:repeater>
---
--- metin kutusu ve güncelleme butonu
<td>
        <asp:HiddenField id="rowId" runat="server" value='<%# Eval("Id") %>' />
 
     <asp:TextBox ID="txtAdminNotu" Text=<%# Eval("adminNotu") %> TextMode="MultiLine" height="100" runat="server"></asp:TextBox>
     <asp:Button runat="server" CommandArgument='<%# Eval("Id") %>'  Value='<%# Eval("Id") %>'  Id="btnKaydet" Text="Kaydet" />
  
</td>
---
---repeater in eventi (sepeateri seç özelliklerinde bir şeyi tıklayarak eventine git başka bir anlatım repeaterin son tagını    </asp:repeater>    seç özellikler / yıldırım simgesi  / itemCommand ın üzerine çift tıkla)
protected void Repeater1_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
    {
        for (int i = 0; i < Repeater1.Items.Count; i++)
        {
            HiddenField rowId = (HiddenField)Repeater1.Items[i].FindControl("rowId");
            if (rowId.Value == e.CommandArgument.ToString())
            {
                TextBox text = (TextBox)Repeater1.Items[i].FindControl("txtAdminNotu");
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE ozelVinc SET adminNotu = @adminNotu WHERE id = @id", db.Ac());
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", rowId.Value);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@adminNotu", text.Text);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                break;
            }
        }
    }
---
 
 
----------------------------------------------
html sayfasında yönlendirme kodu
<meta http-equiv="refresh" content="0;vincTasarim.aspx">
 
----------------------------------------------
aspx tarafında yani design sayfasında bir nesneyi başka bir yerde aynen yazdırma
 
 <% Response.Write(ddlHsGr1.SelectedValue); %>
 
 
-----------------------------------
bir tarih değişkeni atama ve bu değişkene atanan tarihe belirli bir sayı ekleme
 
DateTime lblTarihi = DateTime.Parse(lbl_ilan_tarihi.Text);
var bitis = lblTarihi.AddMonths(Convert.ToInt32(ddl_yayinda_kalma_suresi.SelectedValue));
 
--------------------------------------------------
request.querystreng boş geliyorsa şöyle denir
 
if (!string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString.ToString()))
--------------fiş listesi arama ve ymno ya göre arama ayrıntısı--------
 
void ymnovTaih()
    {
        var baslangic = DateTime.Parse(txt_b_tarihi.Text);
        var bitis = DateTime.Parse(txt_s_tarih.Text);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ymno,tarih,fis_aciklamasi,kaynak_program FROM yevmiye_defteri  INNER JOIN hesap_plani ON yevmiye_defteri.hesap_kodu=hesap_plani.hesap_kodu  WHERE CONVERT(DATE,yevmiye_defteri.tarih,103) >= CAST(@baslangic As Date) AND  CONVERT(DATE,yevmiye_defteri.tarih,103) <= CAST(@bitis As Date) GROUP BY yevmiye_defteri.ymno,tarih,fis_aciklamasi,kaynak_program ORDER BY yevmiye_defteri.ymno DESC", db.Ac());
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txt_ara.Text))
        {
            cmd.CommandText = "SELECT ymno,tarih,fis_aciklamasi,kaynak_program FROM yevmiye_defteri  INNER JOIN hesap_plani ON yevmiye_defteri.hesap_kodu=hesap_plani.hesap_kodu  WHERE CONVERT(DATE,yevmiye_defteri.tarih,103) >= CAST(@baslangic As Date) AND  CONVERT(DATE,yevmiye_defteri.tarih,103) <= CAST(@bitis As Date) AND ( fis_aciklamasi LIKE '%" + txt_ara.Text + "%' OR ymno LIKE '%" + txt_ara.Text + "%') GROUP BY yevmiye_defteri.ymno,tarih,fis_aciklamasi,kaynak_program ORDER BY yevmiye_defteri.ymno DESC";
        }
        cmd.Parameters.AddWithValue("@baslangic", baslangic);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@bitis", bitis);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        lblSonuc.Text = dt.Rows.Count.ToString() + " adet fiş kaydı listelenmiştir.";
        rptYmno.DataSource = dt;
        rptYmno.DataBind();
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
    }
 
 
 
 
 
----------------vt de geçen bir alanda ki bilgileri değiştirme--------------------
 
UPDATE 
    kurslar
SET
    sayfa_aciklamasi = REPLACE(sayfa_aciklamasi, 'http://','https://')
 
 
 
-------time out hatasında aşağıda malum satırı görülen yere koy---------
çözüm değil ama time out olarak en azından not tur
 
 SqlCommand CmdUpdate = new SqlCommand("UPDATE kurslar SET k2=@k2,k3=@k3 WHERE sayfa_ID='" + ddl_menu_isimleri.SelectedValue + "'", db.Ac());
 CmdUpdate.CommandTimeout = 500;
--------------bir tabloda bir alanı alır başka bir alana aynen kopyalar (sql komutu)---------
 
UPDATE yevmiye_defteri SET fis_aciklamasi = aciklama
 
-----------telefona şirket maillerinin kurulumu---------
Android telefonlar için email kurulum aşamaları (Android Phone Email Settings)
 
 
Uygulamalardan "Email" bölümüne girin
Email adresinizi ve şifrenizi yazın, ileri (Next) butonuna tıklayın
POP3 hesabı (POP3 Account) butonuna tıklayın
kullanıcı adınız (username): adınız@alanadiniz.com
Şifreniz (password): ******
Gelen Posta Suncusu (POP)
Pop3 sunucu: mail.alanadiniz.com
Port: 110
Güvenlik (Security type): Hayır (None)
Sunucudan silinsin mi (Delete email from server): Hiç bir zaman (never) ve  ileri (Next) butonuna tıklayın
Giden Posta Sunucusu (SMTP Sunucusu)
SMTP sunucu (SMTP Server): mail.alanadiniz.com
Port: 587
Güvenlik (Security Type): Hayır (None)
Giriş Gerekiyor (Require sign-in): işaretli
Kullanıc adı: adiniz@alanadiniz.com
Şifreniz: ******    
ve ileri (Next) ve tekrar ileri (Next)  butonuna tıklayın
Hesabınıza bir isim verin
ve Son (Done) tıklayın.
Android telefonunuz ayarları kontrol edilecek.  Artık masaüstündeki Email butonuyla email alıp gönderebilirsiniz.
 
Not: Gmail uygulamasını Email uygulaması ile karıştırmayınız, Gmail uygulaması kendi mailleri ve anlaşmalı mail firmalarının mail kurulumlarını desteklemektedir.
 
ayrıca bunlar uğraşmayıp, telefonunuzun tarayıcısından Webmail'inize giriş yaparak da mail alıp gönderebilirsiniz. Bunun için Safari'yi açın. Adres kısmına webmail.alanadiniz.com yazın. gelen ekranda mail adresinizi ve şifrenizi yazarak. Email adresiniz ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın.
 
 
 
 
----------qr kod oluşturma linki------------
https://tr.qr-code-generator.com/
 
 
------------pdfyi resme çevirme linki------------
https://pdftoimage.com/tr/
 
 
 
----------------response.redirect url yi tekrar etme//////////
 Response.Redirect("urun_listesi.aspx?kategori=" + Server.UrlDecode(ddl_kategoriye_gore_ara.SelectedValue));
 
-----top 10 da tarihlerin bulunması---------
void yevmiyeDefteriTop10()
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT TOP 10 ymno,tarih,aciklama FROM yevmiye_defteri  INNER JOIN hesap_plani ON yevmiye_defteri.hesap_kodu=hesap_plani.hesap_kodu  GROUP BY yevmiye_defteri.ymno,tarih,aciklama ORDER BY yevmiye_defteri.ymno DESC", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        rptYmno.DataSource = dt;
        rptYmno.DataBind();
 
        #region top 10 un ilk ve son tarihlerini bulur yazar
        if (dt.Rows.Count==10)
        {
            DataRow satir9 = dt.Rows[9];
            txt_b_tarihi.Text = satir9["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 10 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 9)
        {
            DataRow satir8 = dt.Rows[8];
            txt_b_tarihi.Text = satir8["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 9 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 8)
        {
            DataRow satir7 = dt.Rows[7];
            txt_b_tarihi.Text = satir7["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 8 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 7)
        {
            DataRow satir6 = dt.Rows[6];
            txt_b_tarihi.Text = satir6["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 7 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 6)
        {
            DataRow satir5 = dt.Rows[5];
            txt_b_tarihi.Text = satir5["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 6 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 5)
        {
            DataRow satir4 = dt.Rows[4];
            txt_b_tarihi.Text = satir4["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 5 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 4)
        {
            DataRow satir3 = dt.Rows[3];
            txt_b_tarihi.Text = satir3["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 4 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 3)
        {
            DataRow satir2 = dt.Rows[2];
            txt_b_tarihi.Text = satir2["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 3 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 2)
        {
            DataRow satir1 = dt.Rows[1];
            txt_b_tarihi.Text = satir1["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 2 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else if (dt.Rows.Count == 1)
        {
            DataRow satir0 = dt.Rows[0];
            txt_b_tarihi.Text = satir0["tarih"].ToString();
            lblTop10ileti.Text = "// Son 1 Yevmiye Kaydı //";
        }
        else
        {
            DateTime dt_Ay = new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, 1);
            txt_b_tarihi.Text = dt_Ay.ToString("dd.MM.yyyy");
        }
        DataRow satirS = dt.Rows[0];
        txt_s_tarih.Text = satirS["tarih"].ToString();
        #endregion
 
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
 
        toplamlar_top10();
        lblTop10ileti.Visible = true;
    }
 
 
------arama - gruplama tarih ve iki kriterli----------
    void ymnoveTaih()
    {
        var baslangic = DateTime.Parse(txt_b_tarihi.Text);
        var bitis = DateTime.Parse(txt_s_tarih.Text);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ymno,tarih,aciklama FROM yevmiye_defteri  INNER JOIN hesap_plani ON yevmiye_defteri.hesap_kodu=hesap_plani.hesap_kodu  WHERE CONVERT(DATE,yevmiye_defteri.tarih,103) >= CAST(@baslangic As Date) AND  CONVERT(DATE,yevmiye_defteri.tarih,103) <= CAST(@bitis As Date) AND aciklama LIKE '%" + txt_ara.Text + "%' OR ymno LIKE '%" + txt_ara.Text + "%' GROUP BY yevmiye_defteri.ymno,tarih,aciklama ORDER BY yevmiye_defteri.ymno DESC", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@baslangic", baslangic);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@bitis", bitis);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        rptYmno.DataSource = dt;
        rptYmno.DataBind();
 
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
 
        toplamlar();
    }
 
 
---------------bir çeşit arama---------------
   protected void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani  WHERE (hesap_kodu LIKE '%' + @aramaMetni + '%' OR hesap_adi LIKE '%' + @aramaMetni + '%')  ORDER BY hesap_kodu ASC", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@aramaMetni", txtAra.Text);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
    }
 
---------------------------------------------------
bir image nin with ini kod tarafından basma
 
lblimageay1.Width = a1;
 
----tekrar eden kayıtları listeler (mükerrer kayıt)-------------
 
SELECT ymno FROM yevmiye_defteri GROUP BY ymno HAVING COUNT(*) > 1
 
 
------------tel noyu ayarlama---------
        string telNoBosluksuz = txt_tel.Text.ToString().Replace(" ", "");
 
        int len = telNoBosluksuz.Length;
 
        if (telNoBosluksuz.Length<11)
        {
            Helper.ShowAlert("Tel No Eksik!.");
        }
        else
        {
            string telNo = telNoBosluksuz.Substring(telNoBosluksuz.Length - 11, 11);
            txt_tel.Text = telNo;
        }
 
 
-------------bir metin kutusunda sağdan belirli karakterleri alma-----------
//ADRESLERDE BU YOLU İZLEYEREK ALABİLİRSİN
string adres = @"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\devenv.exe";
string isim = System.IO.Path.GetFileName(adres);
//İSTEDİĞİNİZ CEVAP uzantsizIsim OLAN
string uzantisizIsim= System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(adres);
 
//NORMAL METİNLERDE İSE
//11 YERİNE SAĞDAN KAÇ KARAKTER ALACAKSAN O DEĞERİ YAZABİLİRSİN.
string metin = "Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen.";
string sonMetin = metin.Substring(metin.Length - 11, 11);
 
//BOŞLUĞA GÖRE SON KELİMEYİ ALMAK
string metin2 = "Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen.";
string[] metinler = metin2.Split(' ');
string sonMetin2 = metinler[metinler.Count() - 1];
 
 
------------yevmiye defterindeki ilk kaydın tarihini çeker---------------
 
SqlCommand ilkTarih = new SqlCommand("SELECT TOP 1 * FROM yevmiye_defteri", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(ilkTarih);
        DataTable dt = new DataTable();
        SqlDataReader itarih;
        itarih = ilkTarih.ExecuteReader();
        if (itarih.Read())
        {
            txt_b_tarihi.Text = itarih["tarih"].ToString();
            txt_s_tarih.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy");
        }
 
 
 
--------------------gelir tablosu ve mizan tarihe göre toplamları çekme---------------------------
 
 
class tarafı
-------
using System;
using System.Data.SqlClient;
 
public class yevmiyeDefteri
{
 
    public Db db = new Db();
 
    public string borc(string hesap_kodu, DateTime? baslangic = null, DateTime? bitis = null)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT hesap_kodu, borc, tarih FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu = @hesap_kodu;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hesap_kodu);
 
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["borc"].ToString()))
            {
                if (baslangic.HasValue && bitis.HasValue)
                {
                    if (baslangic > Convert.ToDateTime(dr["tarih"].ToString()) && bitis < Convert.ToDateTime(dr["tarih"].ToString()))
                    {
                        total = total + Convert.ToDouble(dr["borc"].ToString());
                    }
                }
                else
                {
                    total = total + Convert.ToDouble(dr["borc"].ToString());
                }
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
    public string alacak(string hesap_kodu, DateTime? baslangic = null, DateTime? bitis = null)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT hesap_kodu, alacak, tarih FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu=@hesap_kodu;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hesap_kodu);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["alacak"].ToString()))
            {
                if (baslangic.HasValue && bitis.HasValue)
                {
                    if (baslangic >= Convert.ToDateTime(dr["tarih"].ToString()) && bitis <= Convert.ToDateTime(dr["tarih"].ToString()))
                    {
                        total = total + Convert.ToDouble(dr["alacak"].ToString());
                    }
                }
                else
                {
                    total = total + Convert.ToDouble(dr["alacak"].ToString());
                }
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
    public string bakiyeBorc(string hesapKodu)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = b - a;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
 
    public string bakiyeAlacak(string hesapKodu)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = a - b;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
 
    public string bakiyeBorc(string hesapKodu, DateTime? baslangic = null, DateTime? bitis = null)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu, baslangic, bitis)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu, baslangic, bitis));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu, baslangic, bitis)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu, baslangic, bitis));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = b - a;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
 
    public string bakiyeAlacak(string hesapKodu, DateTime? baslangic = null, DateTime? bitis = null)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu, baslangic, bitis)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu, baslangic, bitis));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu, baslangic, bitis)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu, baslangic, bitis));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = a - b;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
}
 
 
 
 
.cs tarafı
-----------
 
--uzay adlarının altına şunu eklemeyi unutma
public Db db = new Db();
public yevmiyeDefteri yevmiyeDefteri = new yevmiyeDefteri();
 
 
    void satislar60()
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani WHERE hesap_kodu IN(SELECT hesap_kodu FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu LIKE '60%' GROUP by hesap_kodu) ORDER BY hesap_kodu ASC ", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        rpt60.DataSource = dt;
        rpt60.DataBind();
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
    }
 
 
 
.aspx tarafı-----
 
<table class="gelirTablosuHs">
                                        <asp:Repeater ID="rpt60" runat="server">
                                            <ItemTemplate>
                                                <tr>
                                                    <td>
                                                        <a title="Detay" href="hesap_detay.aspx?hesap_kodu=<%# Eval("hesap_kodu") %>"><%#Eval("hesap_kodu")%>   <%#Eval("hesap_adi")%> </a></td>
                                                    <td align="right"><%#yevmiyeDefteri.bakiyeBorc(Eval("hesap_kodu").ToString(),Convert.ToDateTime(txt_s_tarih.Text),Convert.ToDateTime(txt_b_tarihi.Text)) %> </div></td>
                                                    <td align="right"><%#yevmiyeDefteri.bakiyeAlacak(Eval("hesap_kodu").ToString(),Convert.ToDateTime(txt_s_tarih.Text),Convert.ToDateTime(txt_b_tarihi.Text)) %> </td>
                                                </tr>
                                            </ItemTemplate>
                                        </asp:Repeater>
                                    </table>
 
 
 
------------------------------
asp.net disgn tarfında if kod tarafında atanmış olan değişkene bakarak bir paneli true false yapma durumu panelin dışına if atılmasına dikkat
 
                <% if (kdv191altVar != 1)
                    { %>
                <asp:Panel ID="pnl191Tum" runat="server">
                    <tr>
                        <td>191 İnd.Kdv test  </td>
                        <td style="text-align: right;">  </td>
                        <td style="text-align: right;">
                            <asp:Label ID="lbl_191dkdv3" runat="server"></asp:Label>
                        </td>
                    </tr>
                </asp:Panel>
                <% } %>
 
 
-----------------------------------
aşağıdaki kod veri tabanında ürünler tablosunda foto_1 alanın başında / olmayanların başına / eklemek için yazılmıştır
 
başında / (slash) olmayanların başına / ekleyen sql kodu
 
UPDATE urunler SET foto_1 = '/' +  foto_1 WHERE left(foto_1, 1) != '/'
 
 
--------------------------------
ikinci harfi r olanları listeler
select * from urunler where  foto_1 like '_r%' 
 
-------aspx yada design tarafnada değişken kullanımı--------------
 <% Response.Write(kdv191altVar); %>
 
-------kdv oranı bulma---------------
                //kdvOranı=(dahil-hariç)/hariçx100
                //txt_hf_kdv_oran.Text = ((float.Parse(txt_genel_toplam_hf.Text) - float.Parse(lbl_sh_toplam_hf.Text)) / float.Parse(lbl_sh_toplam_hf.Text) * 100).ToString();
                float hfKdvOran = (float.Parse(txt_genel_toplam_hf.Text) - float.Parse(lbl_sh_toplam_hf.Text)) / float.Parse(lbl_sh_toplam_hf.Text) * 100;
                txt_hf_kdv_oran.Text = (Math.Round(decimal.Parse(hfKdvOran.ToString()), 0)).ToString();
 
---------------ondalıklı bir değişkeni yine ondalıklı bir nvarchar ı atama----------
kdvYuzde18 = float.Parse(dr["kdvYuzde18"].ToString());
 
 
--------------tablo satırana link verme----------------------
<tr class="trRenk" data-href='hesap_detay.aspx?hesap_kodu=<%# Eval("hesap_kodu") %>'>
 
şunu unutma contnet 2 ye koy
 
<script>
    jQuery(document).ready(function ($) {
        $('[data-href]').click(function () {
            window.location = $(this).data("href");
        });
    });
</script>
 
--------------xml indirirken kullandığım program------------
Free Download Manager 5
------------veri tabanından biri hariç diğerlerini listeleme---------------------
 
 void diger_kasa_kodu()
    {
        #region diger kasa kodlarını çeker ve ddl e aktarır
        lb_diger_kasa_kodlari.Items.Clear();
        SqlCommand kodlar = new SqlCommand("SELECT * FROM kasalar WHERE kasa_kodu <> '"+Request.QueryString["kasa_kodu"]+"'  ", db.Ac());
        SqlDataReader kod;
        kod = kodlar.ExecuteReader();
        while (kod.Read())
        {
            ListItem item = new ListItem();
            item.Value = kod["kasa_kodu"].ToString();
            item.Text = kod["kasa_kodu"].ToString() + " " + kod["defter_adi"].ToString();
            lb_diger_kasa_kodlari.Items.Add(item);
        }
        #endregion
    }
---
kısa anlatım şöyleki 
WHERE kasa_kodu <> 01 
kodu 01 olmayanları listeler
 
-------hr biçiminde fieldsed kullanımı-----------
<fieldset style="text-align: left; border-style: solid; border-color: #686256; border-width: 2px 0px 0px 0px;">
<legend style="text-align: center;">100 TL</legend>
</fieldset>
 
----------------tutarı yazıya çevirme--------------------
private string yaziyaCevir(decimal tutar)
    {
        string sTutar = tutar.ToString("F2").Replace('.', ','); // Replace('.',',') ondalık ayracının . olma durumu için            
        string lira = sTutar.Substring(0, sTutar.IndexOf(',')); //tutarın tam kısmı
        string kurus = sTutar.Substring(sTutar.IndexOf(',') + 1, 2);
        string yazi = "";
 
        string[] birler = { "", " BİR ", " İKİ ", " ÜÇ ", " DÖRT ", " BEŞ ", " ALTI ", " YEDİ ", " SEKİZ ", " DOKUZ " };
        string[] onlar = { "", " ON ", " YİRMİ ", " OTUZ ", " KIRK ", " ELLİ ", " ALTMIŞ ", " YETMİŞ ", " SEKSEN ", " DOKSAN " };
        string[] binler = { " KATRİLYON ", " TRİLYON ", " MİLYAR ", " MİLYON ", " BİN ", "" }; //KATRİLYON'un önüne ekleme yapılarak artırabilir.
 
        int grupSayisi = 6; //sayıdaki 3'lü grup sayısı. katrilyon içi 6. (1.234,00 daki grup sayısı 2'dir.)
        //KATRİLYON'un başına ekleyeceğiniz her değer için grup sayısını artırınız.
 
        lira = lira.PadLeft(grupSayisi * 3, '0'); //sayının soluna '0' eklenerek sayı 'grup sayısı x 3' basakmaklı yapılıyor.            
 
        string grupDegeri;
 
        for (int i = 0; i < grupSayisi * 3; i += 3) //sayı 3'erli gruplar halinde ele alınıyor.
        {
            grupDegeri = "";
 
            if (lira.Substring(i, 1) != "0")
                grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i, 1))] + "YÜZ"; //yüzler                
 
            if (grupDegeri == "BİRYÜZ") //biryüz düzeltiliyor.
                grupDegeri = "YÜZ";
 
            grupDegeri += onlar[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 1, 1))]; //onlar
 
            grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 2, 1))]; //birler                
 
            if (grupDegeri != "") //binler
                grupDegeri += binler[i / 3];
 
            if (grupDegeri == "BİRBİN") //birbin düzeltiliyor.
                grupDegeri = "BİN";
 
            yazi += grupDegeri;
        }
 
        if (yazi != "")
            yazi += " TL ";
 
        int yaziUzunlugu = yazi.Length;
 
        if (kurus.Substring(0, 1) != "0") //kuruş onlar
            yazi += onlar[Convert.ToInt32(kurus.Substring(0, 1))];
 
        if (kurus.Substring(1, 1) != "0") //kuruş birler
            yazi += birler[Convert.ToInt32(kurus.Substring(1, 1))];
 
        if (yazi.Length > yaziUzunlugu)
            yazi += " Kr.";
        else
            yazi += "SIFIR Kr.";
 
        return yazi;
    }
----
yukarıdaki yazı üst segmente bir yere eklenir sonra labele aşağıdaki gibi basılır.
 
lblYaziyla.Text = yaziyaCevir(Convert.ToDecimal(lblGenelToplam.Text));
 
----------------aspx tarafında evalin içinde request.querystring kullanımı---------------
<a href="cari_detay.aspx?stok_kodu=<%#Request.QueryString["cari_kodu"]%>" title="İncele" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=330,height=550'); return false;">
                <asp:Label ID="lbl_stok_kodu" runat="server"></asp:Label>
                -
                <asp:Label ID="lbl_stok_adi" runat="server"></asp:Label>
            </a>
----------------------tarih için hazır table-----------
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td>
 
        </td>
        <td>
 
        </td>
        <td>
 
        </td>
        <td>
 
        </td>
        <td>
 
        </td>
    </tr>
</table>
 
--------------toplam ve bakiye alma----------
 void toplamveBakiyeGetir()
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT hesap_kodu,borc,alacak FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu=@hesap_kodu", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hsKodu);
 
        double borc = 0; //öncelikle sıfırla
        double alacak = 0; //öncelikle sıfırla
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read()) //değerleri her satır için dönerek topla
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["borc"].ToString()))//değer varsa
            {
                borc = borc + Convert.ToDouble(dr["borc"]);
            }
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["alacak"].ToString()))//değer varsa
            {
                alacak = alacak + Convert.ToDouble(dr["alacak"]);
            }
        }
        lblBorcToplam.Text = borc.ToString("N2");
        lblAlacakToplam.Text = alacak.ToString("N2");
        if (borc > alacak)
        {
            lblBorcBakiye.Text = (borc - alacak).ToString("N2");
            lblAlacakBakiye.Text = "--";
        }
        else if (borc < alacak)
        {
            lblAlacakBakiye.Text = (alacak - borc).ToString("N2");
            lblBorcBakiye.Text = "--";
        }
        else
        {
            lblBorcBakiye.Text = "--";
            lblAlacakBakiye.Text = "--";
        }
    }
 
-------------toplam alma----------------------
    void toplamveBakiyeGetir()
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT hesap_kodu,borc,alacak FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu=@hesap_kodu", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hsKodu);
 
        double borc = 0; //öncelikle sıfırla
        double alacak = 0; //öncelikle sıfırla
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read()) //değerleri her satır için dönerek topla
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["borc"].ToString()))//değer varsa
            {
                borc = borc + Convert.ToDouble(dr["borc"]);
            }
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["alacak"].ToString()))//değer varsa
            {
                alacak = alacak + Convert.ToDouble(dr["alacak"]);
            }
        }
        lblBorcToplam.Text = borc.ToString("N2");
        lblAlacakToplam.Text = alacak.ToString("N2");    
    }
 
 
------------muhasebe fiş toplamını aldırma------------
class dosyası içeriği dosyanın adı fisToplam.cs
---
using System;
using System.Data.SqlClient;
 
public class fisToplam
{
    public Db db = new Db();
    public string borc(string ymno)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ymno,borc FROM yevmiye_defteri WHERE ymno=@ymno;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@ymno", ymno);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["borc"].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr["borc"].ToString());
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }   
}
---
asp.cs dosyasınını başına eklenti
    public Db db = new Db();
    public fisToplam fisToplam = new fisToplam();
---
aspx dosyasına çağırma
 
<%#fisToplam.borc(Eval("ymno").ToString()) %>
---
-----------veritabanında kısa true false durumu-------------
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE siparisler SET kargo='True' WHERE siparis_ID=@siparis_ID", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@siparis_ID", Request.QueryString["siparis_ID"]);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Connection.Close();
        cmd.Connection.Dispose();
 
------------dropta seçili olan sayfaya gitme-----------------
 
 <a onclick="return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" title="Sil" href="siparis_sil.aspx?siparis_ID=<%# Eval("siparis_ID")+"&nere="+ddlHangileri.SelectedValue %>">
 
----------para formatı--------------
 txt_borc3.Text = string.Format("{0:#,##0.00}", double.Parse(txt_borc3.Text));
 
----------css tablo boşluk ayarı----------
.tableDene {
background-color:red;border-collapse:collapse;padding:0px; 
}
 
----------fatura - stok link yönlendirme-------------
    <asp:Panel ID="pnlFatura" Visible=<%#Eval("kaynak_program").ToString()=="fatura" ? true:false  %>   runat="server">
    <a title='<%#Eval("kaynak_program")%>' href="fatura_duzenle.aspx?fno=<%#Eval("fno")%>&hareket_turu=<%#Eval("hareket_turu")%>&odeme_durumu=<%#Eval("odeme_durumu")%>"><%# Eval("fno") %>  </a>
    </asp:Panel>
 
    <asp:Panel ID="pnlStok" Visible=<%#Eval("kaynak_program").ToString()=="stok" ? true:false  %>   runat="server">
     <a title='<%#Eval("kaynak_program")%>' href="sh_eski_fis.aspx?fno=<%#Eval("fno")%>&hareket_turu=<%#Eval("hareket_turu")%>&odeme_durumu=<%#Eval("odeme_durumu")%>"><%# Eval("fno") %>  </a>
    </asp:Panel>
 
-------------stok bağlantı popup-------aspx de request kullanımı-----------
<a href="stok-detay.aspx?stok_kodu=<%#Request.QueryString["stok_kodu"]%>" title="İncele" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=330,height=550'); return false;">
  <asp:Label ID="lbl_stok_kodu" runat="server" ></asp:Label> - <asp:Label ID="lbl_stok_adi" runat="server" ></asp:Label>
</a>
 
----------başlangıç bitiş tarihlerini yazdırma--------------
            #region tarihi halleder
            txt_tarih.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyy");
            DateTime dt_Ay = new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, 1); // Ay ilk günü
            dt_Ay.AddMonths(1).AddDays(-1);// Ay son günü
            txt_baslangic_tarihi.Text = dt_Ay.ToString("dd.MM.yyyy");
            txt_bitis_tarihi.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyy");  //bu gün
            //txt_bitis_tarihi.Text = (dt_Ay.AddMonths(1).AddDays(-1)).ToString("dd.MM.yyyy");  //ayın son günü
            #endregion
 
 
----------eski fiş bağlantısı----------------
<td class="linkTd">
<a title="Düzenle" href="sh_eski_fis.aspx?fno=<%#Eval("fno")%>&hareket_turu=<%#Eval("hareket_turu")%>&odeme_durumu=<%#Eval("odeme_durumu")%> "><%# Eval("fno") %>  </a>
</td>
 
-----------stok extre-------------
                <td class="linkTdSol"> 
<a href="stok_extre.aspx?stok_kodu=<%#Eval("stok_kodu")%>"> <%#Eval("stok_kodu") %></a>
                </td>
 
 
---------------cari bağlantısı------------------------------
<td class="linkTd">
 <a href="#" title="Cariyi Gör" style="text-decoration:none;" onClick="MyWindow=window.open('cari_detay.aspx?kodu=<%# Eval("cari_kodu") %>','MyWindow','width=340,height=550'); return false; ">  <%# Eval("cari_kodu") %> </a>
</td>
 
-------bir çok alandaki değerleri karşılaşırır ve en büyük olanı çeker son fiş no fno----------
 
 
    public int son_fno()
    {
        int result = 1;
        string sql = "SELECT fno FROM stok_hareketi UNION SELECT fno FROM cari_hareketi UNION SELECT fno FROM fatura_hareketi UNION SELECT fno FROM kasa UNION SELECT fno FROM banka UNION SELECT fno FROM cek UNION SELECT fno FROM senet UNION SELECT ymno FROM yevmiye_defteri";
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sql, db.Ac());
        DataTable dt = new DataTable();
        adap.Fill(dt);
        result = Convert.ToInt32(dt.AsEnumerable().Max(row => row["fno"])) + 1;
        return result;
    }
 
-----------popup a tamam dedikten sonra aktif pencereyi kapatır-----------
                Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
                alert(""Kayıt Başarılı!""); 
                javascript:window.close(); 
                </script>");
 
--------------------CommandArgument---------------------------
---.aspx tarafı
<asp:ImageButton ID="imgBtnDuzenle" CommandArgument='<%#Bind("id") %>' runat="server" ImageUrl="img/duzenle1.png" title="Düzenle"  OnClick="imgBtnDuzenle_Click" />
 
--.cs tarafı
    protected void imgBtnDuzenle_Click(object sender, System.Web.UI.ImageClickEventArgs e)
    {
        var id = (sender as ImageButton).CommandArgument;
        kullanici_id = id;
        
        SqlCommand oku = new SqlCommand("SELECT * FROM kullanicilar WHERE id=@id", db.Ac());
        oku.Parameters.AddWithValue("@id", id);
        SqlDataReader cmdOku = oku.ExecuteReader();
        while (cmdOku.Read())
        {
            Panel_yeni_kullanici.Visible = true;
            txt_ad_soyad.Text = cmdOku["adi_soyadi"].ToString();
            txt_kadi.Text = cmdOku["kadi"].ToString();
            txt_sifre.Text = cmdOku["sifre"].ToString();
            cb_yeni_kullanici_yetki.Checked = Convert.ToBoolean(cmdOku["yetkili"].ToString());
            lblKullaniciEkle.Text = "Kullanıcı Bilgisi Düzenle";
            btn_yeni_kullanici_ekle.Visible = false;
            btn_yeni_kullanici_kaydet.Visible = false;
            btnKullaniciGuncelle.Visible = true;
        }
        cmdOku.Close();
        oku.Connection.Close();
        cmdOku.Dispose();
    }
 
----if(!IsPost.... unutma)
 
 
 
 
----ondalıklı format için kullanım örneği-------
lbl_odenen_stopaj.Text =(Convert.ToDouble(hf17.Value)).ToString("N2");
 
---------bakiyeli cari hesabı----------------
class dosyası 
----
using System;
using System.Data.SqlClient;
 
public class cariBakiye
{
    public Db db = new Db();
 
    public string borc(string cari_kodu)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT cari_kodu,borc FROM cari_hareketi WHERE cari_kodu=@cari_kodu;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@cari_kodu", cari_kodu);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["borc"].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr["borc"].ToString());
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
    public string alacak(string cari_kodu)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT cari_kodu,alacak FROM cari_hareketi WHERE cari_kodu=@cari_kodu;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@cari_kodu", cari_kodu);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["alacak"].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr["alacak"].ToString());
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
    public string bakiyeBorc(string hesapKodu)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = b - a;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
 
    public string bakiyeAlacak(string hesapKodu)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = a - b;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
 
}
----
aspx.cs (kod tarafı
---
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
 
public partial class cariDetay : System.Web.UI.Page
{
 
    public static double borcToplam = 0;
    public static double alacakToplam = 0;
    public static double borcHesap = 0;
    public static double alacakHesap = 0;
 
    public string alacakHesapla()
    {
        borcHesap = borcToplam - alacakToplam;
        return "";
    }
 
    public string borcHesapla()
    {
        alacakHesap = alacakToplam - borcToplam;
        return "";
    }
 
 
    public Db db = new Db();
    public cariBakiye cariBakiye = new cariBakiye();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
 
 
 
        borcToplam = 0;
        alacakToplam = 0;
       
 
 
        #region cari listesi
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM cariler", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater_cari_listesi.DataSource = dt;
        Repeater_cari_listesi.DataBind();
 
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
        #endregion
    }
 
    public string BorcToplamGetir(string giris)
    {
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(giris) && Convert.ToDouble(giris) > 0)
        {
            borcToplam = borcToplam + Convert.ToDouble(giris);
        }
        return "";
    }
    public string AlacakToplamGetir(string giris)
    {
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(giris) && Convert.ToDouble(giris) > 0)
        {
            alacakToplam = alacakToplam + Convert.ToDouble(giris);
        }
        return "";
    }
 
}
---
aspx tarafı
---
    <asp:Repeater ID="Repeater_cari_listesi" runat="server">
        <ItemTemplate>
<tr>
<td><%# Eval("kodu") %> </td> <td><%# Eval("adi") %></td>
 
                    <td style="text-align: right;"><%#cariBakiye.borc(Eval("kodu").ToString()) %> </td>
                    <td style="text-align: right;"><%#cariBakiye.alacak(Eval("kodu").ToString()) %></td>
         
                    <td style="text-align: right;"><%# cariBakiye.bakiyeBorc(Eval("kodu").ToString())=="0,00" ? "" :  cariBakiye.bakiyeBorc(Eval("kodu").ToString()) %> </td>  
                   
                    <td style="text-align: right;"><%# cariBakiye.bakiyeAlacak(Eval("kodu").ToString())=="0,00" ? "" : cariBakiye.bakiyeAlacak(Eval("kodu").ToString()) %> </td>
 
                    <%# BorcToplamGetir(cariBakiye.borc(Eval("kodu").ToString())) %>
                    <%# AlacakToplamGetir(cariBakiye.alacak(Eval("kodu").ToString())) %>
                    <%# alacakHesapla() %>
                    <%# borcHesapla() %>
</tr>
 
        </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
---
--------------------------------------------------
fiş tutarı gibi bir id ye bağlı olarak repeaterdeki değere göre evalle gelen id yada fno üzerinde ayni fnoya sahip 
olan tutarları toplatma 
önce class dosyamızı ekleyeyim add App_Code/Add/Add New Item/Class
 
gelendosyanın içine şu kodları koy
 
----class ın içi
 public Db db = new Db();
    public string tutar(string fno)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT fno,tutar FROM stok_hareketi WHERE fno=@fno;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@fno", fno);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["tutar"].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr["tutar"].ToString());
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
---
--.aspx tarafı
<td style="text-align:right;"> <%#sh_fis_tutar.tutar(Eval("fno").ToString()) %> </td> 
--
 
----------------------------------------
belirtilen alanda en büyük değri verir
 
SELECT MAX(alan_adi) FROM tablo
 
-------------------metin içinde şu karakter var mı bak-----------------------------------
bool tireVar = txt_hesap_kodu.Text.Contains("-");
            if (tireVar != true)
            {
                Helper.ShowAlert("Üst Hesap 3 Karakterden Fazla Olamaz ve Alt Hesapları Tire (-) ile Belirtmelisiniz!");
                txt_hesap_kodu.Focus();
                return;
            }
--------mükerrer kayıtları silme-----------tekrar eden kayıtları silme---------
 
SET ROWCOUNT 1
SELECT KategoriAd FROM Kategori
WHILE @@rowcount > 0
DELETE Kategori
WHERE 1 <
(SELECT count(*) FROM Kategori u
WHERE Kategori.KategoriAd = u.KategoriAd)
SET ROWCOUNT 0
 
 
--------GROUP BY kullanımı---------------
grup bay demekle gurup bay olmaz ve * ile de group bay olmaz eğer guruptan iki alan çekeceksen başlangıçta ve sonra iki alanıda belirteceksin
 
SELECT ymno, tarih FROM yevmiye_defteri GROUP BY ymno, tarih
 
 
--------substring kullanımı -----------------
SELECT * FROM hesap_plani where hesap_kodu=SUBSTRING(hesap_kodu,1,3)
--
burada hesap kodunun 1. karakterinden 3. karakterine kadar alınacağını ifade eder
----------en yüksek sıradaki değeri seçer---------------
 
            SqlCommand cmdOku = new SqlCommand("SELECT MAX(sira) as enyukseksira FROM urunler", db.Ac());
            SqlDataReader drOku = cmdOku.ExecuteReader();
 
         
            while (drOku.Read())
            {
                if (drOku["enyukseksira"].ToString() == "")
                {
                    txt_sira.Text = "1";
                }
                else
                {
                    txt_sira.Text = (Convert.ToInt32(drOku["enyukseksira"]) + 1).ToString();
                }
            }
            para_birimi_yukle();
            paraBirimiSec();
---------------mizan tarih ve guruplama--------------
var baslangic = DateTime.Parse(txt_b_tarihi.Text);
var bitis = DateTime.Parse(txt_s_tarih.Text);
 
 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani WHERE hesap_kodu IN (SELECT hesap_kodu FROM yevmiye_defteri  WHERE CONVERT(DATE,tarih,103) >= CAST(@baslangic As Date) AND  CONVERT(DATE,tarih,103) <= CAST(@bitis As Date)  GROUP by hesap_kodu) ORDER BY hesap_kodu ASC ", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@baslangic", baslangic);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@bitis", bitis);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
 
        dt.Dispose();
        da.Dispose();
---
bu kod tek başına çalışmaz 
---
.cs nin ilgili yerine bunu yaz
    public Db db = new Db();
    public yevmiyeDefteri yevmiyeDefteri = new yevmiyeDefteri();
---asp.net tarafı
 <td style="text-align:right;"> <div class="mizan_tutar_divleri"> <%#yevmiyeDefteri.borc(Eval("hesap_kodu").ToString()) %> </div> </td>
---
app_cod daki class
yevmiyeDefteri.cs adlı class
 
--clasın içi baş
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
 
/// <summary>
/// Summary description for yevmiyeDefteri
/// </summary>
public class yevmiyeDefteri
{
 
    public Db db = new Db();
 
    public string borc(string hesap_kodu)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT hesap_kodu,borc FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu=@hesap_kodu;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hesap_kodu);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["borc"].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr["borc"].ToString());
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
 
    public string alacak(string hesap_kodu)
    {
        double total = 0;
        string result = string.Empty;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT hesap_kodu,alacak FROM yevmiye_defteri WHERE hesap_kodu=@hesap_kodu;", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hesap_kodu);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["alacak"].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr["alacak"].ToString());
            }
        }
 
        if (total > 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
    public string bakiyeBorc(string hesapKodu)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = b - a;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
 
    public string bakiyeAlacak(string hesapKodu)
    {
        string result = string.Empty;
        double b = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(borc(hesapKodu)))
        {
            b = Convert.ToDouble(borc(hesapKodu));
        }
        double a = 0;
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(alacak(hesapKodu)))
        {
            a = Convert.ToDouble(alacak(hesapKodu));
        }
        double total = 0;
 
        if (a >= 0 && b >= 0)
        {
            total = a - b;
        }
        if (total >= 0)
        {
            result = total.ToString("N2");
        }
        return result;
    }
}
 
-----------özelleştirilmiş kaydırma çuğubu-----------
neye kaydırma çubuğunu uygulayacaksak dışına class="ozel-scrollbar" diyeceğiz bu kadar
 
.ozel-scrollbar {
    margin:auto;
    height: 300px;
    width: 400px;
    background: #F5F5F5;
    overflow-y:auto; 
    margin-bottom: 25px;
}
.ozel-scrollbar::-webkit-scrollbar-track {
    -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);
    background-color: #F5F5F5;
}
 
.ozel-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    width: 10px;
    background-color: #F5F5F5;
}
 
.ozel-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb {
    background-color: #fc6023;
}
 
-------sanal datatable den istenilen sıradaki verileri çekebilmek için ----------
 #region muhasebe kaydı var mı bak yarım çalışan
            SqlCommand okuMuh = new SqlCommand("SELECT * FROM yevmiye_defteri WHERE ymno=@ymno", db.Ac());
            okuMuh.Parameters.AddWithValue("@ymno", Request.QueryString["fno"]);
            SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(okuMuh);
            DataTable dt = new DataTable();
            adap.Fill(dt); 
            SqlDataReader okufnoMuh = okuMuh.ExecuteReader(); 
            if (okufnoMuh.Read())
            {
                ddl_muhasabe_kaydi.SelectedValue = "1";
                Panel_karsi_hesap.Visible = true;
                txt_kasa.Text = dt.Rows[0]["hesap_kodu"].ToString();
                txt_diger.Text= dt.Rows[1]["hesap_kodu"].ToString();
            }
            else
            {
                ddl_muhasabe_kaydi.SelectedValue = "0";
                Panel_karsi_hesap.Visible = false;
            }
            okufnoMuh.Close();
            okuMuh.Connection.Close();
            okufnoMuh.Dispose();
            #endregion
 
------------------vt den gelen özelliğe göre evalde if kullanımı ve true false yapma--------------
 
Visible='<%#  Eval("kisiselSiparisli").ToString() == "" ? false : Eval("kisiselSiparisli") %>'
 
----------------------------------------------------------
resim yükleme açıklamaları
 
Gördüğünüz gibi projemize bir tablo ekledik ve ToolBox'tan bir FileUpload nesnesi bir Kaydet butonu ve en altta bilgi mesajıo vermek üzere lblDurum isminde bir label ekledik. Sonra Kaydet butonuna tıklayıp aşağıdaki kodları içine yazınız. En üstteki namespace'lerin yer aldığı kısma using System.IO; namespace'ini de ekleyiniz.
 
    protected void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (FileUpload1.HasFile)
        {
            try
            {
                if (FileUpload1.PostedFile.ContentType == "image/jpeg")
                {
                    if (FileUpload1.PostedFile.ContentLength < 102400)
                    {
                        string filename = Path.GetFileName(FileUpload1.FileName);
                        if (filename != "")
                        {
                            FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/images/") + filename);
                            lblDurum.Text = filename + " dosyası yüklendi!";
 
                        }
 
                    }
                    else
                        lblDurum.Text = "Dosya boyutu 100 KB'dan düşük olmalı!";
                }
                else
                    lblDurum.Text = "Sadece JPEG formatı kabul edilir.";
            }
            catch (Exception ex)
            {
                lblDurum.Text = "Dosya yüklenemedi: " + ex.Message;
            }
        }
    }
}
 
Şimdi yukarıdaki kod satırlarını açıklayalım.
 
İlk önce FileUpload1.HasFile ile kullanıcının bir dosya seçip seçmediğini kontrol ediyoruz, zira kullanıcı bir dosya seçmeden de Kaydet butonuna basabilir.  Kullanıcı bir dosya seçtiyse True, seçmediyse False değerini alacaktır.               
 
if (FileUpload1.PostedFile.ContentType == "image/jpeg") satırı ile seçilen dosyanın bir JPEG dosyası olup olmadığını kontrol ediyoruz.  Kullanıcılar dosya uzantısı değiştirip Jpg veya jpeg yapsalar dahi sistem kabul etmeyecektir.
 
if (FileUpload1.PostedFile.ContentLength < 102400) satırı ile de yüklenen dosyanın boyutunu kontrol ediyoruz. 102 KB'dan düşük bir dosya ise kaydedilme işlemini başlatıyoruz, değilse lbldurum etiketine "Dosya boyutu 100KB'dan düşük olmalı" yazıyoruz. 
 
string filename = Path.GetFileName(FileUpload1.FileName); satırı ile yüklenen dosyanın ismini alıp filename değişkenine kaydediyoruz. Eğer dosya adı boş değilse   FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/images/") + filename); satırı ile kullanıcının seçtiği dosyayı kaydediyoruz. Labelimize de "Dosya yüklendi" yazıyoruz.
 
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Nisan, 2015
 
 
 
-----------bu günden bir sayı çakartarak önceki kayıtları siler---------
bugünün tarihinden belirlir bir gün çıkararak önceki kayıtları siler
 
string baslama = DateTime.Now.AddDays(-3).ToShortDateString();
 
       var baslangic = DateTime.Parse(baslama);
        
        SqlCommand silKomutu = new SqlCommand("DELETE FROM session_siparisler WHERE  CONVERT(DATE,tarih,103) <= CAST(@baslangic As Date)", db.Ac());
        silKomutu.Parameters.AddWithValue("@baslangic", baslangic);
        silKomutu.ExecuteNonQuery();
        Helper.ShowAlert("Session Siparişler Silindi!.");
-----------------------tarihten gün çıkarma----------------
DateTime ucGunOncesi = DateTime.Now.AddDays(-3);
 
----------------------string bir fiyatı sıralamaya tabi tutmak için-----------------------
öncelikle tblurun.cs gibi bir app.data klasörüne dosya açılır ve içine şöyle bir event yapılır
 
---
public DataTable FiyatSirala(DataTable dt, bool artan = true)
    {
        dt.AcceptChanges();
 
        dt.Columns.Add("satis_fiyati1", typeof(int));
 
        for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
        {
            var values = dt.Rows[i]["satis_fiyati"].ToString().Replace(",", "").Replace(".", "");
 
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(values))
            {
                dt.Rows[i]["satis_fiyati1"] = Convert.ToInt32(values);
            }
        }
 
        if (artan == true)
        {
            dt.DefaultView.Sort = "[satis_fiyati1] ASC";
        }
        else
        {
            dt.DefaultView.Sort = "[satis_fiyati1] DESC";
        }
        dt.AcceptChanges();
 
        return dt;
    }
---
sonra
.aspx.cs dosyasının üst tarafına bu bağlantı yazılır
public tblurun urunler = new tblurun();
----
sonra ilgili event a  şöyle yazılır
---
if (Request.QueryString["fiyat"].ToString() == "azalan")
                        {
                            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' OR stok_kodu=@stok_kodu ORDER BY satis_fiyati DESC ", db.Ac());
                            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", aranan);
                            kampanya.Parameters.AddWithValue("@stok_kodu", aranan);
                            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
                            DataTable dt = new DataTable();
                            da.Fill(dt);
                            Repeater_urunler.DataSource = urunler.FiyatSirala(dt, false);
                            Repeater_urunler.DataBind();
                            rptUrunListe.DataSource = dt;
                            rptUrunListe.DataBind();
                            lblSonuc.Text = "<b>" + aranan + "</b>" + " aramanızla eşleşen " + "<b>" + Repeater_urunler.Items.Count.ToString() + "</b>" + " sonuç bulundu";
                            dt.Dispose();
                            da.Dispose();
                            DropDownList2.SelectedValue = "azalan";
                        }
else if (Request.QueryString["fiyat"].ToString() == "artan")
                        {
                            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' OR stok_kodu=@stok_kodu ORDER BY satis_fiyati ASC ", db.Ac());
                            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", aranan);
                            kampanya.Parameters.AddWithValue("@stok_kodu", aranan);
                            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
                            DataTable dt = new DataTable();
                            da.Fill(dt);
                            Repeater_urunler.DataSource = urunler.FiyatSirala(dt);
                            Repeater_urunler.DataBind();
                            rptUrunListe.DataSource = dt;
                            rptUrunListe.DataBind();
                            lblSonuc.Text = "<b>" + aranan + "</b>" + " aramanızla eşleşen " + "<b>" + Repeater_urunler.Items.Count.ToString() + "</b>" + " sonuç bulundu";
                            dt.Dispose();
                            da.Dispose();
                            DropDownList2.SelectedValue = "artan";
                        }
--
 
--------------------arama fonksiyonu ben yazdım------------------------------------------
 
 
protected void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        #region kaç kelime var bak
        int KelimeSayac = 0;
        string metin = txtAra.Text.Trim();
 
        for (int i = 0; i < metin.Length; i++)
        {
            if (metin[i] == ' ')
                KelimeSayac++;
        }
        #endregion
 
        #region 1 kelime var ürün koduna göre de arar
        if ((KelimeSayac + 1)==1)
        {
            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' OR stok_kodu=@stok_kodu  ", db.Ac());
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", txtAra.Text);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@stok_kodu", txtAra.Text);
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
            lblSonuc.Text = Repeater1.Items.Count.ToString();
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
        #endregion
 
        #region 2 kelime var
        else if ((KelimeSayac + 1) == 2)
        {
            string[] klm = new string[2];
            klm = txtAra.Text.Split(' ');
            string kelime1 = klm[0];
            string kelime2 = klm[1];
 
            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE (urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi2 + '%')    ", db.Ac());
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", kelime1);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi2", kelime2);
 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
            lblSonuc.Text = Repeater1.Items.Count.ToString();
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
        #endregion
 
        #region 3 kelime var
        else if ((KelimeSayac + 1) == 3)
        {
            string[] klm = new string[3];
            klm = txtAra.Text.Split(' ');
            string kelime1 = klm[0];
            string kelime2 = klm[1];
            string kelime3 = klm[2];
 
            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE (urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi2 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi3 + '%')", db.Ac());
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", kelime1);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi2", kelime2);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi3", kelime3);
 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
            lblSonuc.Text = Repeater1.Items.Count.ToString();
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
        #endregion
 
        #region 4 kelime var
        else if ((KelimeSayac + 1) == 4)
        {
            string[] klm = new string[4];
            klm = txtAra.Text.Split(' ');
            string kelime1 = klm[0];
            string kelime2 = klm[1];
            string kelime3 = klm[2];
            string kelime4 = klm[3];
 
            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE (urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi2 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi3 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi4 + '%')", db.Ac());
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", kelime1);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi2", kelime2);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi3", kelime3);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi4", kelime4);
 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
            lblSonuc.Text = Repeater1.Items.Count.ToString();
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
        #endregion
 
        #region 5 kelime var
        else if ((KelimeSayac + 1) == 5)
        {
            string[] klm = new string[5];
            klm = txtAra.Text.Split(' ');
            string kelime1 = klm[0];
            string kelime2 = klm[1];
            string kelime3 = klm[2];
            string kelime4 = klm[3];
            string kelime5 = klm[4];
 
            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE (urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi2 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi3 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi4 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi5 + '%')", db.Ac());
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", kelime1);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi2", kelime2);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi3", kelime3);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi4", kelime4);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi5", kelime5);
 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
            lblSonuc.Text = Repeater1.Items.Count.ToString();
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
        #endregion
 
        #region 6 kelime var
        else if ((KelimeSayac + 1) == 6)
        {
            string[] klm = new string[6];
            klm = txtAra.Text.Split(' ');
            string kelime1 = klm[0];
            string kelime2 = klm[1];
            string kelime3 = klm[2];
            string kelime4 = klm[3];
            string kelime5 = klm[4];
            string kelime6 = klm[5];
 
            SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler WHERE (urun_adi LIKE '%' + @urun_adi + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi2 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi3 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi4 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi5 + '%' AND  urun_adi LIKE '%' + @urun_adi6 + '%')", db.Ac());
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi", kelime1);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi2", kelime2);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi3", kelime3);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi4", kelime4);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi5", kelime5);
            kampanya.Parameters.AddWithValue("@urun_adi6", kelime6);
 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kampanya);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater1.DataSource = dt;
            Repeater1.DataBind();
            lblSonuc.Text = Repeater1.Items.Count.ToString();
            dt.Dispose();
            da.Dispose();
        }
        #endregion
 
        #region 7 kelime var
        else if ((KelimeSayac + 1) == 7)
        {
            string[] klm = new string[7];
            klm = txtAra.Text.Split(' ');
            string kelime1 = klm[0];
            string kelime2 = klm[1];
            string kelime3 = klm[2];
            string kelime4 = klm[3];
            string kelime5 = klm[4];
            string kelime6 = klm[5];
          &